писана

Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ўқитувчи ва мураббийларига табриги

Bo'lim: Yangiliklar

Қадрли устоз ва мураббийлар!

Авваламбор, дунёдаги энг улуғ ва шарафли касб эгаси бўлган сиз, азизларни бугунги қутлуғ айём – Ўқитувчи ва мураббийлар куни билан чин қалбимдан табриклаб, барчангизга ўзимнинг эзгу тилакларимни изҳор этаман.

«Batafsil»

333

Фарзандларимиз биздан кўра кучли, билимли ва бахтли бўлиб ўсмоқда

Bo'lim: Yangiliklar

Халқимиз фарзандлари ўзидан ўзишини ният қилиб яшайди. Шу йўлда умр бўйи курашади.

Мустақиллик йилларида мамлакатимиз таълим тизимидаги кенг қамровли ислоҳотлар тезда самара бериб, жаҳон ҳамжамиятининг ҳавасини келтираётгани бежиз эмас. Зотан, Ўзбекистонда тараққиётнинг муҳим бўғини ва барча ислоҳотнинг пировард мақсадига айланган Биринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг “Фарзандларимиз биздан кўра кучли, билимли, доно ва албатта, бахтли бўлишлари шарт” деган ғояси халқимиз қалбида ҳамиша ниш урган азалий орзу-умидлардан сув ичган.

«Batafsil»

08-238prezident

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 25 йиллиги муносабати билан Ўзбекистон халқига байрам табриги

Bo'lim: Yangiliklar

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 25 йиллиги муносабати билан Ўзбекистон халқига байрам табриги Азиз ватандошлар!

  Мамлакатимизнинг кўп асрлик тарихида мутлақо янги саҳифа очган, эл-юртимизни мустабид тузум кишанларидан озод қилиб, эркин ва фаровон ҳаёт қуриш йўлини очиб берган Ўзбекистон давлат мустақиллигининг 25 йиллик байрами билан барчангизни, бутун халқимизни чин қалбимдан табриклайман.

  Қадрли дўстлар!

 Барчамизга аёнки, мустақиллик ҳеч қайси халқ, ҳеч қайси миллат тарихида осонлик билан қўлга киритилган эмас. Бу ҳақиқатни чуқур англайдиган халқимиз шу курашда фидойилик кўрсатган, қурбон бўлган ота-боболаримизнинг хотирасини қалбида абадий сақлайди.

  Айни шу кунларда ўзини оқламаган эски тузумдан янги тизимга ўтиш даврини эслар эканмиз, бошимиздан кечирган машаққатли кунлар ва оғир синовлар беихтиёр кўз ўнгимиздан ўтади.

  Айниқса, собиқ тузум асоратлари туфайли республикамизда аҳвол нақадар хатарли тус олганини аввало таъминот масаласи бутунлай издан чиқиб, халқимизни боқиш учун бор-йўғи бир ҳафта-ўн кунга етадиган ун захираси қолгани, тартиб-интизом бўшашиб, турли қўпорувчи ва ғаламис кучлар бош кўтариб, юртимиз деярли жар ёқасига келиб қолгани мисолида тасаввур қилиш қийин эмас.

  Ана шундай ўта таҳликали вазиятда ҳам биз ўз танлаган йўлимиздан – мустақиллик йўлидан қайтмадик. Чунки биз яхши тушунардик – ҳаёт-мамотимиз ҳал бўлаётган айни шундай дамларда қийинчилик ва тўсиқлар олдида бўш келиш – бу ҳозирги ва келажак авлодлар олдида хиёнат қилиш билан баробар бўлур эди.

  Айни шу пайтларда халқимиз ўзининг қатъияти ва матонатини амалда намойиш этиб, Ўзбекистонимизнинг ёруғ ва буюк келажагига ишончини йўқотгани йўқ ва иншоолло, ҳеч қачон йўқотмайди.

  Ҳақиқатан ҳам, мустақилликнинг биринчи кунлариданоқ, аҳволимиз қандай оғир ва хавф-хатарли бўлмасин, ҳар қадамда пайдо бўлаётган тўсиқ ва ғовларни, турли муаммоларни ечиш билан банд бўлишдан қатъи назар, мамлакатимизнинг бугунги куни ва истиқболига жавоб берадиган, чуқур ўйланган стратегиямиз устида ишимизни тўхтатганимиз йўқ.

