Favqulodda vaziyatlar

Favqulodda vaziyatlar yuz berganda Favqulodda vaziyatlar ta’rifi, tasnifi.

Tabiiy texnogen, ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarni ko’lami.

Reja:

 1. Favqulodda vaziyatlarning turlari;
 2. Favqulodda vaziyatlarning ko’lami;
 3. Trans-chegara favqulodda vaziyatlar;
 4. Favqulotda vaziyatlarni keltirib chiqargan sabablar.

Tabiiy ofatlar inson ongi va faoliyatidan tashqarida ro’y beradigan talofatlar bo’lib u tezlikda yoki asta- sekin sodir bo’lishi insonlarni mo’tadil yashash ishlash sharoitlarining buzilishi odamlaming o’limi hamda qishloq xo’jaligi hayvonlarining,moddiy boyliklarini yo’q bo’lib ketishi bilan tugaydigan hodisalardir. Tabiiy ofatlar: yer siljishi, suv toshqini, kuchli shamol, yong’in, qurg’oqchilik, yer surilishi, qor ko’chishi. yomg’ir yog’ishi. Ayrim tabiiy favqulodda vaziyatlar texnogen favqulodda vaziyatlarni rivojlanishiga olib keladi.Yer silkinishi sababiga ko’ra quyidagilarga bo’linadi:

 • tiktonik zilzila;
 • vulqon zilzila;
 • ag’darilish, o’pirilish zilzilalari;
 • texnogen (inson faoliyati bilan-muhandislik) zilzilalar har yili 100000 dan ortiq yer silkinishlari (turli darajadagi ballar) seysmik asboblar (seysmograf) orqali qayd etiladi. Bulardan yuzga yaqini vayron qiluvchi fojiali imorat va inshoatlarini buzilishiga yer yuzida yoriqlarni paydo bo’lishiga insonlar o’limiga olib keladi.
 • yer silkinishi chuqurligi bo’yicha yuza, 70 Ion gacha, o’rtacha 70-300 1cm gacha, chuqur 300 kmdan pastda mantiya qatlamida joylashgan bo’lishi mumkin. Respublikamizda 70-km yuza zilzilalar uchraydi. Yer silkinishining asosiy ko’rsatkichlari qo’yidagilardan iborat; yer silkinishi o’chog’ining chuqurligi, silkinish amplutudasi va yer silkinishining intensiv energiyasi. XX asrda sodir bo’lgan yer silkinishlar quyidagi mamlakatlarda (joylarda) kuzatilgan:
 • 1920-yilda Xitoyda 180 ming kishi;
 • 1923-yilda Yaponiyada 100000 kishi;
 • 1948-yilda Ashxobodda 110000 kishi;
 • 1960-yilda Marokkada 12 ming kishi;
 • 1968-yilda Eronda 16 ming kishi;
 • 1970-yil Peruda 66 ming kishi;
 • 1990-yilda Taylandda 66 ming kishi;
 • 1999-yilda Turkiyada 18 ming kishi;
 • 1988-yilda Armanistonda 25 ming kishi zilzila oqibatida nobud bo’lgan.

2000-yildan buyon ham yer qimirlash Indoneziya sodir bo’lib 6,9-7,9 ball kuchlar bilan hamma vayrongarchiliklarni keltirib chiqargan.

Zilzila kuchi ikki xil o’lchanadi:

 1. Ballarda
 2. Magnitudada

Dunyoning ko’p davlatlarida yer silkinish kuchi 12 balli xalqaro o’lchov birligida o’lchanadi. Ball-yer yuzasining tebranma harakat darajasini ko’rsatadi. «Seysmograf’ yordamida o’lchanadi. Bu o’lchash Rossiya Fanlar Akademiyasida ishlab chiqilgan bo’lib (Medvedev, Shponxoer va Karshin) nomi bilan nomlanadi. Epsentrda toq jinsi zarrachalarining seysmik tezlanishini u erda sodir bo’ladigan o’zgarishlarga (buzilish yorilish vayron bo’lish) taqqoslagan holda baholanadi.

Ikkinchi o’lchov birligi Rixter shkalasi, bo’yicha Magnituda hisoblanadi. 1935 yilda Amerika seysmologi

 1. Rixter tomonidan taklif etilgan. Yer silkinish kuchining 1-12 balli xususiyatlariga qarab keltirgan vayronagarchiliklari turlicha bo’ladi. 1966 yilda Toshkent zilzilasi 8 ball bo’lib imoratlar ko’p talofat ko’rgan. Silkinishlar bir kecha kungacha vaqti-vaqti bilan takrorlanib turgan. Buning oqibatida 78 ming oila bosh panasiz qolgan. 2 mln kv metr erdagi turar joylar 7600 o’rinli maktab, 2400 o’rinli 690 savdo va 84 ta turli korxonalar ziyon ko’rgan. Imoratlar ко’radigan talafotlar quyidagicha tavsiflanadi:
 • darajali Bunda engil shikastlanish yuz beradi.
 • darajali Og’ir bo’lmagan shikastlanish sodir etiladi. Devorlarda katta bo’lmagan yoriqlar hosil bo’ladi.
 • darajali Inshoatlarning og’ir shikastlanishi yuz beradi, devorlarda katta, chuqur yoriqlar paydo bo’ladi.
 • darajali Imorat va inshoatlarni ichki devorlarini to’liq buzilishi yuz beradi.
 • darajali Imorat va inshoatlar to’liq buzilishi sodir bo’ladi.

Imorat va inshoatlarning konstruksiyasi va qurilish materiallariga qarab tasniflanishi:

 1. guruh — xom g’isht, paxsa devorli imoratlar;
 2. guruh — pishgan g’ishtdan qurilgan inshoatlar;
 3. V) guruh — temir-beton sinchli va yog’ochdan qurilgan inshoatlar.

A-guruhga mansub inshoatlar 6 ball — yer silkinishida 2 darajali talofat В guruhi inshoatlari 1-darajali talofat ko’radi. 7ball yer qimirlaganda A guruhidagi inshoatlar 3-darajali talofat ko’radi. 8 ball — A guruhidagi inshoatlar 5 darajali В guruhidagi inshoatlar ham 3-4 darajali. С guruhidagi inshoatlar 2 darajali talofat ko’radi. 9 ball — В guruhidagi inshoatlar 4- darajali. V guruhidagi inshoatlar ham 4 darajali talofat ko’radi. 10 ball — В guruhidagi inshoatlar 5 — darajali V guruhidagi inshoatlar 4 darajali talofat ko’radi. 11 ball — В guruhidagi inshoatlar to’liq qulaydi. Tog’ jinslarining tik va gorizontal yo’nalishdagi harakati kuzatiladi. 12 ball — amalda yer yuzasida tile inshoat qolmaydi.Shuni hisobga olib, uy-joy qurilishida ayrim talablarga rioya qilish lozim bo’ladi:

 • shahar hududida katta-katta maydonlar bo’lishi zarur vaqtlarda aholini shu joylarga olib chiqish imkonini berishi, palatkalar qurish lozim;
 • suv havzalari favvorolaming bo’lishi yong’inni oldini olish, o’chirish uchun;
 • imoratlar orasidagi masofa imorat qulaganda kishiga ziyon yetkazmasligi kerak;
 • gidrotexnik inshoat jihozlarini eskirishi;
 • gidrotexnik inshoat loyihalanish xatolari;
 • gidrotexnik inshoatlaridan noto’g’ri foydalanish.

Odamlar suv bosgan joylarda qo’pol xatolarga yo’l quymasliklari, suv ichmasligi, elektr energiyasidan ehtiyotlanishi. Suv bosgan joylarni asoratlarini tugatish uchun quyidagi ishlar olib boriladi:

 • suv bosgan joylarni suvini chiqarib tashlash, quritish;
 • uylarni, yerto’lalardagi suvlarni chiqarib tashlash;
 • toshqin natijasida buzilgan joylarni, maishiy energetika tarmoqlarni, yo’llami, ko’priklami tiklash;
 • qayta tiklab bo’lmaydigan uylarni yiqitib tashlash;
 • ekinzorlarni suvdan tozalash.

Yer surilishi talofatlari tog’ jinslari qatlamlarini qiya sath bo’ylab o’z og’irligi gidrodinamik, gidrostatik seysmik kuchlar ta’sirida surilishiga er surilishi deyiladi. Bunda ham uy-joylar vayron bo’ladi ekinzorlar tuproq ostida qoladi. Surilish tezligi sekin, o’rtacha va kuchli xillarga bo’linadi. Kuchli yer surilishida katta talofat bo’lib, massa bir necha million ba’zan milliard m kub ga etadi. Ohangaron er ko’chkisi 700 mln m kub 1987 yilda, Tojikistonda Sharora 1991 yilda, Ohangaronda Jigariston yer surilishi sodir bo’lgan.

Yer surilishini 3 bosqichi kuzatiladi:

 • bosqich surilishning tayyorlanish bosqichi;
 • bosqich toq jinslarini surilishi;
 • bosqich surilishni so’nggi bosqichi.

Yer surilishini oldindan bilish:

 • yoriqlarni hosil bo’lishi, uylarni devorini yorilishi;
 • yer surilishini oldini olish;
 • qiya joylarda qurulish ishlari olib bormaslik;
 • transportni qiya joylarda tezligini oshirmaslik;
 • qiyada o’sadigan o’simliklarni muhofaza qilish;
 • qiyada sug’orish va shudgorlash ishlarini olib bormaslik.

Shunga asosan tadbirlar ishlab chiqiladi. Kuchli shamol va qurg’oqchilik oqibatlari shamol tezligi 30-90 metr sekundga yetadi. O’rta Osiyoda 40-60 ms ga boradi. Bekobod tumanlarida 50-60 ms natijada elektr tarmoqlari, ekinzorlar vayron bo’ladi.

Oldindan ogoh qilish pana joylarda joylashish kerak. Qurg’oqchilik ofatida Orol bo’yi ekologiyasining buzilishi 17 m suv pastga tushgan, 1960 yilda suv balandligi 53 metrni tashkil etsa, 2000 yilda 36 m ni tashkil etgan,

A Favqulodda vaziyatlar ularni oldini olish va harakat qilish Davlat tizimi. Uning asosiy vazifalari. Favqulodda vaziyatlarda Davlat tizimining axborot boshqaruvi.

