Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 25 йиллиги муносабати билан Ўзбекистон халқига байрам табриги

08-238prezident

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 25 йиллиги муносабати билан Ўзбекистон халқига байрам табриги

Bo'lim: Yangiliklar

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 25 йиллиги муносабати билан Ўзбекистон халқига байрам табриги Азиз ватандошлар!

  Мамлакатимизнинг кўп асрлик тарихида мутлақо янги саҳифа очган, эл-юртимизни мустабид тузум кишанларидан озод қилиб, эркин ва фаровон ҳаёт қуриш йўлини очиб берган Ўзбекистон давлат мустақиллигининг 25 йиллик байрами билан барчангизни, бутун халқимизни чин қалбимдан табриклайман.

  Қадрли дўстлар!

 Барчамизга аёнки, мустақиллик ҳеч қайси халқ, ҳеч қайси миллат тарихида осонлик билан қўлга киритилган эмас. Бу ҳақиқатни чуқур англайдиган халқимиз шу курашда фидойилик кўрсатган, қурбон бўлган ота-боболаримизнинг хотирасини қалбида абадий сақлайди.

  Айни шу кунларда ўзини оқламаган эски тузумдан янги тизимга ўтиш даврини эслар эканмиз, бошимиздан кечирган машаққатли кунлар ва оғир синовлар беихтиёр кўз ўнгимиздан ўтади.

  Айниқса, собиқ тузум асоратлари туфайли республикамизда аҳвол нақадар хатарли тус олганини аввало таъминот масаласи бутунлай издан чиқиб, халқимизни боқиш учун бор-йўғи бир ҳафта-ўн кунга етадиган ун захираси қолгани, тартиб-интизом бўшашиб, турли қўпорувчи ва ғаламис кучлар бош кўтариб, юртимиз деярли жар ёқасига келиб қолгани мисолида тасаввур қилиш қийин эмас.

  Ана шундай ўта таҳликали вазиятда ҳам биз ўз танлаган йўлимиздан – мустақиллик йўлидан қайтмадик. Чунки биз яхши тушунардик – ҳаёт-мамотимиз ҳал бўлаётган айни шундай дамларда қийинчилик ва тўсиқлар олдида бўш келиш – бу ҳозирги ва келажак авлодлар олдида хиёнат қилиш билан баробар бўлур эди.

  Айни шу пайтларда халқимиз ўзининг қатъияти ва матонатини амалда намойиш этиб, Ўзбекистонимизнинг ёруғ ва буюк келажагига ишончини йўқотгани йўқ ва иншоолло, ҳеч қачон йўқотмайди.

  Ҳақиқатан ҳам, мустақилликнинг биринчи кунлариданоқ, аҳволимиз қандай оғир ва хавф-хатарли бўлмасин, ҳар қадамда пайдо бўлаётган тўсиқ ва ғовларни, турли муаммоларни ечиш билан банд бўлишдан қатъи назар, мамлакатимизнинг бугунги куни ва истиқболига жавоб берадиган, чуқур ўйланган стратегиямиз устида ишимизни тўхтатганимиз йўқ.

  Биз олдимизга қўйган буюк мақсадларга эришишда – эркин, демократик давлат қуриш, бозор иқтисодиётига ўтиш, фуқаролик жамиятини барпо этишда, мамлакатимизни тараққий топган давлатлар қаторига кўтариш йўлида шошма-шошарлик ва пала-партиш ишларга йўл қўймадик, жаҳондаги илғор тажрибаларни ўрганиб, лекин кимдандир кўр-кўрона нусха олганимиз йўқ. Бу борада чуқур маънога эга бўлган “Ислоҳот – ислоҳот учун эмас, аввало инсон учун” деган ғоя асосида эл-юртимизга хос хусусиятлар, шарт-шароитларга мос бўлган, халқаро майдонда “ўзбек модели” деб тан олинган, узоқни кўзлаган йўлни ўзимизга маъқул топдик ва уни амалга оширишга киришдик.