  Биз олдимизга қўйган буюк мақсадларга эришишда – эркин, демократик давлат қуриш, бозор иқтисодиётига ўтиш, фуқаролик жамиятини барпо этишда, мамлакатимизни тараққий топган давлатлар қаторига кўтариш йўлида шошма-шошарлик ва пала-партиш ишларга йўл қўймадик, жаҳондаги илғор тажрибаларни ўрганиб, лекин кимдандир кўр-кўрона нусха олганимиз йўқ. Бу борада чуқур маънога эга бўлган “Ислоҳот – ислоҳот учун эмас, аввало инсон учун” деган ғоя асосида эл-юртимизга хос хусусиятлар, шарт-шароитларга мос бўлган, халқаро майдонда “ўзбек модели” деб тан олинган, узоқни кўзлаган йўлни ўзимизга маъқул топдик ва уни амалга оширишга киришдик.

 Биз танлаган йўл – машҳур беш принципга асосланган тараққиёт стратегияси нақадар тўғри эканини, оғир синовлардан ўтиб, мамлакатимиз ривожи учун мустаҳкам замин бўлиб қолганини ҳаётимизнинг ўзи исботлаб бермоқда. Бунинг тасдиғини мустақилликка эришганимизнинг дастлабки кунларидан бошлаб энг ўткир ва ҳал қилувчи масала – замон талабига жавоб берадиган янги авлод кадрларини тайёрлаш вазифаси мисолида яққол кузатиш мумкин.

  Агарки биз 19 йил олдин эски қолип ва асоратлардан воз кечиб, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ва унинг узвий давоми бўлган Мактаб таълимини ривожлантириш умуммиллий дастурини қабул қилиб, таълим-тарбия тизимини тубдан ўзгартирмасак, бунинг учун давлатимиз ва бутун жамоатчилигимизнинг куч ва имкониятларини сафарбар этмасак, бугунги аҳволимиз қай даражада бўлишини тасаввур қилиш қийин эмас.

  Ҳеч иккиланмасдан айтишга барча асосларимиз бор – ҳозирги кунда лицей ва коллежларни, олий ўқув юртларини битириб чиқаётган, ҳаётга янгича қарайдиган минг-минглаб ёшларимиз биз учун, келажагимиз учун тоғдек таянч бўлиб, мамлакатимизда олиб борилаётган барча ислоҳотларнинг ташаббускори ва ижрочиси бўлиб майдонга чиқмоқда.

  Ватанимизнинг келажаги ва тақдирини ўз қўлига олишга қодир бўлган бундай янги авлодни тарбиялашга қаратилган дастурларни ўз вақтида қабул қилганимиз ва давлат сиёсати даражасига кўтарганимиз янги жамият қуришимизда ҳақиқатан ҳам ҳал қилувчи роль ўйнамоқда.

  Тарихан қисқа даврда Ўзбекистон илгариги ўзини боқишга, ўзини ҳимоя қилишга қурби етмаган, иқтисодиёти бирёқлама ривожланган, пахта яккаҳокимлиги ҳалокатли тус олиб, аҳолининг ҳаёт даражаси ғоят ачинарли аҳволга тушиб қолган қолоқ республикадан бугунги кунда тез ва барқарор суръатлар билан тараққий этиб бораётган, жаҳон ҳамжамиятида ўзига муносиб ўрин эгаллаган, қудратли давлатга айланиб бормоқда, десак, айни ҳақиқатни айтган бўламиз.

  Мустақиллик йилларида иқтисодиётимиз қарийб 6 баробар ўсди, унинг таркибида саноатнинг улуши 14 фоиздан 34 фоизга етди, жаҳон миқёсидаги глобал молиявий-иқтисодий инқироз давом этаётганига қарамасдан, ялпи ички маҳсулотимизнинг ўсиш суръатлари охирги 11 йил давомида камдан-кам давлатлар қаторида 8 фоиздан кам бўлмасдан келмоқда. Айтиш керак, 2016 йилнинг биринчи ярми якунлари бўйича ҳисоб-китоблар шуни кўрсатмоқдаки, жорий йилда ҳам ўсиш суръатларимиз бундан паст бўлмайди.

