OITS va OITV qarshi kurash

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI ODAMNING IMMUNITET TANQISLIGI VIRUSI BILAN KASALLANISHNING

(OIV KASALLIGINING) OLDINI OLISH TO‘G‘RISIDA

(0‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1999y., 9-son, 213-modda)

 • Odamning immunitet tanqisligi virusi bilan kasallanishning (OIV kasalligining) oldini olish to‘g‘risidagi 0‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari

Odamning immunitet tanqisligi virusi bilan kasallanishning (OIV

4

kasalligining) oldini olish to‘g‘risidagi 0‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ushbu Qonundan hamda boshqa qonun hujjatlaridan iborat.

Agar 0‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida odamning immunitet tanqisligi virusi bilan kasallanishning (OIV kasalligining) oldini olish to‘g‘risidagi 0‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo‘lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qoilaniladi.

 • Asosiy tushunchalar

Ushbu Qonun da quyidagi asosiy tushunchalar qoilaniladi:

OIV kasalligi — odamning immunitet tanqisligi virusi oqibatida kelib chiqqan o‘ta xavfli yuqumli kasallik;

OIV kasalligini yuqtirganlar — odamning immunitet tanqisligi virusi kasalligini yuqtirgan shaxslar;

OITS — orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi, OIV kasalligining terminal (so‘nggi) bosqichi.

 • O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘Imagan shaxslarning OITS/OIV kasalligi yuqqan- yuqmaganligini aniqlash maqsadida tibbiy tekshiruvdan o‘tish huquqi

0‘zbekiston Respublikasi fuqarolari, shuningdek 0‘zbekiston Respublikasi hududida yashayotgan yoki turgan chet el fuqarolari hamda fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar ismi-sharifmi sir saqlagan holda, ixtiyoriy ravishda OITS/OIV kasalligi

yuqqan-yuqmaganligini aniqlash maqsadida anonim tibbiy tekshiruvdan o‘tish huquqiga egadirlar.

OITS/OIV kasalligi yuqqan-yuqmaganligini aniqlash maqsadida tibbiy

»

tekshiruvdan o‘tkazish tartibi 0‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilanadi va u e’lon qilinishi lozim.

 • OITS/OIV kasalligining oldini olish sohasidagi davlat ta’minoti

Davlat:

odamning immunitet tanqisligi virusi bilan kasallanishning (OIV kasalligining) oldini olish chora-tadbirlari to‘g‘risida aholining xabardor

S

qilinishini;

OITS/OIV kasalligining oldini olish, tashxis qo‘yish va davolash vositalari etkazib berilishini, shuningdek tashxis qo‘yish, davolash va ilmiy maqsadlarda qoilaniladigan tibbiy preparatlar, biologik suyuqliklar, organlar va to‘qimalarning xavfsiz boiishi ustidan nazorat qilinishini;

0‘zbekiston Respublikasi hududida OITS/OIV kasalligining tarqalishi ustidan epidemiologik nazorat o‘rnatilishini;

OITS/OIV kasalligi yuqqan-yuqmaganligini aniqlash maqsadida tibbiy tekshiruvdan o‘tlcazish uchun shart-sharoit yaratilishini;

tibbiy tekshiruvdan o‘tishning xavfsiz, ism-sharif sir saqlangan holda va anonim tarzda bo‘lishini;

aholi tibbiy tekshiruvdan bepul o‘tkazilishini va OIV kasalligini yuqtirganlar va OITS ga chalingan bemorlar bepul davolanishini;

OITS/OIV kasalligini yuqtirganlarga ijtimoiy-maishiy yordam ko‘rsatilishini, ular yangi ixtisosga o‘rgatilishini va ishga joylashtirilishini;

OIV kasalligi muammolari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar rivojlantirilishini;

9*OIV kasalligi tarqalishining oldini olish chora-tadbirlarini amalga oshirish uchun mutaxassislar tayyorlashni ta’minlaydi.