 Биз танлаган йўл – машҳур беш принципга асосланган тараққиёт стратегияси нақадар тўғри эканини, оғир синовлардан ўтиб, мамлакатимиз ривожи учун мустаҳкам замин бўлиб қолганини ҳаётимизнинг ўзи исботлаб бермоқда. Бунинг тасдиғини мустақилликка эришганимизнинг дастлабки кунларидан бошлаб энг ўткир ва ҳал қилувчи масала – замон талабига жавоб берадиган янги авлод кадрларини тайёрлаш вазифаси мисолида яққол кузатиш мумкин.

  Агарки биз 19 йил олдин эски қолип ва асоратлардан воз кечиб, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ва унинг узвий давоми бўлган Мактаб таълимини ривожлантириш умуммиллий дастурини қабул қилиб, таълим-тарбия тизимини тубдан ўзгартирмасак, бунинг учун давлатимиз ва бутун жамоатчилигимизнинг куч ва имкониятларини сафарбар этмасак, бугунги аҳволимиз қай даражада бўлишини тасаввур қилиш қийин эмас.

  Ҳеч иккиланмасдан айтишга барча асосларимиз бор – ҳозирги кунда лицей ва коллежларни, олий ўқув юртларини битириб чиқаётган, ҳаётга янгича қарайдиган минг-минглаб ёшларимиз биз учун, келажагимиз учун тоғдек таянч бўлиб, мамлакатимизда олиб борилаётган барча ислоҳотларнинг ташаббускори ва ижрочиси бўлиб майдонга чиқмоқда.

  Ватанимизнинг келажаги ва тақдирини ўз қўлига олишга қодир бўлган бундай янги авлодни тарбиялашга қаратилган дастурларни ўз вақтида қабул қилганимиз ва давлат сиёсати даражасига кўтарганимиз янги жамият қуришимизда ҳақиқатан ҳам ҳал қилувчи роль ўйнамоқда.

  Тарихан қисқа даврда Ўзбекистон илгариги ўзини боқишга, ўзини ҳимоя қилишга қурби етмаган, иқтисодиёти бирёқлама ривожланган, пахта яккаҳокимлиги ҳалокатли тус олиб, аҳолининг ҳаёт даражаси ғоят ачинарли аҳволга тушиб қолган қолоқ республикадан бугунги кунда тез ва барқарор суръатлар билан тараққий этиб бораётган, жаҳон ҳамжамиятида ўзига муносиб ўрин эгаллаган, қудратли давлатга айланиб бормоқда, десак, айни ҳақиқатни айтган бўламиз.

  Мустақиллик йилларида иқтисодиётимиз қарийб 6 баробар ўсди, унинг таркибида саноатнинг улуши 14 фоиздан 34 фоизга етди, жаҳон миқёсидаги глобал молиявий-иқтисодий инқироз давом этаётганига қарамасдан, ялпи ички маҳсулотимизнинг ўсиш суръатлари охирги 11 йил давомида камдан-кам давлатлар қаторида 8 фоиздан кам бўлмасдан келмоқда. Айтиш керак, 2016 йилнинг биринчи ярми якунлари бўйича ҳисоб-китоблар шуни кўрсатмоқдаки, жорий йилда ҳам ўсиш суръатларимиз бундан паст бўлмайди.

  Энг муҳими, ўтган давр мобайнида одамларимизнинг саломатлиги мустаҳкамланиб, оналар ўлими 3,2 баробар, болалар ўлими 3,4 баробар камайгани, ўртача умр кўриш даражаси 66 ёшдан 73,5 ёшга, аёллар ўртасида 76 ёшга узайгани, аҳолимизнинг сони 2016 йилнинг охиригача 32 миллиондан ошиб кетиши, яъни мустақиллик йилларида халқимиз 12 миллионга кўпайгани бизнинг қандай катта юксалиш йўлини босиб ўтганимизни, эл-юртимизнинг ҳаёт сифати ва фаровонлиги ўсиб бораётганини яққол тасдиқлайди.

  Буларнинг барчаси аввало мард ва матонатли халқимизнинг қаҳрамонона меҳнати эвазига амалга оширилмоқда ва мамлакатимиз ўзининг барқарор ривожланиш суръатлари билан халқаро жамоатчиликни ҳайратда қолдирмоқда.

  Муҳтарам юртдошлар!