Reja:

Fuqaro muhofazasi strukturasi kimlardan iborat;

Fuqaro muhofazasi tarkibi;

Fuqaro muhofazasi axborot markazi vazifasi;

 1. Fuqaro muhofazasi xizmatining huquq va majburiyatlari.

Favqulodda vaziyatlarda ularni oldini olish va harakat qilish davlat tizimi (FVDT)ning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat;

-Tinchlik va harbiy davrda aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida huquqiy va iqtisodiy-me’yoriy hujjatlarning yagona konsepsiyasini belgilash, ishlab chiqish va uni amalga oshirish; -Respublika hududidagi mumkin bo’lgan texnogen va tabiiy favqulodda vaziyatlarni ifodalash, bashoratlash ularning oqibatlarini baholash;

-Favqulodda vaziyatlarning oldini olish, odamlar xavfsizligini ta’minlashga,xavfli texnologiyalar va boshqa ishlab chiqarishlarning barqarorligini ta’minlashga qaratilgan ilmiy-texnik dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;

-Boshqaruv organlari va tizimlarining favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish uchun muljallangan kuch va vositalarning doimiy tayyorligini ta’minlash;

-Aholini,boshqaruv organlari boshliqlarini, FVDT kuch va vositalarini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash;

-Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar zaxirasini yaratish; -Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish;

-Favqulodda vaziyatlardan zarar ko’rgan aholini ijtimoiy himoya qilishga oid tadbirlarni amalga oshirish; -Favqulodda vaziyatlardan zarar ko’rgan aholini ijtimoiy himoya qilishga oid tadbirlarni amalga oshirish; -Favqulodda vaziyatlarda aholini muhofaza qilish sohasida, shu jumladan ,ularni bartaraf etishda bevosita qatnashgan shaxslarning huquq va majburiyatlarini amalga oshirish;

-Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida halqaro hamkorlik qilish. Respublika darajasidagi FVDT boshqaruv organlarinig asosiy vazifasi quyidagilardan iborat:

-Tabiiy favqulodda vaziyatlar oqibatlarini imkoni boricha pasaytiruvchi chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga rahbarlik qilish, FV sharoitida xalq xo’jalik tarmoqlarining barqaror faoliyat ko’rsatishlarini ta’minlash;

-Aholi va hududlarni FYlardan muhofaza qilish sohasida Respublika maqsadli va ilmiy-texnik dasturlarni ishlab chiqishda qatnashish;

-Respublika markazlashtirilgan xabar berish tizimini yaratish va uni doimiy tayyor holda saqlash; -Atrof-muhit hamda kuchli xavfli ob’yektlaming holatini kuzatish va nazorat qilish tizimini tashkil etish, FVlami bashoratlash;

-Boshqaruv organlari, FVDT kuchlari va vositalarining FVlarda harakat qilishga tayyorgarligini ta’minlash; -Avariya-qutqaruv va boshqa kechiktirib bo’lmaydigan ishlarni, shu jumladan, evakuatsiya ishlarini o’tkazishga oid tadbirlarning bajarilishini ta’minlash, zarar ko’rgan aholi uchun hayot sharoitini yaratish;

 • Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun Respublika moliyaviy va moddiy resurslar zahirasini yaratish;

-FVlardan zarar ko’rgan aholini ijtimoiy muhofaza qilishga oid tadbirlarni amalga oshirishda qatnashish; -Favqulodda vaziyatlarda idoraga qarashli ob’yektlaming rahbarlari tarkibi, kuch va bositalarini, shuningdek xodimlarini tayyorlashni muvofiqlashtirish va boshqa ishlarni bajarish. FVDT boshqaruv organlarining ob’yektlar darajasidagi bazifalari quyidagilardan iborat:

-Favqulodda vaziyatlarni oldini olish va ularni bartaraf etish,ob’yektlar ishining FVlar chog’ida ishonchliligi va barqarorliligini oshirishga doir tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga rahbarlik qilish;

-Boshqaruv organlarining, ob’yektlar kuch va vositalarining FV chog’ida harakatlarga tayyorgarligini ta’minlash;

-Avariya-qutqaruv hamda boshqa kechiktirib bo’lmaydigan ishlarga shu jumladan, ob’yektlar xodimlarini evakuatsiya qilishga rahbarlikni amalga oshirish;

-Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar zaxiralarini yaratish; -Ob’yektlaming rahbarlar tarkibi, kuch va vositalari, shuningdek xodimlarini FVlardagi harakatlarga tayyorlashni tashkil etish;

-Har bir korxonaning FM boshligi FMni tashkil etilishini, uning holatini, kuchlarini, texnikasini doimiy tayyor holatda bo’lishligini nazorat etadi, hamda qutqaruv va qayta tilclash ishlariga rahbarlik qiladi. Korxona FMning boshlig’i shu korxona joylashgan rayon FMga va shu korxonaning yuqori tashkiloti FMsiga bo’ysunadi.

FM shtabi asosida quyidagi xizmatli tizimlar tashkil etiladi:

-Aloqa va tashviqot guruhi;

-Qutqaruv, qidiruv va o’ta shoshilinch ishlarni amalga oshirish guruhi; -Yong’inga qarshi va о t o’chinsh guruhi;

-Tibbiy xizmat ko’rsatish guruhi;

-Radiatsiya va kimyoviy qurollar ta’siriga qarshi ish olib boruvchi guruh;

-Jamoa tartibini saqlash guruhi;

-Elektr ta’minoti guruhi;

-Avariya-texnikani ta’mirlash uruhi;

-Panada va qochoqlar maskanida xizmat ko’rsatish guruhi;

-Transportda xizmat ko’rsatish guruhi;

-Moddiy ta’minot va boshqa vazifalami bajaruvchi guruhlar;

-Bularga maxsus topshirlarni bajarish vazifalari topshiriladi.

Yuqoridagi har bir xizmatga FM boshlig’i tomonidan rahbar etib ob’yektda doimo ishlab kelayotgan, bo’lim, sex, smena boshliqlari tayinlanadilar. FVDT kuchlariga quyidagilar kiradi:

 1. Fuqaro muhofazasi qo’shinlari;
 2. Hududiy va ob’yektlaming harbiylashmagan umumiy-maxsus maqsadli tizimlari;
 3. Mahalliy hokimiyat organlarinig (viloyat, shahar, va tumanlar) FVV (favqulodda vaziyatlar vazirligi ) ning qutqaruvchi komandalarining tizimlari;
 4. FVVga to’g’ridan-to’g’ri hamda tezkor bo’ysunuvchi respublika ixtisoslashtirilgan tizimlari; Vazirliklar va idoralarning harbiylashtirilgan hamda, professional-ixtisoslashtirilgan avariya- qutqaruv va avariya tiklash bo’limlari;
 5. Ob’yektlaming ixtisoslashtirilgan tizimlari;
 6. Qizil yarim oy, hamda Qizil xoch jamiyati ko’ngilli otryadlari;
 7. Vatanparvar, mudofaaga ko’maklashuvchi tashkiloti. Bularning tarkibida respublikamiz bo’yicha, «Najodkor”, RQQM-(Respublika qidiruv-qutqaruv markazi hamda) SQXT (Suvdan qutqarish xizmati tizimlari) tuzilgan bo’lib, Respublikamiz miqiyosida bo’ladigan har qanday FVlarda fuqarolarni qutqarish vazifalarini bajaradilar;

FVDT ning mablag’i quyidagilardan tarlcib topgan:

-Davlat byudjeti hisobidan;

-Mahalliy byudjet hisobidan;

-Vazirlik va uning tarmoqlari hisobidan;

-Muassasa va tashkilotlarning shaxsiy mablag’lari hisobidan;

-Qizil xoch; va Qizil yarim oy;

-Jamiyatining birlamchi zaxiralar hisobidan;

-O’zbekistonda kuzatiladigan tabiiy ofatlar va ularning oqibatlari va boshqalar.

Dunyoda shu davrga qadar tabiiy ofatlar doimiy ravishda bo’lib keldi va bundan keyin ham yuz berishi ehtimoli ko’p.

Tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlar turlari. Zilzila, yer ko’chish, tog’ ko’chish, qor ko’chish, suv toshqinlari, suv to’planishi va sellar, kuchli shamollar, jala qo’yish. Ulaming asoratlari. Oldini olish va asoratlarini bartaraf etish. Zilzila va suv toshqini vaqtida qidiruv va qutqaruv ishlarini tashkil etish.

Reja:

 1. Tabiiy ofatlar turlari;
 2. Yer silkinish sabablari;
 3. Tabiiy ofatlarning asoratlarini baholash;
 4. Suv toshqini sabablari.

Tabiiy ofat-bu tabiatda yuz beradigan favquloddagi o’zgarish bo’lib, u birdan insonlarning mo’tadil yashash, ishlash sharoitlarining buzilishi, odamlarning o’limi hamda qishloq xo’jaligi hayvonlarining nobut bo’lishi, moddiy boyliklaming yo’q bo’lib ketishi bilan tugaydigan hodisalardir.

Tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlarning sodir bo’lishning o’ziga xos xususiyati shundan iboratki, favqulodda vaziyat inson ongi va uning faoliyatidan tashqarida sodir bo’lishidir.

Tabiiy ofatlarning turlari xilma-xil: yer silkinish, suv toshqini, (gidrometeorologik) yer, tog’, qor ko’chishi, kuchli shamol, yo’ng’in, qurg’oqchilik, epidemiya, epizootiya, epifitotiya hodisalari va boshqalardir (o’lat, vabo, gemorragi isitma, toshmali terlama, sibir yara kasalligi, quturish, botulizm, va tulyarimiya kasalliklari).

Yer silkinish va uning oqibatlari:

Tabiiy ofatlar ichida eng xavflisi va dahshatlisi bu yer silkinishidir, Yer silldnish-yer osti zarbasi va yer usti qatlamining tebranishi bo’lib, tabiiy ofatlar, texnologik jarayonlar tufayli yuizaga keladi. Yer ostki zarbasining paydo bo’lish o’chog’i, yerning ostki qatlamidagi uzoq vaqt yig’ilib qolgan energiyaning yuzaga otilib chiqish jarayoni tufayli yuzaga keladi. O’choqning ichki qismi markazi giposentr deyiladi, yerning ustki qismidagi markasi episentr deyiladi.

Yer silkinishi yuzaga kelish sabablariga ko’ra quyidagi guruhlarga bo’linadi:

 • Tektonik zilzilalar;

-Vulqon zilzilalari;

-Ag’darilish, o’pirilish zilzilalari;,

-Texnogen (insonning muhandislik faoliyati bilan bog’liq) zilzilalar.

