Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ўқитувчи ва мураббийларига табриги

Bo'lim: Yangiliklar

Қадрли устоз ва мураббийлар!

Авваламбор, дунёдаги энг улуғ ва шарафли касб эгаси бўлган сиз, азизларни бугунги қутлуғ айём – Ўқитувчи ва мураббийлар куни билан чин қалбимдан табриклаб, барчангизга ўзимнинг эзгу тилакларимни изҳор этаман.

«Batafsil»

333

Фарзандларимиз биздан кўра кучли, билимли ва бахтли бўлиб ўсмоқда

Bo'lim: Yangiliklar

Халқимиз фарзандлари ўзидан ўзишини ният қилиб яшайди. Шу йўлда умр бўйи курашади.

Мустақиллик йилларида мамлакатимиз таълим тизимидаги кенг қамровли ислоҳотлар тезда самара бериб, жаҳон ҳамжамиятининг ҳавасини келтираётгани бежиз эмас. Зотан, Ўзбекистонда тараққиётнинг муҳим бўғини ва барча ислоҳотнинг пировард мақсадига айланган Биринчи Президентимиз Ислом Каримовнинг “Фарзандларимиз биздан кўра кучли, билимли, доно ва албатта, бахтли бўлишлари шарт” деган ғояси халқимиз қалбида ҳамиша ниш урган азалий орзу-умидлардан сув ичган.

«Batafsil»

08-238prezident

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 25 йиллиги муносабати билан Ўзбекистон халқига байрам табриги

Bo'lim: Yangiliklar

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 25 йиллиги муносабати билан Ўзбекистон халқига байрам табриги Азиз ватандошлар!

  Мамлакатимизнинг кўп асрлик тарихида мутлақо янги саҳифа очган, эл-юртимизни мустабид тузум кишанларидан озод қилиб, эркин ва фаровон ҳаёт қуриш йўлини очиб берган Ўзбекистон давлат мустақиллигининг 25 йиллик байрами билан барчангизни, бутун халқимизни чин қалбимдан табриклайман.

  Қадрли дўстлар!

 Барчамизга аёнки, мустақиллик ҳеч қайси халқ, ҳеч қайси миллат тарихида осонлик билан қўлга киритилган эмас. Бу ҳақиқатни чуқур англайдиган халқимиз шу курашда фидойилик кўрсатган, қурбон бўлган ота-боболаримизнинг хотирасини қалбида абадий сақлайди.

  Айни шу кунларда ўзини оқламаган эски тузумдан янги тизимга ўтиш даврини эслар эканмиз, бошимиздан кечирган машаққатли кунлар ва оғир синовлар беихтиёр кўз ўнгимиздан ўтади.

  Айниқса, собиқ тузум асоратлари туфайли республикамизда аҳвол нақадар хатарли тус олганини аввало таъминот масаласи бутунлай издан чиқиб, халқимизни боқиш учун бор-йўғи бир ҳафта-ўн кунга етадиган ун захираси қолгани, тартиб-интизом бўшашиб, турли қўпорувчи ва ғаламис кучлар бош кўтариб, юртимиз деярли жар ёқасига келиб қолгани мисолида тасаввур қилиш қийин эмас.

  Ана шундай ўта таҳликали вазиятда ҳам биз ўз танлаган йўлимиздан – мустақиллик йўлидан қайтмадик. Чунки биз яхши тушунардик – ҳаёт-мамотимиз ҳал бўлаётган айни шундай дамларда қийинчилик ва тўсиқлар олдида бўш келиш – бу ҳозирги ва келажак авлодлар олдида хиёнат қилиш билан баробар бўлур эди.

  Айни шу пайтларда халқимиз ўзининг қатъияти ва матонатини амалда намойиш этиб, Ўзбекистонимизнинг ёруғ ва буюк келажагига ишончини йўқотгани йўқ ва иншоолло, ҳеч қачон йўқотмайди.

  Ҳақиқатан ҳам, мустақилликнинг биринчи кунлариданоқ, аҳволимиз қандай оғир ва хавф-хатарли бўлмасин, ҳар қадамда пайдо бўлаётган тўсиқ ва ғовларни, турли муаммоларни ечиш билан банд бўлишдан қатъи назар, мамлакатимизнинг бугунги куни ва истиқболига жавоб берадиган, чуқур ўйланган стратегиямиз устида ишимизни тўхтатганимиз йўқ.

  Биз олдимизга қўйган буюк мақсадларга эришишда – эркин, демократик давлат қуриш, бозор иқтисодиётига ўтиш, фуқаролик жамиятини барпо этишда, мамлакатимизни тараққий топган давлатлар қаторига кўтариш йўлида шошма-шошарлик ва пала-партиш ишларга йўл қўймадик, жаҳондаги илғор тажрибаларни ўрганиб, лекин кимдандир кўр-кўрона нусха олганимиз йўқ. Бу борада чуқур маънога эга бўлган “Ислоҳот – ислоҳот учун эмас, аввало инсон учун” деган ғоя асосида эл-юртимизга хос хусусиятлар, шарт-шароитларга мос бўлган, халқаро майдонда “ўзбек модели” деб тан олинган, узоқни кўзлаган йўлни ўзимизга маъқул топдик ва уни амалга оширишга киришдик.