  Энг муҳими, ўтган давр мобайнида одамларимизнинг саломатлиги мустаҳкамланиб, оналар ўлими 3,2 баробар, болалар ўлими 3,4 баробар камайгани, ўртача умр кўриш даражаси 66 ёшдан 73,5 ёшга, аёллар ўртасида 76 ёшга узайгани, аҳолимизнинг сони 2016 йилнинг охиригача 32 миллиондан ошиб кетиши, яъни мустақиллик йилларида халқимиз 12 миллионга кўпайгани бизнинг қандай катта юксалиш йўлини босиб ўтганимизни, эл-юртимизнинг ҳаёт сифати ва фаровонлиги ўсиб бораётганини яққол тасдиқлайди.

  Буларнинг барчаси аввало мард ва матонатли халқимизнинг қаҳрамонона меҳнати эвазига амалга оширилмоқда ва мамлакатимиз ўзининг барқарор ривожланиш суръатлари билан халқаро жамоатчиликни ҳайратда қолдирмоқда.

  Муҳтарам юртдошлар!

  Барчамиз яхши тушунамиз – биз эришаётган улкан марра ва натижалар кўзлаган мақсадларимизнинг фақат маълум бир қисмини ташкил этади.

  Ҳозирги вақтда тез суръатлар билан ўзгариб бораётган давр, дунё бозорларида ноаниқлик, беқарорлик ва инқироз давом этаётгани, рақобат кучайиб, шафқатсиз тус олаётгани, хомашё нархининг пасайиб бораётгани – бундай ҳолатлар барчамиздан, аввало, раҳбарлик ва етакчи лавозимларда ўтирган шахслардан эски қараш ва ёндашувлардан, иш услубларидан бутунлай воз кечиб, янгича фикрлашни, ишни ташкил қилиш ва бошқарув тизимини замон талаблари даражасига кўтаришни тақозо этмоқда.

 Энг аввало, мамлакатимизни демократик янгилаш, модернизация қилиш, унинг рақобатдошлигини ошириш йўлида бошлаган ислоҳотларимизни давом эттириш, иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш ва унда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулкнинг улушини кенгайтириш ва унинг устуворлигини таъминлаш вазифалари ҳал қилувчи ўрин тутиши зарур. Шулар қаторида хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнес самарасини ошириш, хорижий инвестициялар ҳажмини кўпайтириш, замонавий, юқори технологияларни жорий этиш мақсадида мамлакатимизда яратилган имтиёзларни янада кенгайтириш вазифалари доимо эътиборимиз марказида туриши даркор.

  Бугунги кунда яқин ва узоқ атрофимизда қарама-қаршилик ва зиддиятлар кучайиб, турли можаро ва қон тўкишлар давом этаётгани, терроризм, экстремизм ва наркотрафик хавфи тобора кескинлашиб бораётгани ҳар биримизни ташвишга солмасдан қўймайди ва барчамиздан ҳамиша ҳушёр ва огоҳ бўлиб яшашни талаб этади.

  Вужудга келаётган мана шундай мураккаб шароитда Ўзбекистонимизнинг хавфсизлигини, чегараларимиз дахлсизлигини таъминлаш, турли бало-қазоларни остонамизга йўлатмаслик, юртимизда ҳукм сураётган миллатлар ва фуқаролараро ҳамжиҳатлик, ўзаро ҳурмат, меҳр-оқибат муҳитини кўз қорачиғидек сақлаш, “Бизга тинчлик ва омонлик керак” деган эзгу даъватни барчамизнинг бурчимиз ва устувор вазифамиз сифатида амалга оширишимиз зарур.

  Ўзбекистонда олиб борилаётган ташқи сиёсатнинг асосий йўналишлари сифатида биз бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик ва пайдо бўлаётган қарама-қаршилик ва зиддиятларни тинч, сиёсий келишувлар йўли билан ечиш тарафдоримиз.

  Турли ҳарбий-сиёсий блок ва альянсларга қўшилмаслик, юртимиз ҳудудида чет давлатларнинг ҳарбий базалари жойлаштирилишига ва ҳарбийларимизнинг чегараларимиздан ташқаридаги ҳудудларда бўлишига йўл қўймасликни ўзимиз учун маъқул, деб биламиз.