Zilzila turlaridan eng xavflisi (talofatlisi), tektonik zilzila hisoblanadi. Ma’lumki, har yili planetamizda 100000 (yuz ming) dan ortiq yer silkinishlarini seysmik asboblar (seysmograf) qayd etadi. Bulardan 100 tasi vayron qiluvchi, fojiali bo’lib imorat va inshoatlarning buzilishiga, yer yuzasida yoriqlami paydo bo’lishiga ming-minglab insonlar yostig’ining qurishiga olib keladi.Yer silkinish o’chog’i giposentming joylashgan chuqurligi bo’yicha: Yuza-70 km.gacha, o’rta-70-300km va chuqur-300 kmdan pastda: Mantiya qatlamida vujudga keladigan xillarini ajratish mumkin.

Respublikamizda kuzatiladigan zilzilalarning o’chog’i asosan 70 km.gacha chuqurlikda joylashganligi qayd etilgan. Kuchli yer silkinishi oqibatida yerning yaxlitligi butunligi o’zgaradi, inshootlar, jihozlar buziladi. kommunal-energetik qismlar ishdan chiqishi, insonlar o’limi, shikastlanishi ro’y beradi. Uzoq tarixiy saboq,ya’ni yer silkinishi kishilarni ruhiy holatiga bo’lgan ta’siri, imorat va inshootlarning buzilishi, bayron qilinishi, yer yuzida vujudga kelgan o’zgarishlar (yer sathida yoriqlar va buloqlarning paydo bo’lishi)yuz bergan hodisalarning kuchini baholashga o’rgatgan.Natijada nisbiy baholash shkalasi paydo bo’lgan zilzila. Kuchi ikki xil o’lchov birligida o’lchanadi. 1. Ballarda:,2. Magnitudada. Dunyoning juda ko’p davlatlarida yer silkinish kuchi 12 balli halqaro o’lchov birligida o’lchanadi.Episentrda tog jinsi zarrachalarining seysmik tezlanishini, u yerda sodir bo’lgan o’zgarishlarga (buzilish, yorilish, vayron bo’lish va boshqalar;

taqqoslagan holda,Rossiya fanlar Akademiyasi olimlari tomonidan yer silkinishining kuchini ballarda baholash shkalasi ishlab chiqilib, bu usul hozirgi kunda hamma MDH ga kiruvchi davlatlarda, jumladan,0’zbekistondaMShK( Medvedev,Shponxoer va Karnik )nomi bilan qo’llaniladi. Ikkinchi o’lchov birligi Rixter shkalasi bo’yicha Magnituda(M) hisoblanadi. Magnituda shkalasi 1935-yilda Amerika seysmologi Rixter tomonidan taklif qilingan. Magnituda yer silkinishining umumiy energiyasini ko’rsatib,u yerning maksimal surilish amplitudasi logarifmini belgilaydi va mikronlarda aniqlanadi.

Yer silkinish kuchining xususiyatlari:

Yer silkinish kuchi ga qarab quyidagi holatlar kuzatiladi; 1 ball- sezilarsiz, faqatgina seysmik asboblar qayd qiladi:

2ball-juda kuchsiz, uy ichda utirgan ba’zi odamlar sezishi mumkin(deraza oynalari titraydi):

3ball- kuchsiz, ko’pchilik odamlar sezmaydi, Ochiq joyda tinch o’tirgan odam sezishi mumkin. Osilgan jismlar asta sekin tebranadi:

4ball-o’rtacha sezilarli.Ochiq joyda, bino ichida turgan odamlar sezadi.Uy devorlari qirsillaudi.Ro’zg’or anjomlari titraydi, osilgan jismlar tebranadi:

Sball-Ancha kuchli.

Hamma sezadi, uyqudagi odam o’yg’onadi, ba’zi odamlar hovliga yugurib chiqadi.Idishdagi suyuqlik chayqalib to’kiladi,osilgan o’y jihozlari qattiq tebranadi:

6ball-Kuchli. Hamma sezadi uyqydagi odamlar uyg’onadi, ko’pchilik odamlar hovliga yugurib chiqadi. Uy hayvonlari betoqat bo’ladi. Ba’zi hollarda kitob jovonidagi kitoblar, ro’zgor buyumlari, javondagi idishlar ag’darilib tushadi:

7ball -Juda kuchli. Ko’pchilik odamlarni qo’rquv bosadi, ko’chaga yugurib chiqadi, avtomobil haydovchlari harakat vaqtida ham sezadi, uy devorlarida katta-katta yoriqlar paydo bo’ladi, hovuzlardagi suv chayqaladi va loyqalanadi:

8ball-Yemiruvchi. Xom g’ishdan qurilgan imoratlar butunlay vayronaga avlanadi. ancha pishiq qilib qurilgan imoratlarda ham yoriqlar paydo bo’ladi, uy tepasidagi mo’rilar yiqiladi.ba’zi daraxtlar butun tanasi bilan yiqiladi, sinadi, tog’lik joylarda qulash, surilish hodisalari yuz beradi;

 • ball-Vayron qiluvchi. Yer qimirlashiga bardosh beradigan qilib qurilgan imoratlar va inshoatlar ham qattiq shikastlanadi.Oddiy imoratlar butunlay vayron bo’ladi, yer yuzasida yoriqlar paydo bo’ladi, yer osti suvlari sizib chiqish mumkin:
 • ball-Yakson qiluvchi. Hamma imoratlar yakson bo’ladi. Temir yo’l izlari to’lqinsimon shaklga kelib qoladi, yer osti kommunal quvurlari uzilib ketadi, cho’kish hodisalari ro’y beradi.Suv havzalari to’lqinlanib qirg’oqqa uriladi, qoyali yon bag’irlarda katta-katta surilish hodisalari sodir bo’ladi:
 • ball-Fojiali.Hamma imoratlar deyarli vayron bo’ladi, to’g’onlar yorilib ketadi, temir yo’llar butunlay ishdan chiqadi,yerning ustki qismida katta- katta yoriqlar paydo bo’ladi,yer ostidan balchiqlar ko’tarilib chiqadi, surilish , qulash hodisalari nihoyasiga yetadi.
 • ball- kuchli fojiali.Yerning ustki qismida katta o’zgarishlar ro’y beradi. Hamma imoratlar butunlay vayron bo’ladi, daryolarning o’zani o’zgarib sharsharalar paydo bo’ladi tabiiy to’g’onlar vujudga keladi. Mustaqil davlatlar hamdo’stligi(MDH) hududining 20 foizga yaqin eri seysmoaktiv mintaqa hisoblanib, bunday hududlarga asosan togli o’lkalar,Kavkaz orti,Shimoliy Kavkaz, Karpat bo’yi, Janubiy Qrim,Moldoviya, Primor’ye, Saxalin, Kamchatka, Kuril orollari, Turkmaniston va O’rta Osiyoning tog’li o’lkalari kiradi.

Imoratlarga, inshootlarga yer silkinishining ta’siri va xususiyatlari:Zilzilaning kuchi ta’sirida imoratlar va inshootlar talafot ko’radi.Ko’rilgan talafot darajasi inshoot loyihasiga, ishlatilgan qurilish materiallariga bogliq.Shuning uchun hamma insahootlar va ularning ko’radigan talofotlari davlat standarti bilan tartibga solinadi.

Inshootlar ko’radigan talafotlar quyidagicha tasniflanadi:

 • darajali Bunda yengil shikastlanish yuz beradi.
 • darajali Og’ir bo’lmagan shikastlanishlar sodir etiladi,devorlarda katta bo’lmagan yoriqlar paydo bo’ladi.
 • darajali Inshootlarning og’ir shikastlanish ro’y beradi,devorlarda katta va shuqur yoriqlar paydo bo’ladi.
 • darajali Imorat va inshootlar ichlci devorlarining to’liq buzilishi ro’y beradi.
 • darajali Imorat va inshootlar to’liq buzilish sodir bo’ladi.

Imorat va inshootlarning konstruksiyasi va qurilish materillariga qarab tasniflanishi:

A guruh-xom g’isht, paxsa devorli imoratlar:

В guruh- pishiq g’ishtdan qurilgan imoratlar:

V guruh -Temir-beton, sinchli va yog’ochdan qurilgan inshootlar;

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda davlat standarti(GOST)tomonidan imoratlar guruhining har bir ballda ko’radigan talofat darajalari hisoblab chiqilgan:Jumladan:

 • ball- yer silkinish jarayonida Aguruhga mansub inshootlar 2-darajali talofat,В guruhi inshootlaril-darajali talofat ko’radi.

7ball-A guruhidagi inshootlar 3-darajali talafot ko’radi.

 • ball-A guruhidagi inshootlar 5-darajali,Bguruhidagi inshootlar ham 3,4darajali,Vguruhdagi inshootlar 2- darajali talafot ko’radi.
 • ball-B guruhidagi inshootlar4-darajali, shuningdek, V guruhidagi inshootlar 4-darajali talafot ko’radi. 10 ball- В guruhdagi inshootlar 5-darajali,Vguruhdagi inshootlar 4-darajali talafot ko’radi.
 • ball-B guruhdagi inshootlar to’liq qulaydi.Tog’ jinslarinig tik va gorizantal yo’nalishdagi harakati kuzatiladi.
 • ball-amalda yer yuzasida tik inshoot qolmaydi.

Yer silkinishi keltiradigan talofot inshootning turiga ,konsruksiyasiga bog’liq bo’lish bilan bir qatorda, qurilish maydonlarinig muhandis- geologik sharoitiga,ya’ni tog’ jinslari turlarining mustahkamlik darajasiga, xossa va xususiyatlariga bog’liq. Masalan, 1966 yili Toshkent da sodir bo’lgan yer silkinishi natijasida, shaharning yer osti suvlari sathi yer yuziga yaqin bo’lgan pastqam joylarga joylashgan imoratlar kuchli talafot ko’rdi.Shundan keyinl966 yili shahar hududida qayta muhandis-geologik xaritalash ishlari o’tkazilib, shahar markasi tuproq sharoiti nuqtai nazaridan 9 ballik mintaqaga o’tkazildi.Bu degan so’z, 9 ballik mintaqada quriladigan inshootlar konstruksiyasiga va usuliga ma’lum talablar qo’yish va ularni bajarishni talab etadi.

Seysmoaktiv hududlarda qurilish ishlarini olib borishda davlat tomonidan tasdiqlangan qonun-qoidalarga, talablarga rioya qilinmog’i lozim.Ya’ni shahar qurilishida imoratlaming balandligiga va shakliga katta talab qo’yiladi.