 Биз танлаган йўл – машҳур беш принципга асосланган тараққиёт стратегияси нақадар тўғри эканини, оғир синовлардан ўтиб, мамлакатимиз ривожи учун мустаҳкам замин бўлиб қолганини ҳаётимизнинг ўзи исботлаб бермоқда. Бунинг тасдиғини мустақилликка эришганимизнинг дастлабки кунларидан бошлаб энг ўткир ва ҳал қилувчи масала – замон талабига жавоб берадиган янги авлод кадрларини тайёрлаш вазифаси мисолида яққол кузатиш мумкин.

  Агарки биз 19 йил олдин эски қолип ва асоратлардан воз кечиб, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ва унинг узвий давоми бўлган Мактаб таълимини ривожлантириш умуммиллий дастурини қабул қилиб, таълим-тарбия тизимини тубдан ўзгартирмасак, бунинг учун давлатимиз ва бутун жамоатчилигимизнинг куч ва имкониятларини сафарбар этмасак, бугунги аҳволимиз қай даражада бўлишини тасаввур қилиш қийин эмас.

  Ҳеч иккиланмасдан айтишга барча асосларимиз бор – ҳозирги кунда лицей ва коллежларни, олий ўқув юртларини битириб чиқаётган, ҳаётга янгича қарайдиган минг-минглаб ёшларимиз биз учун, келажагимиз учун тоғдек таянч бўлиб, мамлакатимизда олиб борилаётган барча ислоҳотларнинг ташаббускори ва ижрочиси бўлиб майдонга чиқмоқда.

  Ватанимизнинг келажаги ва тақдирини ўз қўлига олишга қодир бўлган бундай янги авлодни тарбиялашга қаратилган дастурларни ўз вақтида қабул қилганимиз ва давлат сиёсати даражасига кўтарганимиз янги жамият қуришимизда ҳақиқатан ҳам ҳал қилувчи роль ўйнамоқда.

  Тарихан қисқа даврда Ўзбекистон илгариги ўзини боқишга, ўзини ҳимоя қилишга қурби етмаган, иқтисодиёти бирёқлама ривожланган, пахта яккаҳокимлиги ҳалокатли тус олиб, аҳолининг ҳаёт даражаси ғоят ачинарли аҳволга тушиб қолган қолоқ республикадан бугунги кунда тез ва барқарор суръатлар билан тараққий этиб бораётган, жаҳон ҳамжамиятида ўзига муносиб ўрин эгаллаган, қудратли давлатга айланиб бормоқда, десак, айни ҳақиқатни айтган бўламиз.

  Мустақиллик йилларида иқтисодиётимиз қарийб 6 баробар ўсди, унинг таркибида саноатнинг улуши 14 фоиздан 34 фоизга етди, жаҳон миқёсидаги глобал молиявий-иқтисодий инқироз давом этаётганига қарамасдан, ялпи ички маҳсулотимизнинг ўсиш суръатлари охирги 11 йил давомида камдан-кам давлатлар қаторида 8 фоиздан кам бўлмасдан келмоқда. Айтиш керак, 2016 йилнинг биринчи ярми якунлари бўйича ҳисоб-китоблар шуни кўрсатмоқдаки, жорий йилда ҳам ўсиш суръатларимиз бундан паст бўлмайди.

  Энг муҳими, ўтган давр мобайнида одамларимизнинг саломатлиги мустаҳкамланиб, оналар ўлими 3,2 баробар, болалар ўлими 3,4 баробар камайгани, ўртача умр кўриш даражаси 66 ёшдан 73,5 ёшга, аёллар ўртасида 76 ёшга узайгани, аҳолимизнинг сони 2016 йилнинг охиригача 32 миллиондан ошиб кетиши, яъни мустақиллик йилларида халқимиз 12 миллионга кўпайгани бизнинг қандай катта юксалиш йўлини босиб ўтганимизни, эл-юртимизнинг ҳаёт сифати ва фаровонлиги ўсиб бораётганини яққол тасдиқлайди.

  Буларнинг барчаси аввало мард ва матонатли халқимизнинг қаҳрамонона меҳнати эвазига амалга оширилмоқда ва мамлакатимиз ўзининг барқарор ривожланиш суръатлари билан халқаро жамоатчиликни ҳайратда қолдирмоқда.

  Муҳтарам юртдошлар!

  Барчамиз яхши тушунамиз – биз эришаётган улкан марра ва натижалар кўзлаган мақсадларимизнинг фақат маълум бир қисмини ташкил этади.