  Биз мустақиллик йилларида яқин ва узоқ қўшниларимиз билан ўзаро ҳурмат, ўзаро манфаатларни тан олиш асосида олиб бораётган алоқаларимизни, аввало ҳамкорлик ва ҳамжиҳатлик муносабатларини мустаҳкамлашга ҳаракат қилиб келганмиз ва айни шундай сиёсатни давом эттиришга тайёрмиз.

  Азиз ватандошлар!

  Шу кунларда бутун халқимиз Бразилиянинг Рио-де-Жанейро шаҳрида бўлиб ўтган XXXI ёзги Олимпиада ўйинларида 4 та олтин, 2 та кумуш, 7 та бронза медалини қўлга киритиб, буюк ғалабага эришган спортчи ёшларимизни қизғин қутламоқда. Дунёдаги 206 та мамлакатдан келган манаман деган спортчилар билан бўлган кескин беллашувларда ўғлонларимизнинг кўрсатган мардлиги ва фидойилиги, маҳорати ва матонати, она Ватанимизга муҳаббати минг-минглаб ёшларимиз учун ҳақиқий ибрат намунаси бўлди, деб ғурур ва ифтихор билан баралла айтишга барчамиз ҳақлимиз.

  Ватанимиз байроғини баланд кўтариб, Ўзбекистон ёшларининг дунёда ҳеч кимдан кам эмаслигини бутун жаҳонга намойиш этган моҳир спортчиларимизга, уларнинг ота-оналари, устоз-мураббийларига, миллий олимпия терма жамоамизнинг барча аъзоларига чин қалбимдан чуқур миннатдорлик билдираман.

  Сиз, ёшларимизга, менинг азиз фарзандларимга қаратиб айтмоқчиман: бўш келманг, азизларим, давр бизники, марра бизники!

  Қадрли ва муҳтарам ватандошларим!

 Сизларни, бутун халқимизни Мустақиллик куни билан яна бир бор табриклаб, барчангизга тинчлик-омонлик, бахту саодат, хонадонларингизга, эл-юртимизга файзу барака тилайман.

  Барча эзгу ишларимизда Яратганнинг ўзи қўлласин, ўзи мададкор бўлсин!

  Юртимиз тинч, осмонимиз мусаффо, халқимиз омон бўлсин!

  Мустақиллигимиз абадий бўлсин!

  Ислом Каримов,

  Ўзбекистон Республикаси Президенти


azamat-ad

Dars ishlanmalari

BAHOR TILAKLARI

Nechun ko‘klam madhi tushmas g‘azaldan,

Shoirlar bahorni kuylar azaldan?

 Oshiqlar zangori kenglikka boqib,

Qo‘shiqlar aytadi bag‘rini yoqib.

 Tabarruk chollarning chakkasida gul,

Momolar o‘yida bahordir nuqul.

 Bir lahza yasharar qarri qo‘rg‘onlar,

Ajib dilbar bo‘lib qolar insonlar.

 Ha, bahor misrasi menda ham talay,

Bu holning boisi bordir harqalay.

 Azizim, g‘unchaga nazar sol bir on,

Bag‘rida hozircha turfa hol pinhon.

 Ranglar yashar unda balki pushti, oq,

Ajab, tikoni ham hozircha yumshoq.

 Tong chog‘i shabboda ko‘taradi bosh,

Oh, nechog‘ latifu nechog‘lik yovvosh.

 Asli qahratonning nabirasi u,

Nash’u namolari hozircha ezgu.

 Inson fe’li qiziq, yashagay hurkib,

Shervachchani silab, sherdan-chi, qo‘rqib.Raxbar qabuliga onlayn yozilish

Bo'lim: MUROJATLAR

Raxbar qabuliga onlayn yozilish

 