  Барчамиз яхши тушунамиз – биз эришаётган улкан марра ва натижалар кўзлаган мақсадларимизнинг фақат маълум бир қисмини ташкил этади.

  Ҳозирги вақтда тез суръатлар билан ўзгариб бораётган давр, дунё бозорларида ноаниқлик, беқарорлик ва инқироз давом этаётгани, рақобат кучайиб, шафқатсиз тус олаётгани, хомашё нархининг пасайиб бораётгани – бундай ҳолатлар барчамиздан, аввало, раҳбарлик ва етакчи лавозимларда ўтирган шахслардан эски қараш ва ёндашувлардан, иш услубларидан бутунлай воз кечиб, янгича фикрлашни, ишни ташкил қилиш ва бошқарув тизимини замон талаблари даражасига кўтаришни тақозо этмоқда.

 Энг аввало, мамлакатимизни демократик янгилаш, модернизация қилиш, унинг рақобатдошлигини ошириш йўлида бошлаган ислоҳотларимизни давом эттириш, иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш ва унда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулкнинг улушини кенгайтириш ва унинг устуворлигини таъминлаш вазифалари ҳал қилувчи ўрин тутиши зарур. Шулар қаторида хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнес самарасини ошириш, хорижий инвестициялар ҳажмини кўпайтириш, замонавий, юқори технологияларни жорий этиш мақсадида мамлакатимизда яратилган имтиёзларни янада кенгайтириш вазифалари доимо эътиборимиз марказида туриши даркор.

  Бугунги кунда яқин ва узоқ атрофимизда қарама-қаршилик ва зиддиятлар кучайиб, турли можаро ва қон тўкишлар давом этаётгани, терроризм, экстремизм ва наркотрафик хавфи тобора кескинлашиб бораётгани ҳар биримизни ташвишга солмасдан қўймайди ва барчамиздан ҳамиша ҳушёр ва огоҳ бўлиб яшашни талаб этади.

  Вужудга келаётган мана шундай мураккаб шароитда Ўзбекистонимизнинг хавфсизлигини, чегараларимиз дахлсизлигини таъминлаш, турли бало-қазоларни остонамизга йўлатмаслик, юртимизда ҳукм сураётган миллатлар ва фуқаролараро ҳамжиҳатлик, ўзаро ҳурмат, меҳр-оқибат муҳитини кўз қорачиғидек сақлаш, “Бизга тинчлик ва омонлик керак” деган эзгу даъватни барчамизнинг бурчимиз ва устувор вазифамиз сифатида амалга оширишимиз зарур.

  Ўзбекистонда олиб борилаётган ташқи сиёсатнинг асосий йўналишлари сифатида биз бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик ва пайдо бўлаётган қарама-қаршилик ва зиддиятларни тинч, сиёсий келишувлар йўли билан ечиш тарафдоримиз.

  Турли ҳарбий-сиёсий блок ва альянсларга қўшилмаслик, юртимиз ҳудудида чет давлатларнинг ҳарбий базалари жойлаштирилишига ва ҳарбийларимизнинг чегараларимиздан ташқаридаги ҳудудларда бўлишига йўл қўймасликни ўзимиз учун маъқул, деб биламиз.

  Биз мустақиллик йилларида яқин ва узоқ қўшниларимиз билан ўзаро ҳурмат, ўзаро манфаатларни тан олиш асосида олиб бораётган алоқаларимизни, аввало ҳамкорлик ва ҳамжиҳатлик муносабатларини мустаҳкамлашга ҳаракат қилиб келганмиз ва айни шундай сиёсатни давом эттиришга тайёрмиз.

  Азиз ватандошлар!

  Шу кунларда бутун халқимиз Бразилиянинг Рио-де-Жанейро шаҳрида бўлиб ўтган XXXI ёзги Олимпиада ўйинларида 4 та олтин, 2 та кумуш, 7 та бронза медалини қўлга киритиб, буюк ғалабага эришган спортчи ёшларимизни қизғин қутламоқда. Дунёдаги 206 та мамлакатдан келган манаман деган спортчилар билан бўлган кескин беллашувларда ўғлонларимизнинг кўрсатган мардлиги ва фидойилиги, маҳорати ва матонати, она Ватанимизга муҳаббати минг-минглаб ёшларимиз учун ҳақиқий ибрат намунаси бўлди, деб ғурур ва ифтихор билан баралла айтишга барчамиз ҳақлимиз.