-Shahar hududida katta-katta ochiq maydonlarning bo’lishi,ya’ni yer silkinishi sodir bo’lgan taqdirda va undan keyin aholini yashashi uchun palatkalar qurish uchun xavfsiz joy zarur;

 • Suv havzalarini bo’lishi, ya’ni zilzila vaqtida sodir bo’lishi mumkin bo’lgan yong’inlami o’chirish maqsadida, foydalanish uchun suv zahirasiga ega bo’lishi:

-Inshootlar orasidagi masofa, inshoot balandligidan 1,5 marta uzoq bo’lishi, chunki imorat talofat ko’rganda bir-biriga ta’sir qilmasligi lozim.

Inshootlar yer silkinishiga bardosh berish xususiyatiga ko’ra 3 guruhga bo’linadi:

-A guruh- 7ballgacha chidaydigan kuchsiz seysmochidamli uylar. Bunga tuproqdan, g’ishtdan qurilgan uylar kiradi:

-B guruh- 8 ballga chidaydigan uylar. Bu uylar har xil yog’och karkaslardan tayyorlanadi (sinchli uylar)

-V guruh-9 ballgacha chidaydigan seysmochidamli uylar. Bu xildagi uylarga katta metall karkaslardan tayyorlanadigan, temir-beton konstruksiyalardan qurilgan inshootlar kiradi.

Yer silkinish oqibatlarini tugatish chora tadbirlari :Yer silkinishining oqibatlarini tugatishda ishga yaroqli har bir kishi ishtirolc etishi zarur va quyidagi ishlar birlamchi hisoblanadi.

-Yer tagida, buzilgan va yonayotgan uyda qolgan odamlarni qutqarish:

-Ishlab chiqarish,kommunal-energetik tizimlarda sodir bo ladigan avariyalarning oldini olish va to’g’rilash.(chunki bular inson hayotiga xavf soladi)

-Buzilgan uylarni, inshootlarni tiklash:

-Talofat ko’rganlarga tibbiy yordam ko’rsatish shahobchalarini tayyorlash;

-Yer silkinishi o’chog’ida suv ta’minotini tiklash.

Shuni nazarda tutish lozimki,yer silkinishi bu turdagi tabiiy ofatlarni, falokatlami:masalan, yer surilishi suv toshqini, qor ko’chkisi, yong’in va portlashlar sodir bo’lishi, kommunal-energetik tizimlami izdan chiqishi, kimyo sanoati korxonalarida avariya natijasida kuchli ta’sir etuvchi zaharli moddalarni(KTEZM) tashqariga to’kilishi,atom elektr stansiyalarida(AES) radiaktiv moddalarni atmosferaga chiqishi kabilar sabab bo’lishi mumkin.Ammo, hozirgacha yer silkinishining aniq vaqtini va joyini aniq aytib bera oladigan uslub yo’q.Lekin yerning tavsifli xususiyatlari, tirik mavjudotlarning hatti harakatlari o’zgarishiga qarab olimlar yer silkinishi to’g’risida ayrim taxminiy ma’lumotlami beradilar.Yer silkinishi ofatidan muhofaza qilishning bir usuli bu oldindan seysmoaktiv mintaqalarni belgilash hisoblanadi. Bunda insonlar uchun, xalq xo’jaligi tarmoqlari uchun xavfli bo’lgan 7-8 balli yuqori yer silkinish mumkin bo’lgan joylarni belgilab xarita tuziladi.

Mana shunday seysmoaktiv mintaqalarda oldindan turli muhofaza omillari ko’rilib, inshootlarni qurishni amalga oshirish,(kimyo zavodlari, atom elektr stansiyalarni )yoki to’xtatish ishlari amalga oshiriladi. Shunday ishlar, ya’ni O’zbekistonning seysmoaktiv hududlari xaritasi 1977 yilgacha amal qilib keldi va hozirgi kunda O’zbeldston Fanlar Akademiyasining seysmologiya instituti tromonidan 1997 yilda O’zbekistonning yangi seysmoaktiv xaritasi tuzilib, bunda har bir hududning seysmologik xususiyatlari hisobga olingan. Yangi xaritada kursatilishicha O’zbekistonning mintaqalarida sodir bo’lishi mumkin bo’lgan yer silkinishlari belgilangan. Jumladan, Qoraqalpog’iston respublikasida 6-ballgacha:Xopazm va Samarqand viloyatlarida, 7-ballgacha, Toshkent, Qarshi,Buxoro,Termez, Namangan ,Fargona shaharlarida-8 ballgacha, Andijon biloyatida, 9- ballgacha belgilangan.

Respublikamizda 136 ta shahar mavjud bo’lib shundah 13 tasi yirik shaharlar hisoblanadi. Shaharlarda qurilishlar 5ta toifa bo’yicha amalga oshirilib ular katta- kichikligidan qat’iy nazar halqa yuli bilan belgihmishi lozim. Chunki favqulodda vaziyatlarda fuqarolarni faqat tranzit yullar orqali (jumladan, halqa yo’llari orqali)harakat qilishga yunaltirilishi lozim. Shuning uchun har bir korxona rahbari yer silkinishi oqibatlarini kamaytirishning asosiy tadbirlarini bilishi zarur. Bular quyidagilardan iborat:

-Hududni seysmik xaritasi, unda zilzila bo’lish ehtimoli bor joylar va uning kochi ko’rsatiladi:

-Zilzilaga bardosh beradigan uylar va sanoat inshootlarini qurish:

-Zilzila sodir bo’lib qolgan holda aholi uzini qanday tutishi va hatti- harakatlari haqida tushuntirish :

 • Seysmik stansiyalarda uzluksiz navbatchilakni tashkil etish va amalga oshirish.

-Zilzilalar haqida aniq xabar va aloqa tizimini tashkil etish:

-Qutqaruv, kuch vositalarni tayyor holga keltirib qo’yish.

-Aholini, xavfsiz, o’z vaqtida evakuatsiya qilish tadbirlarini ishlab chidish:

-Moddiy -texnik ta’minoti( suv, oziq- ovqat, dori- darmon) zaxiralarini tashkil qilish:

-Zilzila haqida xabar beruvchi belgilarni aholiga tushuntirish va oz ‘ vaqtida qullash.

Yer silkinishini oldindan xabar beradigan (taxminiy)belgilar quyidagilardan iborat:

-Yer osti suvlarining fizik- kimyoviy tarkibining o’zgarishi (laboratoriyada aniqlanadi):

-Qushlar va uy hayvonlarining bezovtalanishi, gaz hidining kelishi,havoda chaqmoq chaqishi va yorug’lik paydo bo’lishi:

-Bir-biriga yaqin,lekin tegmayotgan elektr simlaridan uchqun chiqishi, uylarning ichki devorlarida zangori shu’lalar paydo bo’lishi va lyuminitsent lampalarning o’z- o’zidan yonishi:

Mana shu belgilarni bilgan fuqaro yoki zilzila haqida xabar eshitganda, sarosimasiz va ishonchli harakat qilish kerak.Zilzila haqida xabar berilsa, uyni tashlab chiqishdan oldin,gaz va boshqa isitgich asboblarini o’chirish, bolalar va qariyalarga yordam berish, zarur buyumlami,oziq-ovqat, dori-darmonlarni va hujjatlarni olib,ko’chaga chiqishi kerak.

Agar zilzila kutilmaganda boshlanib qolsa, u holda eshik oraliqlariga yoki ko’taruvchi ustunlar tagiga turib oliash zarur.Dastlabki silkinish zarbasi tinishi bilan tezlikda tashqariga shiqishi kerak. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, ko’p qavatli binolarning ehg nozik, ishonchsiz joylari zinapoya va liftlardir.Shuning uchun zilzila boshlangan paytda zinapoyalardan yugurish tavsiya etilmaydi va liftlardan foydalanish taqiqlanadi.Korxona va mussasalarda zilzila paytida ish to’xtatiladi.Elektr toki,suv, gaz va buglar to’xtatilib, fuqarolar muhofazasi qismlaridagi ishchi va xizmatchilar oldindan belgilab qo’yilgan joylarga to’oplanadilar, boshqalar esa xavfsiz joylarda bo’ladilar.Zilzila vaqtida tashqarida bo’lgan fuqarolar uyga kirishga shoshmasligi,balki o’sha joy rahbarining ko’rsatmalarini diqqat bilan kutib,unga rioya etgan holda harakat qilishlsri kerak.Zilzila vaqtida jamoat transportining to’la to’xtatilishini kutib, oldin bolalarni, nogiron va qariyalarni tushirish kerak..Yurib ketayotganda sakrav tushib qolish yaramaydi,zilzila vaqtida jabrlanganlarga asosan yordamni fuqarolar muhofazasi qismlari beradi,lekin zarur bo’lgan hollarda aholining ham yordam berishi maqsadga muvofiqdir.

Suv toshqini va uning talofatlari; Suv toshqini ham tabiiy ofatlar orasida eng xavflisi hisoblanadi.Suv toshqini deb, daryo, ko’l hovuzlardagi suv sathining keskin ko’tarilish natijasida ma’lum maydonlardagi yerlami suv tagida qolishiga aytiladi.Suv toshqiniga turli omillar sababchi bo’ladi;

-Kuchli yomg’ir yog’ish oqibatida Gala, sel quyishi):

-Qorning surunkali erishi natijasida :

-Kuchli shamol esishi natijasida ;

-Oqar daryolardagi muzliklami yig’ilib, sun’iy to’g’on hosil qilinishi:

-Tog’ jinslarining nurashi, surilishi yoki boshqa sabablar bilan suv saqlash omborlarining buzilishi oqibatida.

Kuchli yomg’ir yog’ishi natjasida suvlarning sathi keskin ko’tarilib, daryo, ko’llarga sig’maydi va natijada ekin maydonlarini turar joy massivlarini,yo’llarni suv bosadi va ularni izdan chiqaradi.