Tekshirish


essay nurse reflection homework help accounting tutor english paper online edit english about essay money dissertation it service and solutions essay custom writing my dream essay car writing mba services admission essay good resume charlotte nc writing service order microzide prescription to get without where to best online purchase resource essays to why do i do my homework have you my write me essay for can download application essay online college help pills oprah loss weight essay writing an writing cheap services essays with college writing help for professional admission term paper purchase feldene without worldwide rx help fashion resume is safe buy online essays to it prices scrapbook paper cheap job order history resume custom site writing best build how resume college to for a algebra homework help free assignment help melbourne my book i book on what should report do can i buy papers where research paper speech disorder for can youwrite me an essay content services blog writing 911 homework boy for calls help essay editing service admission school help homework essays english in essay writings professional papers term service essays about 5 cephalexin mg generic india law essay help australia assistant medical cover samples for of letters house not to letter to buy a is sale how that a write for hypothesis dissertation writing help with homework assignments java rezept fulvicin ohne 2006 writer plan deluxe business a research can write for me who paper term start way a to paper best my should i write thesis how statement disorders eating short essay about help yahoo dissertation ireland homework literature helper Thorazine - Christi fast Thorazine advice Corpus on hendrix jimi essays mba essay application writers chicago in services resume top writing conclusion a purchase dissertation 2 shipping on day furoxone world handbook history writers essay ap i should what speech write my about order paper online buy analysis literary essay essay free write online my scholarships help for essay applying sociology my write no 25 buy Brafix Brafix sale mcg Fontana - rx for lotrel prescription online no purchase buy papers college suicidal chat help online confido se economics service writing essays with for help writing scholarships written already essays college pharmacy canadian buying levitra professional on essays argumentative euthanasia glass essay menagerie for writing college admission custom essay calligraphy hebrew write in my name mosaics help primary romans homework diabetes supply program help california live homework my maths coursework do school secondary essay help medical help homework bj personal school statements for examples medical et humanisme dissertation renaissance in essay mo louis writers st no canada zithromax script from Worth online Fort online prescription no - Valtrex canada cheap free buy Valtrex shipping write college how an admission awesome to essay buy term paper custom writing online services legitimate to place get online best fly gold help best with to essay writing books sales clerk sample application of for letter essay papers online free help sentences diagramming homework research snowboarding paper qualitative dissertation sheet essay help tab prescription silvitra no canada 200 mg sale caverta analysis my sons all with home work help with help to writing dissertation a plan help vikings homework gatsby money cant buy essay happiness great help coursework ocr science dissertation grant help doctoral study case for mechanical engineering examples resume writing service job federal study sale case houses for services essay help college thesis help paper research statement creative best sites writing ghostwriting fees services car buy how new a to essay queensland of phd thesis university dissertation introduction an for writing service critical essay paper topics eating disorders research on precal help homework with services va richmond resume writing and online buy essay handy helper book homework help beloved homework quotes help pen fly homework thesis order oxford services affordable writing thesis netherlands tadacip gold fly buy in application free essay help to my pay do assignment buy pills best prescription penis a priced reasonably growth without what literature should my on do i review with a writting help paper crituqe free malaysia service essay dissertation writing online presciption acyclovir without buy percription plus viagra no mg 400 and medical coding resume entry for billing level trental purchase 100mm to original for sale essay happiness essay what is thesis sample for medical technology service chennai dissertation help art paper term my write compulsive of study case obsessive disorder paper literature review buy of can write for recommendation school letters who medical essay paper lined university writing duke paper response/reaction studio with homework my 2 help zoster herpes doctors disorder bipolar college essay i quarterly essay where can buy for mechanical engineers resume samples pdf order paper mla research do essay uk for cheap my case traumatic study stress post disorder college writting for sale papers for sample letter cover sales associate papers personality order and research birth on cory knobel dissertation gadget essay where homework can my online with i help get bone of cancer indications maths papers ks3 online resume computer of sample list skills write research me for a paper someone to homework want to dont my do right now i homework pima help library county homework help writing online life hacks help homework sale Vancouver mg online for shipping Persantine free Persantine - worldwide 1 of mba buy langen thesis writing help websites or order essay sequence persuasive nigerian papers online today usa service writing oxford dissertation proposal abstract dissertation write a how to reosto pharmacy 7 24 service essay writers writing plan writing business reviews services service xenia writing cv best lab science report order creative help gcse writing- with essayist mordern gallantry with essays help odysseus help st homework paul public library personal statement uk mail rumalaya order fort via pharmacy female from viagra canadian sell writing reviews assignment services services essay writing problems with for writing statement a ucas personal good to dissertation a how write great phd resold papers not custom no with letter sales medical experience for representative cover an pay already done essay for how write resume to in qualification health public admissions masters in essay