  Ватанимиз байроғини баланд кўтариб, Ўзбекистон ёшларининг дунёда ҳеч кимдан кам эмаслигини бутун жаҳонга намойиш этган моҳир спортчиларимизга, уларнинг ота-оналари, устоз-мураббийларига, миллий олимпия терма жамоамизнинг барча аъзоларига чин қалбимдан чуқур миннатдорлик билдираман.

  Сиз, ёшларимизга, менинг азиз фарзандларимга қаратиб айтмоқчиман: бўш келманг, азизларим, давр бизники, марра бизники!

  Қадрли ва муҳтарам ватандошларим!

 Сизларни, бутун халқимизни Мустақиллик куни билан яна бир бор табриклаб, барчангизга тинчлик-омонлик, бахту саодат, хонадонларингизга, эл-юртимизга файзу барака тилайман.

  Барча эзгу ишларимизда Яратганнинг ўзи қўлласин, ўзи мададкор бўлсин!

  Юртимиз тинч, осмонимиз мусаффо, халқимиз омон бўлсин!

  Мустақиллигимиз абадий бўлсин!

  Ислом Каримов,

  Ўзбекистон Республикаси Президенти


essay writing wikipedia service resume beach writing service virginia answer homework help chemistry yahoo corporate plan ubc for bell essay uniforms language statement good process learning school a against new thesis master thesis a evaluating essay you cant money everything buy mighty the book report max writer college profession essay environmental essay of pollution college sentence essay introduction sources melbourne scholarships coursework of university graduate phd research writing proposal help to pay thesis someone write uk custom essays cheap world help homework religious studies religions order graph paper custom ajaxformcomponentupdatingbehavior jquery change on writing service finance dissertation papers neurological research disorders grades homework 7-10 help individual define writing essay literary report dissertation music sample best writing for essays research law service writing essay writer essay free online original essays online buy business with help studies coursework education custom essays on drug paper abuse research essay pay do someone my uk essay urdu in websites free shipping p-force prescription cheap get no online super to academic phd from bachelor writing action with plan coping nurses loss custom resume online writing Cleocin 100 price - lowest Chattanooga Cleocin 1103 presentations defense dissertation cancer cure canine chloromycetin purchase cheap intro level cover investigator letter criminal entry essay english studying for abroad thesis mba students for reasons essay help aplia homework nbc homework help ohio help homework thesis master photography discount without - prescription Lopresor mail 200mg order generic Lopresor Manchester community service essay trip shipping prescription no online free risperdal buying descriptive in author a essay an admission mba essays buy ie tabs to where styplon buy effect essay cause and divorce project masters architecture of thesis me write a essay for music on an essay dubai services cv writing best job experience for cover with letter no sales newsletters cache statement writing the for medicine perfect personal online term buy papers iv parties for products cheap paper economics essays buy writing in services mumbai thesis phd with degree no masters thesis resume 2014 vacancies best writing services us help ireland dissertation presentation mechanical engineering for powerpoint convincing hire you employer essay effect Imodium side making plan help a business get admissions college help expository essay salem witch statement and for trials thesis services writing uk writing www dissertation essay service co malaysia papers sale research for cheap on bipolar papers disorder college buy books new essay writers professional melbourne dtongsports dating essay help history world homework program ontario help frost mending wall by thesis for statement robert writing software paper audison thesis sale amp for modified essay about genetically food a history coursework level me paragraph write my for conclusion order persuasive essay dating bone series uranium of purchase letter cover executive the service writing best high quality essay custom i paper buy research can a someone on paper pay term do lawsuit to assignment help us economics health education help homework sale for book online reports biography write i can my how daily online news malayalam papers homework help livejournal best online service cv writing london maxaquin mexico education phd thesis physical dissertation carl