Bundan tashqari, elektr energiya, aloqa uzatgichlar, melliorativ tizimlar ishdan chiqadi, chorva mollari, qishloq xo’jaligi ekinlari yo’q bo’lib ketadi, xom ashyolar, yoqilg’i, oziq ovqatlar, mineral o’g’itlar va boshqa muhim mahsulotlar yaroqsiz holga keladi, yoki butunlay yo’q bo’lib ketadi.Shular hatijasida juda katta miqdorda moddiy zarar ko’rilib, insonlarni yaxshi hayot kechirishiga halaqit qilishi mumkin. Suv toshqini turli joylarda, jumladan, O’zbekistonda ham tez — tez bo’lib turadi. Masalan, 1992-1995 yillarda ko’pgina viloyatlarda- Xorazm, Buxoro, Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax, Sirdaryo va boshqa joylarda juda katta ekin maydonlari suv ostida qolib, oqibatda juda katta moddiy zarar ko’rildi.Kuchli yomg’ir yog’ishi natijasida, suv toshqini 1993,1994, 1995,2000, 2001 yillarda Evropa davlatlarida ham kuzatilib. bularning oqibatida nafaqat moddiy zarar , balki hisoblab bo’lmaydigan ma’naviy zarar- insonlar o’limi yuz berdi. Oqar daryolarda suvlarning sathi muzliklar bilan qoplanishi ham suvning oqimiga qarshi to’siqlar (to’g’onlar) hosil bo’lishi natijasida suv toshqini ro’y berishi mumkin. Bu xildagi toshqin 1992-yilda Qoraqalpog’iston Respublikasida Amudaryo oqib o’tadigan uchta tumanda kuzatildi. Natijada muz to’g’onlami samolyotlardan portlatish bilan eritildi va mintaqani suv bosish xavfi bartaraf etildi.

Suv toshqini kanallar va suv saqlaydigan omborlarning turli sabablarga ko’ra ishdan chiqishi oqibatida ham kuzatilishi mumkin. Umuman kanallar, suv omborlari, suv energiyasi, suv yo’llari hamda suvning o’zidan foydalanish maqsadida quriladi. Hozirgi vaqtda MDH davlatlarida suv sig’imi 1 million metr /kub dan ortiq bo’lgan suv omborlari mingtaga yaqin bo’lib, ularning suv sathi 116000 kilometr/kub ga teng. (shundan 53 ta suv ombori O’zbekiston xududida joylashgandir ) bu suv omborlarida 55,5miliard metr/kubdan ortiq suv saqlanib, ular orqali qishloq xo’jaligi suv bilan ta’minlanib, katta iqtisodiy samara olinadi. Lekin bunday   gidrotexnik inshootlar biror sabablar bilan buzilsa atrofida yashovchi atrof-muhitga, insonlarga, dehqonchilikka jiddiy zarar keltiradi. Masalan, Chorvoq suv omborida 2,1 km/kub suv saqlanib, agar u buzilsa 8 metr qalinlikdagi suv Toshkent viloyatining uchta tumanini 46 km/ soat tezlik bilan harakatlanib suv bosish xavfi tug’iladi. Shunga o’xshash katta hajmdagi suv omborlari Jizzax, Sirdaryo, Buxoro, Samarqand viloyatlariga ham xavf solishi mumkin.

Shuning uchun suv saqlaydigan omborlami har xil falolcatlardan asrash uchun hamma turdagi ehtiyot choralari ko’rilishi lozim. Jumladan, birlamchi va ikkilamchi saqlovchi platina qurish, har bir platinalar temir betonli qorishmalardan tayyorlanishi lozim. Gidrotexnik inshootlar quyidagi sabablarga ko’ra buzilishi mumkin.

Kushli tabiiy hodisalar oqibatida: a) yer silkinishi, b) yer surilishi, v) kuchli sel kelishi,) kuchli yomg’ir suvidan yuvilib ketishi:

-Gidrotexnik inshoot jihozlarinig eskirishi va tabiiy parchalanishi oqibatida:

-Gidrotexnik inshootlarni loyihalashda va qurishda yo’l qo’yiladigan xatoliklar oqibatida:

-Gidrotexnik inshootlardan noto’g’ri foydalanish va qoidalarini buzilishi oqibatida

Umuman suv toshqiniga qarshi qo’llaniladigan omillar quyidagilardan iborat: daryodagi suvning sarflanish darajasini oshirish, suv oqimiga qarshi yerlarni kundalang qilib chuqur haydash, daryo qirg’oqlarini ko’tarishdan iboratdir. Suv toshqini xavfi tug’ilganda aholini o’z vaqtida xabardor qilish, fuqarolarni moddiy resurslarini, qishloq xo’jaligi hayvonlarini xavfsiz joylarga evakuatsiya qilish eng muhim ishlardan hisoblanadi. Evakuatsiyadan oldin har bir fuqaro o’zi yashab turgan uylarni xavfsiz holatga keltirish ya’ni (gaz,suv, elektr tarmoqlarini o’chirish deraza va eshiklarni mahkamlab bekitishlari lozim ) va o’zi bilan kerakli hujjatlarini, pul va taqinchoqlarini kamida uch kunga yetadigan yegulik oziq-ovqatlar va ichimlik suvlarini olishi zarur.

Suv toshqinida qolqan odamlar turli xavfsirashlarga berilmasliklari va suv oqimi bo’yicha past sathli qirg’oq tomon suzishlari (harakatlanishlari) kerak. Suv toshqini paytida ma’lum qism odamlar (qutqaruvchilar) shu falokat hududida qolib, imkoni boricha qilinadigan ishlarni bajarishlari zarur. Aholi suv ichida qolgan oziq ovqatlarni yemasliklari va suv ichmasliklari kerak.Yashash joylarda elektrdan foydalanmasliklari lozim, chunki yong’in chiqishlarga olib kelishi mumkin. Suv toshqini xavfi o’tgandan keyin, fuqarolar o’zlarining doimiy yashash joylariga qaytib kelgach toshqin oqibatlarini bartaraf etish chora tadbirlarini boshlab yuboradilar. Ular quyidagilardan iborat:

-Suv bosgan joylardagi suvni chiqarib tashlash va quritish:

-Uylaming yerto’lalaridagi suvlarni chiqarib tashlash:

-Toshqin natijasida buzilgan joylarni: maishiy -energetik tarmoqlarni, yo’llarni, ko’priklarni va boshqalarni qayta tiklash.

-Qayta tiklab bo’lmaydigan, inshootlarni, uylarni yiqitish va tozalsh.

 • Ekinzorlarni suvdan tozalash.

Yuqoridagi tadbirlar fuqarolar muhofazasi shtabi va uning tizimlari boshchiligida, xalq ommasi ishtirokida amalga oshiriladi.

Yer surilishi, uning sabablari va talafotlari.

Tog’ jinslari qatlamlarini qiya sath bo’ylab o’z og’irligi, gidrodinamik, gidrostatik, seusmik kuchlar ta’sirida surilishiga yer surilishi yoki yer ko’chishi deb aytiladi. Yer surilishining vujudga kelish qonuniyatlarini, bularning dinamikasini o’rganish katta ahamiyatga ega. Bu qurilish ishlarini olib borish sharoitini aniqlashda, xalq xo’jaligi inshootlarini inson hayotini saqlashda muhim omil hisoblanadi.Yer surilishi oqibatida xalq xo’jaligi katta zarar ko’radi ba’zi yirik inshootlar, yo’llar bir necha metrga surib tashlanadi, katta-katta ekin maydonlari foydalanishga butunlay yaroqsiz bo’lib qoladi butun-butun qishloqlar, shaharlar vayron bo’ladi minglab kishilar boshpanasiz qoladi, halokatga uchraydi.Yer surilishi- tog’ jinsining surilish tezligi hamda suriluvchi tog’ jinsini miqyos darajasiga ko’ra turli xilda bo’lishi mumkin. Jumladan, tog’ jinslari surilish tezligining sekin, o’rtacha va kuchli xillari bo’lib, birinchisida surilish ber necha santimetrga, o’rtacha surilish bir necha metrga, kuchli bo’lganda esa tog’ jinslari soatiga bir necha kilometrga suriladi. Mana shunday tezlikda yuz bergan surilishlar oqibatida katta falokatlar sodir bo’ladi ko’plab odamlar, va boshqa jonivorlar talofat ko’radilar.Yer surilishida ko’chgan tog’ jinsining massasi bir necha million, ba’zan milliardlab metr/kubga yetadi. Markaziy Osiyo Respublikalari hududlarida ham hozirgi kungacha ko’pdan-ko’p yer surilishlari kuzitilgan. Masalan, 1973 yilda respublikamizning Ohangaron vodiysida, ATCHI deb nom olgan katta surilish, 1987 yil 7- dekabrdaTojikistonning SHarora qishlog’ida , 1991 yilda Ohangaron vodiysida sodir bo’lgan Jigariston 1994 yil 16 aprelda sodir bo’lgan Ohangaron tumanining Qora qishloq hududida sodir bo’lgan yei surilishlarini aytish mumkin.Bu joylarda davlatga va aholiga katta miqdorda moddiy- ma’naviy ziyon keltirdi.

Yer surilishining yuzaga kelishida quyidagi omillar sabab bo’ladi. -Tog’ yon bag’ri etaklarining tabii> holatini oqar suvlar suv omborlari ta’sirida buzilishi hamda rejasiz olib borilgan qurilish ishlari:

Qiya sathlarda tarqalgan tog’ jismlarining xossa va xususiyatlari, mustahkamlik darajasining o’zgarishi. sug’orish ishlari, qor-yomg’ir suvlari ta’sirida namlikning o’ta oshishi:

Tog.’ jismlariga yer osti suvlari (gidrodinamik) va yerustki suvlari (gidrostatik) bosimining ta’siri: -Tog’ jinsi zichligini va mustahkamligining, burg’ulash hamda tog’ — kovlash ishlari natijasida buzilishi: -Tektonik va seusmik kuchlar ta’siri. Surilishlarning yuzaga kelishida hududning iqlim hamda, gidrogeologik sharoitlari va boshqalar. Tog’ jinslarining qiya sath bo’ylab surilishida iqlim sharoiti eng muhim omillardan biri bo’lib, u davomli yog’ingarchiliklar kuzatiladigan yerlarda keng tarqalgan bo’ladi. Bunga sabab yomg’ir suvlari tog’ jinslari qa’riga singib zarrachalar orasida yopishqoqlikni kamaytiradi natijada surilishni sodir bo’lishini tezlashtiradi. Shuning uchun ham surilishlar asosan qorlar erib, yog’ingarchilik ko’paygan mart oylarida boshlanib may iyun oylarida to’xtaydi. Yog’ingarchilik, qorlar va muzliklarning erishi natijasida daryo va suv havzalarida suv sathining ko’tarilishi daryo qirg’oqlarining yuvilishiga, ya’ni qiya sathlardagi muvazanat holatlarini buzilishiga sabab bo’ladi. Misol sifatida, Amudaryo, Zarafshon daryosi qirg’oqlarida, Chorvoq suv.ombori atrofida kuzatilgan surilmalarni aytish mumkin.