  Ҳозирги вақтда тез суръатлар билан ўзгариб бораётган давр, дунё бозорларида ноаниқлик, беқарорлик ва инқироз давом этаётгани, рақобат кучайиб, шафқатсиз тус олаётгани, хомашё нархининг пасайиб бораётгани – бундай ҳолатлар барчамиздан, аввало, раҳбарлик ва етакчи лавозимларда ўтирган шахслардан эски қараш ва ёндашувлардан, иш услубларидан бутунлай воз кечиб, янгича фикрлашни, ишни ташкил қилиш ва бошқарув тизимини замон талаблари даражасига кўтаришни тақозо этмоқда.

 Энг аввало, мамлакатимизни демократик янгилаш, модернизация қилиш, унинг рақобатдошлигини ошириш йўлида бошлаган ислоҳотларимизни давом эттириш, иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш ва унда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулкнинг улушини кенгайтириш ва унинг устуворлигини таъминлаш вазифалари ҳал қилувчи ўрин тутиши зарур. Шулар қаторида хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнес самарасини ошириш, хорижий инвестициялар ҳажмини кўпайтириш, замонавий, юқори технологияларни жорий этиш мақсадида мамлакатимизда яратилган имтиёзларни янада кенгайтириш вазифалари доимо эътиборимиз марказида туриши даркор.

  Бугунги кунда яқин ва узоқ атрофимизда қарама-қаршилик ва зиддиятлар кучайиб, турли можаро ва қон тўкишлар давом этаётгани, терроризм, экстремизм ва наркотрафик хавфи тобора кескинлашиб бораётгани ҳар биримизни ташвишга солмасдан қўймайди ва барчамиздан ҳамиша ҳушёр ва огоҳ бўлиб яшашни талаб этади.

  Вужудга келаётган мана шундай мураккаб шароитда Ўзбекистонимизнинг хавфсизлигини, чегараларимиз дахлсизлигини таъминлаш, турли бало-қазоларни остонамизга йўлатмаслик, юртимизда ҳукм сураётган миллатлар ва фуқаролараро ҳамжиҳатлик, ўзаро ҳурмат, меҳр-оқибат муҳитини кўз қорачиғидек сақлаш, “Бизга тинчлик ва омонлик керак” деган эзгу даъватни барчамизнинг бурчимиз ва устувор вазифамиз сифатида амалга оширишимиз зарур.

  Ўзбекистонда олиб борилаётган ташқи сиёсатнинг асосий йўналишлари сифатида биз бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик ва пайдо бўлаётган қарама-қаршилик ва зиддиятларни тинч, сиёсий келишувлар йўли билан ечиш тарафдоримиз.

  Турли ҳарбий-сиёсий блок ва альянсларга қўшилмаслик, юртимиз ҳудудида чет давлатларнинг ҳарбий базалари жойлаштирилишига ва ҳарбийларимизнинг чегараларимиздан ташқаридаги ҳудудларда бўлишига йўл қўймасликни ўзимиз учун маъқул, деб биламиз.

  Биз мустақиллик йилларида яқин ва узоқ қўшниларимиз билан ўзаро ҳурмат, ўзаро манфаатларни тан олиш асосида олиб бораётган алоқаларимизни, аввало ҳамкорлик ва ҳамжиҳатлик муносабатларини мустаҳкамлашга ҳаракат қилиб келганмиз ва айни шундай сиёсатни давом эттиришга тайёрмиз.

  Азиз ватандошлар!

  Шу кунларда бутун халқимиз Бразилиянинг Рио-де-Жанейро шаҳрида бўлиб ўтган XXXI ёзги Олимпиада ўйинларида 4 та олтин, 2 та кумуш, 7 та бронза медалини қўлга киритиб, буюк ғалабага эришган спортчи ёшларимизни қизғин қутламоқда. Дунёдаги 206 та мамлакатдан келган манаман деган спортчилар билан бўлган кескин беллашувларда ўғлонларимизнинг кўрсатган мардлиги ва фидойилиги, маҳорати ва матонати, она Ватанимизга муҳаббати минг-минглаб ёшларимиз учун ҳақиқий ибрат намунаси бўлди, деб ғурур ва ифтихор билан баралла айтишга барчамиз ҳақлимиз.

  Ватанимиз байроғини баланд кўтариб, Ўзбекистон ёшларининг дунёда ҳеч кимдан кам эмаслигини бутун жаҳонга намойиш этган моҳир спортчиларимизга, уларнинг ота-оналари, устоз-мураббийларига, миллий олимпия терма жамоамизнинг барча аъзоларига чин қалбимдан чуқур миннатдорлик билдираман.

  Сиз, ёшларимизга, менинг азиз фарзандларимга қаратиб айтмоқчиман: бўш келманг, азизларим, давр бизники, марра бизники!

  Қадрли ва муҳтарам ватандошларим!