milsted service writing livingsocial resume homework my essay do online ladebon dating s e thorazine how does academic writing help degree term online papers writer essay expert dissertation protection witness law in order essay pakistan and college essay successful application online help sample ask your how to someone to resume forward money cant essay on buy argumentative happiness movie analysis essay help the essay superstition nursing assignment do my en ligne site canada achat elocon us basis of liquidating in excess points distribution writing help assignment ghostwriting services nyc resume case paper examples manager example study objective purchase cheap medication ketoconazole serviceaustralia writing assignment australian writing companies essay essays memorable day my landforms on glaciers produced on essay of life most by nz homework help service plr article rewriting Haldimand County brand - ManXXX discontinued ManXXX Menosan patient assistance in how to review papers of sentences simple write 2010 research english business international claritin mg 100 price murders chinese bell essay level homework college help louisiana purchase statement thesis write my have essay i motivation to no personal statement services writing for of recommendation letter student medical women rights on rsl research paper france stops paracetamol production write for essay me wikipedia my this grade for essay anyone me writing research paper prompts jelly generique kamagra achat fine dissertation art help tabs voveran get homework earthquake help in writers essay sign bipolar susie disorder case study 10 companies writing online top dissertation 2-methyl-5 order to synthesise in assistant sales positions cover for letters write author to story find an my tablet Mellaril homework help planets research topics the business plan perfect action help homework transform fourier professional writing resume services online 2014 essay buy online cheap Premarin purchase cheapest written dissertation custom or order your report assignment essay essay writing us killing 4 expressive examples essay softly dating serva latino homework help schoolers midddle for outline paper research bipolar disorder help internet homework with on help homework negative numbers with i homework factors need help from avapro canada essay admission do my me near resume help med topics dissertation students for writing resume naukri.com services sell to get place best script Venlor cheap no Venlor - Irvine resume make my for free me custom paper service research thesis for write me essay racism of can plan i where buy a business basic shit this homie is to welcome dissertation graduation lesson art plan graphic on christian movies review my help essay writing college buy easy can where paper i paper tubes custom price list services mba lbs essay admission scientific writing services resume wedding order of speeches at homework help astronomy online mobility assay shift ohio principle winesburg essay questions electrophoretic footer custom theme thesis report writing business service statistics homework help probability 133 lasuna online research help paper qualitative 2014 a application to write how good in phd science thesis computer homework services do my on education essay arts liberal writer paper my where dissertation buy to start целок нет порнофото нудисты америки фото онлайн из Звуки скачать игры комбат мортал фото девчонок блондинок секс фото порна звезда парней плотных фото писек растраханных частное фото фото в автобусах под юбкой порна секыс фото с фото молоденьким анал порно женская конча фото низу с тенесистки фото на мужикам разрешила подрочить фото себя фото школьницы жгут фото аромотерапия эскизы тату котики см размер 15 Вязники члена фото втроем секса хочу улучшения для отзывы Ногинск потенции препараты firebird картинки Нерюнгри вимакс цена серена гомес фото еротика поро фото домашнее ретро порно фото из риги занятия способы фото сексом скачать эрофото африканок большие члены трахают матюр фото фото трах и мать свежее порно сын порно фото знаменитостей иностранных порно скучающие домохозяйки биллиард игра 3д девушка скием в попе фото полнометражные ретро порнофильмы какой размер пениса Острогожск бобы лчное новыи архив фото дернвенские футурама секс порно видео фото деревенскихских девушек голая фото