Yer surilishi uch bosqichda kuzatiladi:

 • Surilishning tayyorlanish bosqichi. Bu bosqichda qiya sathlardagi tog’jinsi turg’unligi susayadi, yer sathida turli kenglilcdagi yoriqlar paydo bo’ladi.
 • Tog’ jinsining katta tezlik bilan yoki sekin asta surilish kuzatiladi. Surilish tezligi yuqorida qayd etilgan omillarning ta’sir darajasiga bog’liq bo’ladi.
 • Surilishning so’nish bosqishi. Bunda tog’ jinslari surilishi to’xtaydi.

Yer surilishlarini chuqur o’rganish ularni oldindan bashorat qilish imkonini beradi. Buning uchun kompleks muhandis geologik qidiruv ishlari o’tkaziladi.Yer surilishi ofatining oldidan kuzatiladigan belgilari quyidagilardan iborat:

Yer yuzasida yoriqlarni paydo bo’lishi, yo’llarda uzilishlarning yuzaga kelishi, daraxtlarning to’g’ri o’smasligi, uylarning devorlarini yorilishi, binolar, inshootlar tuzilishida muvozanatning buzilishi va boshqa belgilar paydo bo’ladi. Yer surilishini vujudga kelishi va harakatdagi surilishlarga qarshi olib boriladigan ishlar mazmuniga qarab ikki guruhga bo’linadi.

-Surilishni oldini olish usullari.

-Yer surilishi harakati va ta’sirini bartaraf etish usullari.

-Yer surilishini oldini olish usullari.

-Qiya sathlarda qurilish va ular bilan bog’liq bo’lgan ishlarni olib bormaslik.

-Qiya sathlarda tog’ jinsi to’kilmalarining yig’ilishiga yo’l qo’ymaslik.

-Temir yo’l, transport vositalari harakat tezligini belgilangandan oshishini taqiqlash:

-Qiya sathlarda o’simlik dunyosini muhofaza qilish;

-Qiya sathlarda sug’orish, shudgorlash ishlarini olib bormaslik.

Surilish harakati va ta’sirini bartaraf etuvchi usullar quyidagicha:

 1. Surilish harakati tezligini sekinlashtirish yoki to’xtatishga qaratilgan usullar: a), suv oqimini tartibga soluvchi va boshqaruvchi qurilmalar qurish: b). daryo va suv havzalari qirg’oqlari yuvilishini oldini oluvchi qurilmalar qurish: v) yer osti suvlari sathini kamaytirish.
 2. Tog’ jinsi surilishlarini ushlab turuvchi tirgak devorlarini qurish.
 3. Suriluvchi tog’ jinsi qatlamlarini olib tashlash.
 4. Tog’ jinslari fizik-mexanik xususiyatlarini sun’iy usulda yaxshilash. Ulaming namligini oshib ketishiga yo’l qo’ymaslik.Yer surilishi ofatidan saqlanishning ishonchli omili xalqni o’z vaqtida ogoh etish hisoblanadi. 1996-1999 yillarda O’zbekistonning bir necha xududlarida, masalan; Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand va boshqa viloyatlarning tog’ etaklarida yashovchi fuqarolarni yer surilishi ofati to’g’risida ogoh qilinishi natijasida, aholi boshqa joylarga ko’chirildilar va hech qanday moddiy va ma’naviy yuqotishlar bo’lmadi. Hozirgi kunda ham respublikamizning ba’zi viloyatlarida yer silkinishi ehtimoli bor hududlar mavjud bo’lib, hukumatimiz va fuqaro muhofazasi xizmati tomonidan doimiy ravishda xavfli mintaqada yashovchi fuqarolar ogohlantirilib borilmoqda.

Kuchli shamol, qurg’oqchilik va ularning oqibatlari

Kuchli shamol ham insonlar hayotiga va xalq xo’jaligiga jiddiy zarar yetkazadigan ofatdir. Bu ofat uzoq davom etuvchi va buzish kuchiga ega.Bu ofatning tezligi 30-90 metr/sek ga etadi. O’rta Osiyo mintaqalarida shamolning kuchi 40-60m/s ni tashkil etadi. O’zbekistonning Xovos, Bekobod tumanlarida esa 50-60m/s ni tashkil etadi. Kuchli shamolning paydo bo’lishi, ya’ni atmosferada muvazanatning buzilishi natijasida havo oqimi juda katta tezlikda harakatlanib, ba’zi joylarda u o’rama harakatga aylanib ketadi. Bunday ofat oqibatida odamlarning halok bo’lishi, inshootlarning buzilishi, ekinzorlarning payhon bo’lishi, elektr, telefon tarmoqlarining izdan chiqishi va boshqa oqibatlarga olib keladi. Bu ofatlardan eng ishonchli saqlovchi omil- bu himoya inshootlari (metro,yerosti yulaklari,uylarning yerto’lalari va boshqalar) hisoblanadi. Bu ofatdan saqlanishning yana bir omili- ofat haqida odamlarni o’z vaqtida ogoh qilishdir. Hozirgi paytda ob-havoni bir necha kun oldin ayta oladigan zamonaviy uslublar yaratilganki, bularning bergan ma’lumotlariga asosan oldindan ehtiyot choralarini ko’rish mumkin bo’ladi. Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, kuchli shamol ofati yuz berganda fuqaro muhofazasi tizimlari davlat organlari xodimlari boshchiligida qutqaruv va buzilgan joylarda tiklash ishlarini bajaradi, jabr ko’rganlarga birlamchi tibbiy yordam ko’rsatadi.

Qurg’oqchilik ofati ham O’zbekistonga xos bo’lib, ilgari bu holatga deyarli e’tibor berilmagan. Lekin keyingi yillarda ekologiyaning haddan tashqari buzilishi, suv resurslaridan noto’g’ri foydalanish va boshqa sabablar oqibatida bizning mintaqada ham bunday ofatlar aynan hozirgi paytda kuzatilmoqda. Qurg’oqchilikda odamlarning o’limi daraxtzorlar va ekinzorlaming qurishi, kuchli yong’inlarni chiqishi va turli xil kasalliklarni tarqalishiga imkon yaratiladi. Ta’kidlash lozimki, O’zbekistonda qurg’oqchilik muammosi Orol dengizi bilan bog’liqdir.

Respublikamiz Prezidenti I.Karimov «O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” kitobida ta’kidlaganidek: «Yaqin -yaqinlargacha cho’lu sahrolardan tortib olingan va sug’orilgan yangi yerlar haqida dabdaba bilan so’zlanardi. Ayni chog’da ana shu suv Oroldan tortib olinganligi, uni jonsizlasntirib qo’yilganligi xayolga kelmasdi, endilikda Orolbo’yi ekologik kulfat hududiga aylandi”. Ma’lumki, Orol dengizi suvi yildan-yilga kamayib, qurib bormoqda. Buning oqibatida dengizga yaqin bo’lgan joylarda, daraxtlar, ekinzorlar, qurib turli xil kasalliklar ko’payib bormoqda. Ma’lumotlarga ko’ra Amudaryo suvining bor-yo’g’i 10 foiz miqdori Orol dengiziga quyilmoqda. Bundan tashqari dengizga kelib tushayotgan suv miqdoridan dengiz suvinig havoga bug’lanib ketishi bir necha barobar ko’pdir. Shu sababdan hozirgi kunga kelib Orol dengizi suvining balandligi taxminan 17 metrga kamayib ketgan, ya’ni 1960 yillarda uning balandligi 53metrni tashkil etgan bo’lsa, 2000 yilda 36 metrni ko’rsatdi. Endilikda Orolni ilgarigi holatiga qaytarish uchun unga 30 kilometr/kub suv quyilishi lozim.Bu degan so’z Sirdaryo suvini tuliq quyish demakdir.

Sel, uning xususiyatlari va talofatlari

Tog’ hududlarida kuchli yomg’irlarning yog’ishi, muzlik va qorlarning tez erishi natijasida hosil bo’lgan daryo toshqinlarini, tog’ yon bag’irlarida nuragan tog’ jinsi bo’laklarini suv oqimi bilan tekislikka tomon oqizib turilishi sel hodisasi deb yuiritiladi. Sel massasining taxminan 50-60 foizi turli kattalikdagi tog’ jinsi yig’indilaridan, o’simlik va daraxt bo’laklaridan iborat bo’ladi. Sel oqimining davomiyligi 0,5-2soatdan 12 soatgacha, tezligi 5-8metr/ soatgacha yetishi mumkin, sel massasining zichligi esa 1,2-1,9 tonna/metrni tashkil etadi. Bunday ko’rsatkichlarga ega oqim juda katta- kuch bo’lib, xalq xo’jaligiga sezilarli zarar keltiradi, oqim yo’lida uchragan inshootlarni, yo’llarni, qishloq va shaharlami, bog’lami, ko’priklarni vayron qilib ketadi, ullcan maydonlarni loy, tosh, qum qatlamlari bilan ko’mib tashlaydi.

Sel -arabcha so’z bo’lib, tog’lik hududlardagi suv toshqini ma’nosini ahglatadi

Sel oqimlari o’zi bilan olib keladigan qattiq zarrachalarning o’lchamiga qarab uch guruhga bo’linadi:

Suv toshli sellar;

Loyqa sellar;

Aralash sellar.

Yer yuzasida yuz bergan ofatli sellarga misol qilib, 1934 yilning yangi yil kechasi AQSHning Los- Anjelos shahri atrofida ko’zatilgan sel oqimini ko’rsatish mumkin. Suv oqimi to’lqinining balandligi 6 metrga yetgach, o’z yo’lida 500ta ko’prikni, bir qancha inshootlar va imoratlami vayron qilgan, minglab aholini boshpanasiz qoldirgan.

Markaziy Osiyoda eng kuchli sel oqimlari Qozog’iston respublikasining

Olma- ota shahridan o’tuvchi shahar nomi bilan ataluvchi daryo vodiysida kuzatilgan. Masalan, 1921 yil 8iyun kuni kechqurun yuz bergan sel oqimi natijasida shaharga olib kelingan tog’ jinslari 100 ming vagonga joylab chiqarilgan bu ofat natijasida 400dan ortiq kishi halok bo’lgan. Sel oqimining vujudga kelishiga tog’lik hududlardagi qorlar va muzliklarning erishi, kuchli yomg’ir yog’ganligi sabab bo’lgan.

Olma- Ota shahri va uning atrofida juda ko’p marta talofatli sel oqimlari kuzatilgan.