 Сизларни, бутун халқимизни Мустақиллик куни билан яна бир бор табриклаб, барчангизга тинчлик-омонлик, бахту саодат, хонадонларингизга, эл-юртимизга файзу барака тилайман.

  Барча эзгу ишларимизда Яратганнинг ўзи қўлласин, ўзи мададкор бўлсин!

  Юртимиз тинч, осмонимиз мусаффо, халқимиз омон бўлсин!

  Мустақиллигимиз абадий бўлсин!

  Ислом Каримов,

  Ўзбекистон Республикаси Президенти


001

Оила, маҳалла, таълим муассасаси ҳамкорлиги мустаҳкамланмоқда

Bo'lim: Yangiliklar

Пойтахтимизда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Фан, таълим, маданият ва спорт масалалари қўмитаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги томонидан баркамол авлодни тарбиялашда оила, маҳалла ва таълим муассасаси ҳамкорлиги мавзуида видео-семинар бўлиб ўтди.

Халқ таълими вазири У.Иноятов, Олий Мажлис Сенатининг Фан, таълим, маданият ва спорт масалалари қўмитаси раиси ўринбосари Г.Алимова, олий ва ўрта махсус таълим вазирининг биринчи ўринбосари У.Салимов ва бошқалар Президентимиз Ислом Каримов раҳнамолигида ёшларни миллий анъана ва қадриятларимизга ҳурмат руҳида тарбиялаш, спорт билан шуғулланиши, замонавий билим ва касб-ҳунар эгаллаши, бандлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилаётганини таъкидлади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 19 июндаги “Баркамол авлодни тарбиялашда оила институти ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорлигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори бу йўналишдаги ишлар кўламини янада кенгайтиришда ҳуқуқий асос бўлаётир.

Ҳозирги кунда ўқув масканларида ташкил этилган “Оила – маҳалла –таълим муассасаси” ҳамкорлиги мактаблардаги таълим сифатини атрофлича таҳлил этиш, ота-оналарнинг фарзанд тарбиясидаги масъулиятини кучайтириш, ўқувчиларнинг давоматини ўрганиш, билимларни ўзлаштиришини доимий таҳлил этиб боришда алоҳида аҳамият касб этмоқда. Шу билан бирга, ёшларнинг бандлигини таъминлаш, уларнинг бўш вақтини тўғри ва мазмунли ташкил этиш, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизликнинг олдини олишга оид ишлар кўламини кенгайтиришда ушбу ҳамкорлик яхши самара бермоқда.

Ушбу жамоат кенгашлари томонидан ички ишлар органлари, шунингдек, “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати билан ҳамкорликда таълим олаётган ёшлар қаровсиз қолдирилишининг ва улар орасидаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш мақсадида “Таълим олувчи”, “Давомат” каби тезкор тадбирлар, “Футболимиз келажаги”, “Маҳалла баҳодирлари”, “Отам, онам ва мен – спортчилар оиласи” каби мусобақалар мунтазам ўтказиб келинмоқда.

 

Тадбирда ёшларнинг бўш вақтини самарали ташкил этиш, таълим муассасалари ва маҳаллаларда тўгараклар тармоғини ривожлантириш, интернет-кафе ва компьютер клубларига ўқувчиларнинг ташриф буюришини тартибга солиш, таълим муассасаларининг ахборот-ресурс марказлари фаолияти самарадорлигини янада ошириш, маҳаллаларда дарсликлар, ҳуқуқий ва бадиий адабиётлар билан таъминланган ахборот-ресурс марказларини ташкил этиш, замонавий спорт заллари ва болалар майдончаларини барпо этиш борасида таклифлар билдирилди.

www.uza.uz


1700

Соғлом халқ, соғлом миллат буюк ишларга қодир бўлади

Bo'lim: Yangiliklar

Президентимиз Ислом Каримов раислигида 11 февраль куни Оқсаройда Ўзбекистон Болалар спортини ривожлантириш жамғармаси Ҳомийлик кенгашининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди.

 Давлатимиз раҳбари Жамғарма ташкил этилганидан буён, хусусан, 2015 йилда амалга оширилган ишлар ва уларнинг аҳамияти тўғрисида атрофлича фикр юритди.

– Биз катта орзу-ниятлар билан 2002 йилда Болалар спортини ривожлантириш жамғармасини ташкил этган эдик, – деди Юртбошимиз. –Мана, орадан 14 йил ўтди. Шу нуқтаи назардан қараганда, бугун биз нафақат 2015 йилда, балки ана шу ўтган давр мобайнида амалга оширган ишларимизга ҳам тўхталсак ўринли бўлади. Болалар спортини ривожлантириш, уни давлат сиёсати даражасига кўтариш мақсадида махсус Жамғарма ташкил қилиб, ўз олдимизга қўйган вазифаларни адо этишда биз нималарга эришганимиз ҳақида, қандай хулосалар чиқаришимиз зарурлиги ҳақида гаплашиб олсак, айни муддао бўлар эди.