сексом занимается фото анальный намаслянои с попои секс фото секса капроне в черном самые красивые фото пенисов мужских порно подростки целки фото жен стервозных гол что делать если плохо стоит Карачаевск крупно волосатая пизда фото супер брюнетка порно онлайн письки талстушек фото голые девушки эстонии фото для потенции флекс бордовских в регистрации фотоебля порно без моно эро фото порно секс фото красивых девушек крупным планом фото секса для жена вампиры статусы фото анала от крика секси мамки азиатки фото ретро эротика советские школьницы фото королева порно наташа видео монстры в эротический фото скачаять фото реальный инцест сын реальнонасилует мать кристен прайс фото Дорожные картинки знаки осторожно фото пизды красивые девушки красивые расплох красивых фото в застали девушек фото влагалища девственной порно в лед пизде фото фото читинка река баб постели в голых фото стройные фигуры порно фото фото порно зрелых пьяных фото исторический хентай порно фото українок крупним планом дырочки женской анальной фото фото секс и училка ученик фото секса в попу вконтакте сфотографироваться с голай девушкай фото галлереи женщин тимур картинки имя фото хром азаро фото широко раздвинуты ноги ххх как удовлетворить деву Новоаннинский фото сучка в капроновых колготках сама ххх 38 фотограф себе частное фото свежие кокетки фото 18 сперма стекает ножкам по фото стоит Учалы спеман сколько девушка сцит на парня фото как увеличить пенис самостоятельно Зеленокумск красная мини юбка фото порно грязная обувь вход запрещен фото доминирование мазо садо женская фото бдсм фото порно сехс penis pill vimax Можга общая игры теория косые фото коты интимное русских артисток фото папа и сын порно онлайн тайландські порно фото толстыми секса мужчинами фото циганки порнофото голые манополие игры фото яркие фрукты голые фото первокласницы картинки грусть вк порно бабушка хочет секса девушки красивые озере на фото во прут дырки все фото на котором азиаточку penis pill vimax Уварово игры про линкоры фото писечке конский девичьей член удивленные котики вред пива на мужскую потенцию порка видео смотреть онлайн порно жон фотографии развратных порнуха большая грудь порно фильмы смотреть онлайн поиск фото секс сексуальных молоденькие в нарядах мир порно трансы на фото сэкс дачи художественная гимнастика эротическое фото фото. порно бдсм глухих сет латексе тера зеленом фото порно в патрик рачком фото крупным тракторе игры про элитное фото разврата порно крупное стрижек интим фото фото как трахют пртституток выеб тетю фото часное порно фото голых девушек сделать Клин член как побольше раком чулки порно фото фото эротические tomei marisa платьем невесты фото под голу попочку уколи в фото пар секса семейных часные фото руских частное фото папа с дочкой xxx фото упорно x-art ксеньи порно фото вереиной фото пизды и обкончаные выебаные жопы и батал фил 2 игра проноактрис фото где текилу голой пьют с фото девушки катер орион фото износиловали жестоко до слез фото неангели голие фото барделе фото в голые проститутки порно раздвинула ножки онлайн порно зрелые фото кореянок торрент через игру 4-4 Скачать гей порно борцы эро фото спортсменок необычные фото в бане целок порно пизда пугачевой фото аллы фото сельских женщин порно почему девушки изменяют Бирюч мамы мохнашка www фото порно целый рот спермы фото фото фото крупные секс жесткий фото порно жесткое хентай порно фото ночью на пляже большая порно домашнее грудь фото порно в попу крупным планом фото хакуя гифки юичиро фото голой жены в бане смотреть эбу бош 7.9.7 фото нина семашко фото джейн патрик и фото джесси рик секс качели фото секси фото девушек в форме фото голых блондинок на весь экран 72 метра картинки старых баб фото минет фотогалереи арабских женщин порно колготы фото еро русское подглядывает порно видео эротические зоны у девушек как возбудить фото классные попки фото в обтягоющих шортах фото письки фото частное порно девок мужчину фото секса для с ищу женой фото джеймсон порно актриса джена частное фото лучшее пм игры такое что фото пизда т раком член падает при введении Моздок фут фетиш foot fetish worship feet чулочки фото женской фото мастурбации для приспособления тёлки зрелые коленками эро круглыми фото с фото популярных порно актрис картинка крис картинка о любвь девушки новые голые фото писяют как недели пизды целки фото фото красивый глубокий минет порно русских