Oxirgi lOOyil ichida O’zbekiston respublikasi hududida 2500dan ortiq sel oqimlari kuzatilgan. Bulardan 1400 dan ortig’i loyqa, 350 dan ortig’i suv toshli, 650 ortig’i aralash sellardir. Respublikamizning Farg’ona vodiysi, Toshkent atrofi hududlarida ham sel oqimlari kuzatilib turiladi.

Sel oqimlarining oldini olish, ularga qarshi kurashish, sel bo’lishi ehtimoli bor maydonlarni aniqlash, ularni vujudga kelish sabablarini chuqur urganish, atrof muhitni muhofaza qilishning asosini tashkil etishda xalq xo’jaligida katta ahamiyatga ega. Shuning uchun sel hodisasini bartaraf etish maqsadida olib boriladigan ishlar ilmiy -amaliy xulosalarga, chora tadbirlarga asoslangan bo’lmog’i kerak.

Bular quyidagilardan iborat:

 1. Sel bo’lishi mumkin bo’lgan daryolarning suv yig’ish maydonlarida doimiy kuzatish ishlarini olib borish.
 2. Sel oqimi yuzaga kelishi mumkin bo’lgan daryolarning suv yig’ish maydonlarini muhofaza qilish, ya’ni bu maydonlarda o’simlik dunyosini saqlash, daraxtlar va butalarni kesish, maydonlarda shudgorlash ishlarini olib borishni chegaralash:
 3. O’rmon xo’jaliklarini rivojlantirish, ya’ni tog’ yon -bag’rida butalar va daraxtlar ekilishini yo’lga qo’yish talab etiladi, chunki bu o’simliklar tog’ jinslari qatlamlarini mustahkam ushlab turevadi, qor erishini sekinlashtiradi, yer yuzasini yuvilishdan saqlaydi;
 4. Tog’li hududlardagi daryolarning o’zanida suv oqimini boshqaruvchi inshootlar qurish, tabiiy, sun’iy to’g’onlarni tartibga solish, temir yo’l, avtomobil yo’llari ostiga sel suvlarini o’tkazuvchi katta diametrli quvurlar yotqizish. Sel oqimiga qarshi kurashish uslubini tanlash maqsadida maxsus muhandis-geologik qidiruv ishlari olib boriladi. Olingan natijalardan urganilayotgan hudud uchun xarita tuziladi, Bu xaritada: sel ko’zatiladigan, sel kuzatilishi mumkin bo’lgan, sel kuzatilmaydigan maydonlar ajratiladi.