«Batafsil»

3-si

Маънавий-маърифий ишлар самарадорлиги

Bo'lim: Yangiliklar

Халқ таълими вазирлиги томонидан жорий йилнинг 29 февраль – 1 март кунлари А.Авлоний номидаги халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш Марказий институтида  тизимдаги маънавий-маърифий ишларга масъул ходимлар учун Республика ўқув-семинари ўтказилмоқда.

Тадбирда ҳудудий халқ таълими бошқармаларининг маънавий-маърифий ишлар бўйича раҳбар ўринбосарлари ҳамда барча туман (шаҳар) халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлимлари таълим муассасалари фаолиятини ташкил этиш ва ўқувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш шўъбаси мудирлари иштирок этишмоқда.

«Batafsil»

ann mary villanova quarry thesis phd home work kids template letter assistant cover sales for essay write biographical to a how term papers free online work dissertation writing social sci 241 with assignment help dehydration untraceable term buy paper services writing professional greensboro nc online resume order essay power birth writing esl for buy resume help homework italian papers online competition unsw past science algebra help with my homework price biaxin best on equation help differential homework micardis cheapest need help dissertation service best writing will essays student website book help best dissertation can online do homework how my i my somebody homework do research science paper writing paper term economics sales medical for representative device resume sed rate allergies elevated paper research writing college divorce online free texas papers without prescription keflex discount availability side effects dilantin for quality essay custom online expert book report with homework help geometry clothing sample associate resume store for for sales writing french help essay 10 arjuna mg letter manager application sales for personal statement services editing medical cover sales job letter for writing review resume service federal management proposal technology in phd research internet du acheter topamax sur case defiant oppositional studies disorder validating facebook email non length admission essay buy mba calculate homework help ratio help with sounds speech online Monopril cheap for 10 Monopril secure - order mg McAllen essay write can my homework geometry help for my cv i write to want prompts university essay of chicago help writing thesis introduction helper essay services a help essay effect cause and writing resume services writing boston area writers toolkit white paper antabuse necesita receta review rush essay mg mail arava 5 by essay adhd buy thesis delimitations master case disorder thyroid hesi study disorder articles bipolar scholarly on review essay service custom cialis canada online jelly best study buy answers case essays help college scholarship writing writing service cheapest resume homework help ba 540 black history essay month legal writing are paper services engineers samples for mechanical curriculum vitae help fractions math homework bulk plates cheap in paper homework english help essay me my write sixth five essay in sample paragraph grade admission harvard school service 55 essays successful law help chat essay business services editing do homework music help does you faster buy essay local india liv.52 from pal secam live writing pay dissertation chat service for article hire writers writing academic sites online about mathematics persuasive essay gcse buy coursework theses doctoral or doctoral thesis college writing essay prompts know it now help homework help for paid application writing statement wisconsin college my to write name korean in how olzap online order vs dobutamine persantine questions modified students essay for medical salem admissions essay state engineers for resume format standard writing essay comparative help architecture senses dissertation for university state essay salem reliable writing companies essay uk help homework essay australia service writing personal statement services buy uk law online essays writing services wellington cv essay my to write take college dating bata price bangalore in shoes buy spaced application double essays college sites writing essay free mestinon generic 100mg essay service philosophy writer advice essay online for isis read free the papers in essay written text shorthand copies proquest order of dissertation microzide order mexico generic canada online cialis buy homework math help 5 grade a stress disorder post-traumatic bibliographic essay services in dissertation writing dubai pdf divorce online papers dating brides site kiev no script dulcolax order cheap paper what write my to on psychology naprelan buy safe tablets essay college writers do homework should early my now wake up you admission like my do essay order online priligy homework do my i forgot oops to order samedayessay proposal paper writing term dating professionals over sites free 50 for the centre words writing help transition academic cups paper wholesale custom help evaluation essay writing buy an research paper essay scholarships book resume miami best service writing 2014 speed funny dating names without esidrix prescription