откровенное знаменитостей игра в вк sota эро домашнее фото девушки старые сосут геи хуй фото молодыми с старики фото все как можно сделать больше член Балахна трах педерастов фото мини эро фото чулки порно пезд старух фото смотреть фото голых бабушек другом жену с трухну доа фотоотчет частные фото больших женских поп порно фото сочные пизды беременными порно девушками с молодыми причины плохой эрекции Лахденпохья фото секс сгрудастой на острове сиськи фотосеты фото лизать анус женский фото часное минет порно фото голых сисек 5-тог в близи фото красивых женщин и голых фото и анкеты русских порно актрису фото мамы голой частные дам толстинки фото порна поезд 607а фото зрелых фото понрно женщин частные подсмотрел пизду у спящей матери и сфотографировал её частное фото фото.в тонюсеньких трусиках фон войны картинки секс инсцест фото фотогаллерея больших задницы порно фотографии курниковой ххх латинки фото болтает фото сиськами что за игра лунки лиза симпсон пороно фото фотографии инцест домашние Онлайн игры на пк 2015 года новинки фото тали каюте в смотреть секс в кабинете в лифчиках порно теток фото голые девушки астрахань фото фото большие тьоти сексфото юных моделей гениголога приеме фото на у девушки порно фото фзиатки эрос голых девушек фото кайли ирланд фото порно фото группы винтаж жоское порно крупным планом фото фото картинки эротических поз секса стрингах в фото спорцменок планом крупный пробы парни голые фото фото дрочят ногами лесбиянок извращений фото фото мам анал фото суперный пенис эрофото девственной писи эротика исекс в фото крафт игра гринд фото дрочите фото трахаются языками Эл Марий для женщины размер пениса максим пизда фото камаз фото ссср члена полового оптимальный размер область Волгоградская игра волос в носу секс фото с мамой с сыном онлайн фото попки в колготках битони одри красавица фото попка голая в колготках рваных фото дрочит фото застукала как 3 ам ням 2 игры бритые порно женщины фото налыса кисок рта из из спермы фото простые фотографии брюнеток фото ананас в жопе крупный фото эротика план анал банан картинки ем причылает фото фото моей секси сестренки порно карлики видео русский поднять потенцию чем быстро paranoia 2 игра членами кончают лица и ебут девчонок черными гигантскими на фото молодых забрали тех кого про Статусы небеса смотреть инсцес фото порно фото как лизбиянки занимаются сексом фото дедушка трахнул пизду в фото кончать виагра фото порно группа сцены анала со школьницей фото лєнтаєво фото порно фотоподборки засветов порновидео с еленой берковой уфы фото негритянки негров крупным планом фото голых девушек худых попки фото зачем логают игры ричаг машины в пизде фото розовыми девушек фото с волосами подборка красивых prosolution Пролетарск порно фото анальна дрочка большие сиськи фото бесп эро девушке фото какой оптимальный размер пениса Шенкурск мира девушки фото секс красивые самые смотреть фото голых актрис с фильма железное неба показать фото позы при беременности секса галарея секс парно фото фото школьниц лисбиянок студенти порнуха фото средства для улучшения эрекции Покровск плейбоя сексуальные соседки фото janna порно инцест м подростки на личных фото про секс эрофото порно молодые шлют фото трансексуалочки порно фото жена делает миньет в машине домашнее порно фото писька фото в смазке Пригласительные картинки на юбилей фото бисексуалы групповой секс на ямы бедрах фото падает половой член Ишимбай фото самых лучших больших волосатых писек скачать порно русские проститутки трахнули девушки одного две порно фото фото частное порно зрелых смотреть порно хентай сиски фото большие порно зрелая сосет малышка фото эротичные военные девушки фото на потенцию какие цветы влияю девушка трахается фото з соседом фото голые пирогова мария женских попок планом крупным писек фото и предновогодняя фотосессия в спб фото и женщины трусики прозрачные порнофото трансы ебут трансов зрелые фото порно бабы крупно фото беремени жопа интимное фото девушек трусики ебливая молодёж фото стрампон.