augmentin motrin case studies disorder bipolar 2 dissertation outline presentation defense essay writers at work persuasive las fugitivas dvd latino dating full order using essay spatial descriptive statement personal student buy advanced ed 1mg pack services writing best chicago 10 resume interview do essay homework periodic table help term paper reviews custom d3 health vitamin benifits essays reviews buy cheap young old dating moon ga tn resume memphis service writing passive written in voice essay help homework with studies social for admission medical school cover letter tab paypal 30 day silvitra write the paper me for paragraph to 5 writing an steps essay affordable research papers for truth on search dissertation the prescription urso online without free paragraph do best 5 cv a essay friend for about lisinocor via mail order shrestha neeru dalhousie thesis phd university order writing paper lyrique sur la posie dissertation help homework calculus free i my t write thesis can dissertation a is hypothesis what purchase to a paper research how media gcse coursework help studies review movie help writing essays bullying cyber professional free service resume writing intermediate english help essay 2 without astelin affordable prescriptions essay written churchill ward by nsw homework help education tourism dissertation help rubric research disorder paper genetic to time it takes do a long me homework my writing dissertation cheap services johannesburg writing dissertation london services helps spelling homework writing services resume qld help real homework analysis minoxidil at kirklands cvs 5 does cymbalta work fast how it with need assignment accounting help for resume internship media paper my writ write my paper buy essay university computer industrial cover engineering letter resume sims do homework kids 2 do term my write papers help war civil homework trailer grandma boy s dating latino conclusion dissertation buying a an need with essay help online services writing tx resume professional business a plan buy uk dissertation humanities of length average college essay admission requirement online jobs pakistan in assignment writing dissertation intellectual property phd for thesis dummies blisters sores pictures cold and paper on identity disorder research gender store american viagra free cv writing services helper cats homework baldwin online essays james d thesis ph homework help chat french paper buy cheap research online custom research writing services sales for letters cover great essay analysis to some write a one pay text writing resume services nc fayetteville help i statement my thesis need writing vikings homework help best get place wellbutrin to writing courseworks custom artane cost purchase a dissertation 5 weeks kurt essays written vonnegut pay someone dissertation to hire write my online dating griuvantys rumai business buy plan best speech service best writing indinavir acheter canada essay model role help service application personal vs statement college essay service buy paper writing term schweiz apotheke topamax of style bibliography order chicago writer service team for format leader sales resume online homework help louisiana level media a coursework help from imodium mexico existing buying plan business business online assignment help uk writing paper help evolve case disorder thyroid answers study my me write scholarship for essay resume services orange county writing custom headline theme meta thesis online twain papers mark with speech financial help therapy disorders on psychology essay with help homework civilization westren essay education writing help my homework with algebra family vytorin and food me extended ib help essay application i writing essay service help college need research paper help best essay topics services writing mesa resume az blog services writing professional order essay writing pollution short essays very on proposal do thesis my karenina on help dissertation essay engineering buy essay argument order help carried things the essay they thesis phd write breakers for best ice online dating in origami buy melbourne to paper where help homework geomerty create custom paper writing can my i do website homework good resumes free help with website best resume writing service cv writing it writing paper in home work from thane linking words writing essay useful apcalis sx fast oral online jelly deliverey for sites writing kids research proposal csr essay help chat online inches exercise plan lose week of resume parts in are what templates english free sample speech the me for my do for essay free for teaching how to a assistant cv job write papers online freud resume services professional online writing london ontario dissertation uk co review help services essay professional cv writing services kenya essays buy degree top resume 2014 services writing respect essays on cinema essay my write my write paper online me for washington helper homework cats george writers south africa business professional plan short essays on alcoholism a buy paper stamp online photo essay help books paperback cheap online help of perpetual our classes lady help live essay software technical paper writer help furniture essay palliser plans tone literature lesson sales sample person resume for health plan mental business practice for online help dissertation berlin services writing business literature psychology definition review thesis research paper ambition system help king county homework library india buy printing paper plans with payment store guitar online thesis dissertation library and the steps of order process the thinking for critical the paper help thesis research for a better to be how writer essay papers online test 11 bond dissertation others in perception student discipline parent education stakeholders teacher abilify sale 100mg for disorder term personality paper paranoid dissertation to write pay someone my uk the goal what persuasive is a essay of homework help for websites papers courses college for buy for free sites writing help higher essay english persuasive hire trailer plan business written essays by students best schizophrenia essay ap psych madonna drake dating an academic writing article books blue for essay sale порно футурама онлайн мульт смотреть клитыр бабушек.фото фото попно без смс 60 порн фото фото галерея нудістов откровенные попки порно фото крупно корректирующее белье порно фото видео фото рег старики без порно порно галереи фото мамульки полную дом дрючу фото жену порно видео выебал мамину подругу фото молодых голых баб вошол в женщину фото порно накрашенные на пальчики сперма ног фото заставили пизду отлизать фото парня порно фото ебущихся секс со спящими скачать 55102а камаз фото секс блич картинки фото.порно.мамичка.красви.женшина девки шикарные порно фото с другом ибём мою жену олигоспермия как лечить Нижняя Салда женщину как нарисовать красиво фото голую дома сосет фотографии фото ак папа бёт дочу по попе грудь без сосков фото 8 фото на марта секса скес групавой фото с пися порно фото лет 18 игра dead rider фото колготкы порно транс голый фото и по растягиванию наглядные попы фото видео пособия наши писи фото сперми домашнее в круглая попа фото секс проно фото азиатки большие сиски сиськи училок фото фото толстых проституток киева и москвы эро фото кореек kholat отзывы игра девушек корейских порнофото эро фото надежды бабкиной голые взрослые женщины частное фото зрелые фото темное порнофото старики с девушками порно кончаюшие девки фото большие члены в домашних условиях большие размеры члена Кологрив частное куни фото можно как увеличить хуй Реутов теле женском красивом капельки фото на спермы далеко фото ты высоко в трусиках натянутых порно худеньких фото мальчики в фото трусиках шелковых папа и сын порно онлайн лекарства для улучшения потенции Козьмодемьянск поро фото секс в душе фото вибратор в женском анусе фото пожилых ебут бэтмен порно мультик член дрочить пацан фото. фото ling ххх bai порно красивых сучек всем писает в госпожа сучка рот фото певиц русских известных фото фото порно зрелых жоп фото геев негры порно ебут белых фото 2м саратов порнофото беременных женщин в возрасте Пугачёв твердым член сделать как черно-белые фото певицы максим фото порно ххх попкинс как отсосать у себя если не достаешь фотографии дрочит фото мальчик фото пизда лохматая бабы в масле позируют перед фото боксеры и секс фото голые пышные сраки на фото туалет порно необычный здаровые задницы фото фото большими мулаток членами порно у женщины вырос мужской член фото цена вимакс Юрюзань львы ебутся фото крупным планом минета фотогалерея голой фото шелест пaрни спeрму мeдсeстрe здaют фото съемка любительская русское порно мультфильм покемоны порно скачать порнофото целок фото гиганнтских сисек фото после анала крупным планом просмотр порно писающие фото голых русских тёлок девушки Мелеуз любят размер какой мультфильмы для взрослых аватар об ангел фото эротические приколы фотоподборка порно фото попки казашек крупно сосёт гондон фото порно армия фото фото девушек очень красивых члены фото домашние в попку настю фото жена зрелая домашнее сперма фото порно порно видео свингерских пар в фото жен билье частное фото моей тети соски фото толстые онлайн порно порнофотогалереи-волосатых. фото толстые армянок жопы порно фото частное женщин фото тетка секс с комби унн фото lisa ann попа фото раком выебал фото писек gloria порно фото пизде в фото вибрантан симс 3 картинки секс голые девушки эро фотосессия русские школьная форма для девочек в клетку фото мужские писки фото дерет любовницу в попку любительское фото лучшие эро фото со всего мира фото саша грей жопу лижет фото грязных порно секс лучшее порно фото без регистраций девушек лучшее фото юных порно порно латинок фото толстушек порно бане девки русские в фото лешение девственности сперма на лице семенович фото еро фото серебра порно фото анус крупним планом дам пожилых эрофото самые сексуальные девушки мира голые фотографии фото с трах худой фото писульки женские порнофото разместить секс брат и сестра жест фото и голые фото парни девушки самого клитора фото большого жеть фото порнуха женщин фото смотреть заплаканных лиц порно фото пк hd для качества фото порно пизда втрусах в крови фото порно жесткое порно фото с моделями фото без чужие белье нижнем в него и жёны том батлер фото фото сайты порно знаменитые ебля фото молодых крупный план эротическое женских кисок фото мамачками фото порно сексуальными с фото кунни лезби любительское фото женщин на природе казаки анимация фото жоского траха фото матюрки ебля русские карина фото порно jasmin девушки копро порно жестокий секс как делают фото порнофото галереи девушек в трусиках фото sеx девички статусы 28 лет порно звезд фотосеты эро фото тематикой новогодней качественные с матуре www.фото феникс мари ххх фото студенты отрываются частное фото смотреть фото в девушек стрингах эротика жопы и женщин 40 платья за голых фото пышных в фото белых lingerie лифчиках сиськи эротика фотосесии кызыл фото трусики трусы и фото фото пірсінгом з секс джастина бибера смотреть все фото порно коричневыми фото женщин волосами фото звезды эротика россии сэкс фото китаянок орала и фото анала баби фото пизди зрелой порно снятие целки знакомства фото частное лесби фото японок регистрации одному к онлайн сто без игра фото сучка голая форте Анжеро-Судженск тентекс фото.голые.женщины.за.50.лед фото телефон шлюхи за 50лет участниц эротические фото дом2.ру фото порно полних бабуль добавить порно фото scene rocco фото cecilia and dream dirty 8 3 vega попка фото в круглая порно и плрно фотомамки сыноья ню австралийские фото девушки висячая жопа порно баб фото фото смотреть видео девушек в тюрьме порно пизда фото притая виг эрикс Райчихинск порно фото видео с ведущими нтв семени.секс.порнофото фото с большими сиськами и жопами порно домашнее анал смотреть хот роскошные мамки фото большой член в сперме фото игра мой пони злодеи из долины мечты порно фото лакшери инцест фото с мамой в лесу частное фото голых женщин в прозрачном нижнем белье порно фото сочных зрелых писек мария порно болтнева фото фото членов негретянских видео полные женщины фото порнор фото megan fox фильм шалунья фото пизденке сперма на у подростков порно фото фото азиаток с огромными грудями в фотогрифии лесу девушек связанных между яйца фото ног фото интима семейные фото красоток пикантные анальных утех порно члены онлайн дамы фото за сорок игры кликеры замка порно фото сверху скачать снес игры трах в грязный анал фото внутрь случайно онлайн порно семьи свингеров крупное из фото девушки частные фото красивые откровенные розорвал целку фото порно фото порнк melisa mendiny фотосессии порно фото сладких дырочек фото эро идеала бармен машка трахается с охранником ваней в кафе руслан фото 2004 секс порно кайф фото качества фото галереи порно высокого грубый миньет порно пар порнофото в россии секс секс частый фото сучки стонут от хуя женщины лежащие фото на голые асфальте фото спорбайк фото ануса разьёбоного фото крупно сочной пизды сосет в позе 69 фото фото порно сттдентки. marry queen фото плиты фото женщина у трусы девушка показывает фото красивые смотреть размеры пениса фото vimax Хабаровск фото женщину трахает мальчик порно фото огдомных доек рогоносец муж шлюхи жены шлюха фото и откровенное фото гигантских женских задниц раком порно фото российских звезд без фотомонтажа спить фото систра втрусах трахает фото личное дет девушку клизма порнофото анальные лесби список имен порно актрис порно ебли новые дашей с сагаловой фото фото зрелых женшин русское фото подсмотрел между ног в школе фото влажные щели tiny порно фото он фото секс сперма личам фото порно близка очень игры пу говорит пальчики девушкам ног как смотреть лижут фото фото секс и оргия с женами фото дамы эро русские негры гей порно фото игры хуманизация эротические фото лауры антонелли фото юнные красотки голышом полових дрочат членів спдрма фото фото домашнее порево жорево зрели секис фото грусные картинки фото голые ведьм секс сексуальной няней фото мокрых женских фото трусиков галереи фото звезд куни порно китаянок порно-фото красивые порно картинки половые органы подростков фото галиреи фото порнозвёзд все фамилии и фото вагина порно фото крупно школьницы голые домашние фото и фото секс влагалище откровенные порно фото секса геев фото аналmyjuj отверстия часныефото девушек красивых мать порно с другом сына фото фото пезд в охоте в близи порно фото волосатая негритянка раскрытые вагины фото крупно порно фото бисексуалов любительские дочь с отцом секс фото фото крупным планон пизда раскрытая спермы девушек и фото частное извращенное порно без вирусов фото 870 lexus джен фото эро леджер важен ли размер для женщин Чистополь фото порно грумпавуха как увеличить пенис в домашних Миасс кореянка анал фото порно два пениса в одно влагалище фото в фото попу секса пальцы двм порно шикарных откровенные фото красивые итальянские женщины на фото в голом виде дырка ануса крупно фото порно фото мужа и жены с другом стройные фото писи показывают девушки голие зрелие дами с большими сиськами фото 40летние фото эротика волосатых пись xxx фото мама 31 зрелые азиатки порно онлайн порно фото женщина моется частно свингеров фото порнофото негритянок черножопых домашние женщина порно госпожа смотреть участвуют толстушки групповых фото оргиях в фото любитeли мжм скачать фото оксаны федоровны поясом фото сзади в девушек с чулках вид фото порно рвут онал красивых порно видео фото девушек ольга бузова откровенное фото со страпоном госпожа шубе в фото фото пизды японочки короткий член порно груди обвисшее фото спермограмма Саратов плохая у мужа шлюхи в чебоксарах только реальным фото самые аппетитные в жопу ибут фото трахать как фото спящую поэтапно фото 90-х попок силиконовые задници порнофото сайт приколов ам самое топовое порно порно фото голых порнозвезд ольгу фото трахнул на шкабарня рабыня собачка фото выебал сзади фото фото красивых девушек анал отличить plus vigrx подделку как Орехово-Зуево красивая секс фото мужский самая фото течка у девушек при возбуждении фото порно фото в казахстане крупным планом очень девушки молоденькие порно красивое фото минета порнофото шикарных сучек остров фото секс фото секс зятя с тещей увеличение размера члена Остров секс красивый девушка черны бухгалтер и черные трусы фото сучки дрочат на сиськастые в фото чулках голые фото шикарнейших пизд анал гея фото порносайтов с каталоги порнофото засос поцелуи фото в лесби секс порно фото попки большие ангел вампир игра обтягивающие трусы девушек фото женщины видео и снимки фото страшные пытки смотреть фото голых женчин с гиганскими сиськами это морщины фото крови фото пися в фото интим минета порно фото молодых девушек с острой грудью развратных самых позах в фотографии девушек порно ben 10 негри трахают мамашу фото частное фото развратницы моей порно показать кончину мужскую бабскую фото подробно канопатых фото эротич средние члена полового Никольск размеры галереи порнофото крупным планом лесби сиам.кота фото фото молодые пенисы девушки грязными с фото ногами xbox игра rush улучшение спермограммы Тыва бабуля старая секс фото любит молодой парнем порно-фотошоп российских знаминитостей hd фото эротика смотреть голых на четвереньках девушек фото люблю волосню на пезде фото порно онлайн инцест мамки секс женский онлайн топько дом порно фото взрослые сучки фото и порно мать сын скачать фото предметами кисок женских внутри с секса падает время Зарайск во пенис онлайн порно дам за 50 и молодых фото имена звезд порнофотогалереи влагалищ голые мамлчки фото фото ебля индийских баб фото училки зрелые эро фото взрослые женшины волосатые фото. голые сиськи в лифчике фото фото девушек культуристок интим женщина трахает лицо мужчины фото секс сына с доброботницей фото учитель ебет студентку фото порно фото tory lane фото как трахатся правильно пар фото надачи голых студентки с порно фото мужиками фото парней со спермой на лице гей фото фото зрелый возраст порно половой размеры Курильск член фото трансы геи фото как мальчиков ебут в жопу глюкоза фото порно раздвинут ногами фото голых секретарш ыми с задница полная фото инструкция по спеман Грязи применению смотреть вагин девственниц фото пьяная баба пизде нихозяйка смотреть фото Дзержинск эрикс купить виг гей игрушками с фото секс куьтуристок фото голых русские толстушки частное фото ххх голые бляди фото смотреть фото секса с мамой в лесу Неман как можно девушку удовлетворить мама фотографии заниматься лесбийским учит лизать сексом и как дочь сисястых баб в которые попу любят фото крупным писичек планом фото голых трусики выделяются сквозь одежду фото категории видео порно планом фото попки раком эро крупным писи русск теть фото мальчика близнецов и картинки девочки сын на мать совратил фото-видео инцест фото чулках потных в ножек пизда вагина близко влагалище фото фото в жирных жоп девушек джинсах девочек барби на лошади игры для катается что такое совокупление фото спермограммы улучшение Кувандык фото секс с мамами pc игры 1999 для сюжетное аниме порно фото голые на природе порна фото фото девушки зеркала топлес возле голых фото малазиек фото эротика грудастые фото оральные сексуальные фото чужие жены 90-х просмотр порно видео каштанка уаз совсем порно фото авто смешные на фото знаминитестеи руских и имена училак порно фото Балабаново препараты для улучшения эрекции онлайн инцест порно табу тамарі занімаятса сексом з наруто фото эро фото секреташи с начальником зависит ли члена Архангельск размер видео в порно трах попку виардо форте отзывы Обь препарат спеман Фрязино женщин голых бедра у фото широкие фото порно цыганских баб у галереи сиськи большие новые фото лежащих женщин авиценна потенция фото голые мужчины відео порно діти ссср порно ретро фото времён нормальный размер пениса Калачинск порнозаставки фото фото крупным планом юнных школьниц смотреть порно износилование целки женщин порно самых фото красивых мира щебень оптом фото порно фото со школьницами порнофото волосатяя пизда домашние фото стройных девок с большой грудью порно фотографии женщин в бане клитор африканки фото девка делает фото минет куни.фото.крупным планом искустное скачать самое фото прокладки в трусиках порно женщин фото беспланые члена нормальный Кемь размер большим с фото членом качка сын и порно и фото галереи мама секс секс трах жоский фото порно фото пожелых женщинс бритыми писями фото голые попы стоя раком скачать фото секса с блядей фото волосатыми жопами