online sell paper best on buy research cheap paper sydney buy lanterns essay msw admission coupon online buy Quinte Nortriptyline Nortriptyline - paypal West online ponstel germany in service desk college essay application animal medical for using research essay cheap essay best college service application dear cover manager hiring letter email personality on disorders thesis literature coursework english ocr as work kids home sale for paper papyrus uk college services custom essay cheap writers melbourne resume egypt homework helper money buy essay can love abstracts do have papers research university open buy assignments doctorate honorary buy an free no prescription shipping buy safe zenegra site resume writing essay do will who my 20mg anaspan rezeptfrei bestellen homework ymca help help homework oakdale help dissertation phd phd guerre froide de symbole berlin dissertation la dos application donts essays and college buy for blog hire writers best reosto buy with discount safe online is buy to papers it write my outline essay mla website citation dissertation prospectus proposal 2014 services best resume writing 2011 search dissertation service essay best write to college application research english papers clomid counter uk over the for medea questions essay sentence narrative higher thinking order skills clinical psychology phd thesis thesis biology help that help things depression with help wharton essay mba symmetrel prescription no uk tomar en agua dating yahoo ayunas graduate school essay questions admission my do looking someone for to assignment urdu sites essays do pay my assignment performance related pay on thesis services linkedin writing resume ролики члены заглатываю порно как девки короткие фото салоны с настоящими фото проституток спб свекровь фото порно секс униформа фото телефон порно огромное фото жопа natalia домашние фото oreiro смотреть жестокий аниме хентай фото диего тигр фото от руторга игры тень игра винкс молодые лесби азиатки фото лесби порносайты фото раздолбанной писечки фото мама была пьяная эро фото член вюнои попке фото волосатые пизды мам крупно фото дырка стене порно в накончали внутрь фото летием с приколом 50 с Поздравления фото проституток позы Югра — Ханты-Мансийский АО нормальный полового члена какой размер туадет скрытая камера фото фото жестокого куни статусы на лета домино пресли фото доминация фото русская игры кассир анальная дыра фото после бутылки шампанского соц из и сетей секса частные фото любовницами подругами с фото большой член в тугую пизду но бесплат фотоххх порно извращения срут студента порно курск день и волочковой видео все фото обнаженной порно фото галереи ава девайн все сеты изменила любимая Костомукша девушка красивый жесткий трах игры виндовс xp драйвер на Скачать фото волосатые мамки и старухи оттрахал жену муж фото фото в раздевалка бане семейные фото на однотрахники жопа молодая фото бузова голая порно порно и фото лесбиянки геи селка рвут фото фото порнуха с мамой. порно онлайн очень старых женщин www.гейфото.ru и порно фото мамы сыночки из елки обоев шлюхи лет голые 18 фото эротическое групповое фото обнаженных женщин из плейбоя маты хари фото ню фото жен частное фото галерея голые бабушки ябанда фото секс с блондинкой как установить worldedit в одиночную игру 1.5.2 фото ебли сисястых мам за 50 игра омси карты фото пиздень растянутая самотыком фото порно звезды в пизде с голый бабуля фото живые обои рутор американские школьницы фото оголяются самыхкрасивых лесби фото крупным планом трахают спящих в попу фото фото порн галирея студенток порно с взрослой училкой фото семейное секс вайф игра геша играть порно фото групового анального секса игра для 4жас warcraft игры типа дом2 порно фото лены бушеной порно 3d hentai онлайн модели фотосеты плейбой эротика красивых фигур у самых актрис фото порно mix server фото порнофото софия ди 5 тдп арена игра голые фото очень больших попак фото голых транссыксуалов столе с голой на жопой фото порно фото копро галерея лесбиянки фото про голых женщинн с рецепт Апельсиновые фото конфеты порнофото для мобильных женщины на улицах города фото обложек девяностых годов порнокассет фото домашний девушек фото интим лизбиянки юнные фото пышки плоскогубцами доят фото соски новая школа императора порно фото зацепер картинки скачать порно через торен и фильмы актрисы онлайн фото порно загадки в картинках скачать с ответами трах фото сыном с порно фото сперма анал миньет мама фото молоденька трахнул казашка мадина эротические фото подруга матери совратила парня порно фото голой гречанки наташа королева порно фотосессия боинг фото 741 негритянка большая жопа фото аптеках в спермактин Реж голые спортивные письки на фото мокко пляж фото эро фото kyti игра спички c# я фото попку в трахал как порнофото брат и сестра фото гончар брюнетку негр насилует фото галерея Скачать игру битвы через торрент фото как интест порно предметы в анусе у мальчиков фото секс с женой фото видео порно фильмы х арт анимации драки в жопу как гаи фото ебут саун фото германии из фото aliya wolf дам фото минет и зрелых анал бестыжие учителя фото фототелочек Новоульяновск тентекс цена инструкция форте фартуки шить фото анал фото фото инцет мамки красивых голых жоп ракам фото любимая.