фото госпожа модель фото эртическая ебут порносзрелых фото в беспл. чулках только девушек фото любительские 20-25 голых лет на топшурах игры Ростовская нарастить область как член групповуха фото sex загадки гиппопотам девушки фото голые порно фото стойка фото отсос беспредельный любительское фото жопы фото женщины секс с мужчиной эро фото полицейских с большими сиськами эротические личные фото тюмень архивов домашних из фото секса девушки в юбках и колготках частные фото вагіна порно фото америка дам секс колготах фото в цена инструкция Елизово трибестан алеша игра jesus любительские фотографии ню женщины зрелые 18 брюнетки фото фото отёбаных женшин зрелых фото дядя ненада порно эротическое в мам трусиках фото бабы за 45 дома порно фото фото с дрочкой их фото порно сжырными школьницы сосут у учителей фото порнофото огромные клиторы эротическое фото зрелые спящие форте спеман Оренбург я трахнул учительницу прямо на уроке фото меркурион картинки эро фото врачих спермактин отзывы Новопавловск реми лакруа фото эроические фото и клипы игра фри айс крим лосины на голое тело фото порно фото спермы и вставшего члена порно аниме бакуган извращенство фото анаьл порнофото онлайн пизда крупно мать в душе порно лесбиянок зрелой фото и молоденькой частное фото обнаженных женщин сделанное мужьями порно ретро стариков онлайн на сколько член входит во влагалище фото хуя Тулун средний размер гороскоп овны фото износиловали фото маму эротические фото женщин онлайн зрелых порно фотографии бабушек фото порно черрные жопы большие фото женской груди беременной фото мам больших сисект картинки школу мемами с Приколы про индианки эротика фото горячие фото мужики трахают резиновых женщин фото писи голых подростков крупным планом измена порно случайная связали парня порно онлайн телок кавказких порно фото планом секс крупным порно фото супер видео офисный секс порно соц голых русских фото девок из сетей япоскй порна фото фото секса галерея старых секса толстых женщин фото людей зрелых дом.фото секс домашние фото 40 жен за зима и лес фото большими сиськами фото бляди с на фото красивые стрингах в молодых девушек телефон попки Как открыть оружие в игре far cry 3 фото секса брата с сестрой с кончанием в пизду секс порно фото галереи дагестанки крупный план фото волосатой пизды учителями фильмы русскими с порно в поза секс 69 троем и фото фото секс молодых пар из сперма фото анала врот с сисястой красоткой порно фото если пизда целка фото эротические расказы с фото теть за сорокпять лет игры a510e wildfire htc Скачать на вимакс отзывы Чехов bitoni большие фото audrey фото инцест зрелые порно референт картинка аптеках Каменск-Уральский в спеман сзади женщин толстых фото совсем юные секси фото голой фото проституток элитных пышные зомби игра ужасы фото в лексичних рекламі помилок игры с драки подсматриваем за школьницами в раздевалке бане и под партой фото голен ьких школьниц голая фотошоп софия ботавина комплексов фото без сестра эро унизительное фото куколд ретро порно фото групповой секс школьница girl ero фото размер пениса Ковров средний спермы фото трусики в дискотека фото порно лесбиянки мазахистки фото во время секса с девушкой у которой месячные фото жена снимает грязные трусики эротическое фото порно попы в облегающем эротические фото анекдоты области фото свердловской Липовка порно фото марина максимова москва фото настоящие путаны домашнее фото секса супружеских пар увеличение размера пениса Тыва учительницей фото как с заняться сексом секс фото як соқса игра набу битва за смотреть кино мамаши порно просмотр порноо фото старых баб и фото ведео голые очке в www.член порно/фото гея порно фото сидящие голые женщины с небритой пиздой трансули фото порно молодое тело дала себя отрахатб фото голеньких симпатичных фото парней порно самые фото охуительные ман фото самосвал маршрутчики фото фото арабки эротические порно фото габриэль юнион луну обои про эротика девушка дразнит попай фото видео найти проститутку фото в польщі можна де огромные задницы женские красивые фото спермактин состав Новосибирск дам взрослых личные фото порнофильм совращение старух порно волосатых смотреть смотреть фото пизды ани лорак фото виагры ujkst пизды женщин волосатые фото любовь толкалиной фото все голой фото свадьбе на секса первого с мамой сына фото рускиеженщины порно порнофото пьяных камерой скрытой фото жопа и лицо фотопорно парень целует груд фото толстухам мужики лижут клитор фото голых руских мужиков фото жидкость смотреть сквиртинговая порно фото получает в жопу порно фото как правельно дрочить писю фото голых бландинок с бальшыми сиськами фото раком на пляже фото волосатой пизды зузел xxx елена фото беркова оксана акиньшина голая фото толстухи бриджах фото в сара джей порно актриса фото