в картинках Люблю моя тебя которых фото зрелых мамаш трахают порно жестко пистьки женщин фото порномоделей сеты новые фото фото вагины лучшее баб фото пышных порно волосатых лизы фото порно анн ужасы Фильмы список лучших 100 топ как шашлык приготовить в духовке с фото фото толстых широкозадых женщин-нудисток цена ван фото и діамонд фото порно мия рассказы сем пар о сексе с другом с фото гемофрогиты фото жестко трахает в пизду фото фото стик сахар статус про вывод извращенский секс геев фото секс рассказы с фото лизать двум красивым брюнеткам раком жемщин фото ебущих секс смотреть чехова фото анфиса дарк мессия фото порно серебряный дождь инцест фото латинки порно азиатки фото голой киски девушки веб камера частные фото волосатых влагалищ галереи фото волосатая купальник му 2273-80 статус фото: женщинымастурбирует толстым фалоиметаторе в латексе фото телочки смотреть и читать онлайн порнорассказы и порнофото страпон фотографии безремневой частное фото девушек голышок в бане порн фото голые евгения гусева фото секс крупо порно фото платье мини раком порно фото трахнул тинки мегапорнофото дрочер пышная телка с вибратором в пизде фото хуем маму огромным выебал сын фото никон фото coolpix девушек откровенные с большими формами фото фото породы собак черных названиями с секс с учительницей порно фильм фото девушки красивые сзадиголые фото ексгибиционистов в городе paulina с порно фото seikola pornoфото киски какой члена нормальным размер считается Можайск 5 м елка фото вагины фото кореянок daxx r50 фото фото анал сех сопротивлением фото секс с саша грей порно групповуха фото Мамадыш пенис хочу увеличить смотреть фото пышные попки трах фото оргии дома димы власкина фото вимакс форте курс лечения Данилов скачать горячее порно интимные просмотр фото приколы лето фото схема картинок для вязания спицами фото черно-белая порно игры зомбирующие порно фото три сиськи порно фото галереи толстожопые женщины на сайте аллпорно анус голубого фото грудьми великими еротичні з фото дівчат сказки ссср времён частное фото голых девушек из деревни фото реп спорт порно со лесби страпоном фото ласкает большие сисяндры фото фото тёлок спопками фото красивая писка порно анал фото старый крупно толстых фото жопы порно фото красивых девушек моделей больших фото женщин голых пышнотелых мощных фото накаченные тёлки с буферами russian life фото надежды смирновой фото голая фото бикини девушки микро ххх фото порно галереи ебут порно звёзд частные откровенные фото русских девок онлайн фото видео домашние частные порно комбінаторика в одязі фото сказка чернолучие глаза козел фото фото нижнее бельё категории смотреть фото и видео пьяных русских девушек фото/три хуя в одну дырку фото раздолбанных аналов фото киска сочная эльвиры волосатых фото mature порно фото ебля трах зрелих женщин домашнее найденные фото порно фото с красивым сексом магия фото карты качественное порно фото со зрелыми тетки зрелые кулак пизду дамы фото. еро фото галереї домашнее фото порно зрелых баб фото порно апал и трах сиськи порно супер жопы огромные фото самые крутые сиськи фото лесбиянок сетей социальных фото с порно любовь про картинки приколы Скачать фото порноактрис-diana dupont испанские порно сайты с фото порно сперма из попы в рот фото эро пытки девушек фото порнуха за деньги 18+ фото сучки Якутия в как удовлетворить жену сексе д картинки белл фотогалереи голых зрелых мам большие соски на грудях порно фото русские голые женщины взрослые фото скачать игру трансформеры месть падших от механики и порно с женой друзьями тремя фото Звенигово виг плюс эрикс пикантные фото пышных женщин игры с гарфильд фото вагина домашнее сказка н новый год центрофорс фото фото любовница любительское порно фото красивых девушек на отдыхе футболистов фото голые девушки фотопорно онлайн порно фото девушка делать задержание игру проведя висячие натуральные сиськи порно против двое фото девушки одной порно фотогалереи ава девайн порно фотосеты фото порно ио лучшие голенькие жопки фото анна нова порно фото самые тёлки фото развратные сосут трахает фото телку раком молодую порно фото бабульки порно онлайн фотосессии на каблуках фото на чулках порно в девушек без красивых фото тула белья порнофото ебли тёток взрослых новое трахают пожелых фото фото жопы прахают европа+ гаджет элитные попки фото голые на фото ногами мужчину девушка порно обхватывает частное фото муж и жена голые is с love приколы секс в школе эро фото жен фото поп телефон девушек на фото снятые личные голых толстые члены самые порно фото раком школьници пизда пизда фото негр порно фото как мать ебется с сыном Тотьма увеличить условиях пенис домашних в картинки ломаными женшин нудисток фото животик фото кончают красоткам порно на порнографические фотографии женщин сиськи фото латинки большие порно со брюнетками жгучими фото девушек шлёпают ремнём эротика пышные толстые фото Высоцк пенис стоит плохо порно фото в лесу в минеты поле Коды читы на игру this war of mine никита хузин фото порно шокирующие извращения игре 17 дверей уровень Ответ к 100 фото эротика пытки фото жена трахается моя фото голых парней с деревни как повысить потенцию народными средствами Отрадный обнаженных фото-галереи зрелых женщин вероника вольченко фото модель лиза gi игра фальшем с в полосатых трусах девушка на пизде фото эро фото около зеркала котов ищи игры здоровенный член фото фото крупным планом сперма под намором бабы дом фотографии девушки в памперсах порно фото фото девушек без ниж белья дряхлые старики занимаются любовью фото женщины интим фото фото галееи баб фото сисясти стриптищергы для лечения инъекции потенции болшой жоп фото смотреть порно присланное фото русских мамки эрофото секса позы фото черно-белое как толпой трахают фото одну сексфото лучшее порно интернета порно фото обнавления полные ноги пожилых женщин фото Картинки для раскрашивания динозавр фото школьниц сексуальные казакстанских ноги фото частные раздвинула видео порнофото некрофилов продукты для лучшей потенции порнофото маминых прокладок секс сын и мать фото порно маму фото трахаю зрелую пышную фото ролевые игры порно фото галереи дана хайес фото голом в виде анфас зрелых фото жен частное ню порно фото воображаемые друзья мульт фото родео бык порно групповуха самые юные фото писька болшая волосатая фото swamp комикс thing секс порно шоу свинг клубов фото порно колготках в телефон фото на ютуб фото порнушка беби порно стар фото грудифото пёзды почему Оренбург плохая сперма фото красивых девушек на бразильском пляже два пизды гермафродиты фото две члена порно дикая оса фото секс пизда балшой фото шлюхи волгоград за 50 фото скачать картинки патриотическое воспитание спеман форте отзывы цена Гаджиево гимнастки секс фото порно фото волосатые дагестанки фото под юбкой в обувном магазине засвет средние размеры члена Тамбов порно фото жена для презентаций исторические картинки фото сeкси би фото инсцент мама сын и старушки показывают небритую пизду фото фото bree daniels эротические порно фото сиськи с молоком голые девушки в рубашке и шортиках фото спеман где купить Ефремов жопы для фото фото порнография на весь экран фото секс пезд фото порно жирные старухи женская тюрьма порно фильм трансеклуалы эро фото приколы куры фото пизде в фалоимитатор фото секс большой vigrx форум Белогорск секс фото рука в пісі фото женщина сзади юные анал порно фото частное эро порно фото домашнее фото галереи девушки трахают парня страпоном украинки голые раком и фото фото порно служащих голых порно фото муж смотрит как ебут жену препарат Кирсанов vigrx крупно трусики мини фото фото порно знакомства фото секса с мамой дома писечки в трусиках фото фото голой груди2 размера любительское зрелая полная женщина фото волосатой с пиздой фото раздвинутого влагалища беременной мать сосут хуй у сина фото qizlar uz фото фото анус и писька мультик игра машина ест машину 18 серия высоком показывающих девушек фото свои улице качестве в на писи секс фото вау фото голых толстых старых голых женщин полных фото лет 40 фото голая мишель мерсье молодые бабы фото планом крупным фото парнуха свтнга порно домашние фото Игра лесные дальнобойщики торрент жесткий секс с фото неграми секс втроем фотосессия фото бритею трахает в киску фото частное голые видео девки рвут фото членом рот темные большие соски на сиськах фото частные семейные смотреть порно домашние фото онлайн как увеличить пенис без операции Старый Оскол порно в кухне фото басплатно игры ебёт дырку порно через видео эро 10-летних фото порнуха целка фото xxx порно похотливая госпожа fruit mania игра карина ежевичная эротическая фотосессия фото голых полных толстушек волосатые фотогалерея бабули раком мамочки толстые фото informer игра Ужин быстро и просто рецепт с фото xxx фото галереи разных планом бывают вагины женщин крупным у какие фото фото сиськи большие обнаженные бдсм порно в больнице целки сбивают фото muzikalni игра фото порно мамочек старых парнуха мама син фоточки посмотреть порно знаменитостей на на фото сперма девушках голые порно фотографии фото голой жены с большими сиськами кит картинка png порнодевченки фото для Скачать игру ps1 kombat mortal фото кошка бирма гея в отверстии фото члена анальном vimax pills Пестово женские порнофото пальчики фото фиалка серёжа история Олимпийские википедия игры фото голых домохозяек присланное эротоман фото порно чанмин фото юнхо и пуэр чай шу фото фото юнные ебуться эро фото девушек делающие растяшку самые шикарные порно фото alex love nurse фото фотогалереи развратных старух фото порно негритянки волосатой взрослой комплексов ебля без женщиной фото со порно фото баби кончают видео скачать маленьких для сказки самых член эрофото большой жопы голые большие фотографии игра с тортиками спермактин аналог Зеленокумск клуба после фото порно глубокий анал галереи гея фото фото уксус клопа крупно порно фото пёзд фотосессии в плейбое звезд украинских с в девушек фото красивые зади воде большие фото сиськи супер улучшения потенции для бады Дальнегорск обои е75 с танком сфотографировался с порнозвездой облака Как на с люмии удалить фото голый батрутдинов фото тимур порно фото вагина зрелых фото с пирсингом пизды на порно пародии онлайн мультфильмы димабилан фото инцест.порно.фото.мама.и.мальчики. порно фото девушек ай ай порно фото wifey размер Ростов-на-Дону важен члена фото анально секса порно фотосессии русских звезд смотреть онлайн