 • OITS/OIV kasalligining oldini olish bo‘yicha faoliyatni moliyalash

OITS/OIV kasalligining oldini olishga doir faoliyat davlat byudjeti mablag‘lari, maqsadli fondlar, yuridik va jismoniy shaxslarning ixtiyoriy badallari, boshqa manbalar hisobidan qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

 • OITS/OIV kasalligini yuqtirganlarning aniqlanishi oqibatlari

0‘zbekiston Respublikasi fuqarolarida OITS/OIV kasalligi aniqlangan taqdirda, ular qon, biologik suyuqlik, organlar va to‘qimalaming donori bo‘la olmaydilar. OITS/OIV kasalligini yuqtirganlar tibbiy kuzatuv ostida bo‘lishlari shart.

0‘zbekiston Respublikasi hududida turgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarda OIV kasalligi aniqlangan taqdirda, ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda 0‘zbekiston Respublikasidan chiqarilib yuborilishlari mumkin.

 • Odamning immunitet tanqisligi virusi kasalligini yuqtirganlik uchun javobgarlik

0‘zida OITS/OIV kasalligi mavjudligini bilgan shaxsning boshqa shaxsni ataylab shu kasallik virusini yuqtirish xavfi ostiga qo‘yishi yoki uni yuqtirishi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgarlikka sabab boTadi.

 • Odamning immunitet tanqisligi virusi kasalligi yuqqan shaxslarning sog‘lig‘iga etkazilgan zararni qoplash

Tibbiyot xodimlari va xizmat ko‘rsatish sohasi xodimlarining o‘z xizmat vazifalarini lozim darajada bajarmasligi oqibatida odamning immunitet tanqisligi virusi kasalligi yuqqan shaxslarning sog‘lig‘iga etkazilgan zararni qoplash qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

 • OITS/OIV bilan kasallangan shaxslarning hamda ular oila a’zolarining huquqlari va ijtimoiy muhofazasi

„.«Odamning immunitet tanqisligi virusi kasalligini yuqtirgan hamda OITS bilan kasallangan shaxslar o‘zlariga insoniy munosabatda bo‘linishi, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda bepul tibbiy yordam ko‘rsatilishi va ijtimoiy ta’minlanish huquqiga egadirlar.

0‘n olti yoshga to‘lmagan shaxslar har oyda eng lcam oylik ish haqi miqdorida davlat nafaqasini olish va 0‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nogiron bolalar uchun belgilangan imtiyozlardan foydalanish huquqiga egadirlar.

OIV kasalligini yuqtirgan yoki OITSga duchor bo‘lgan bolalaming ota- onasi (ularning o‘mini bosuvchi shaxslar) yosh bolalari bilan birga statsionarda bo‘lish hamda shu paytda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasini olgan holda ishdan ozod bo‘lib turish huquqiga egadirlar.

 • OIV kasalligini yuqtirgan va OITS ga duchor bo‘lgan bemorlar huquqlarining kafolatlari

OIV kasalligini yuqtirgan va OITS ga duchor boTgan bemorlarda OITS/OIV kasalligi mavjudligiga asoslanib, ular bilan mehnat shartnomasini bekor qilish, ularni ishga qabul qilishdan (0‘zbekiston Respublikasi Sogiiqni saqlash vazirligi belgilagan ro‘yxatdagi ayrim kasbiy faoliyat turlari bundan mustasno), ta’lim muassasalariga hamda tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muassasalarga qabul qilishdan bosh tortish, hamda ularning boshqa huquq va qonuniy manfaatlarini cheklash, xuddi shuningdek ular oila a’zolarining turar joy huquqlari, boshqa huquq va qonuniy manfaatlarini cheklash taqiqlanadi.

 • 0‘z xizmat vazifalarini bajarayotganda odamning immunitet tanqisligi virusi kasalligi yuqishi xavfi ostida bo‘lgan tibbiyot xodimlarini ijtimoiy muhofaza qilish

OITS/OIV kasalligiga duchor bo‘lgan bemorlarni davolash-tashxis qo‘yish va profilaktika ishlarida, ularga xizmat ko‘rsatishda band bo‘lgan, OITS/OIV o‘chog‘ida epidemiyaga qarshi tadbirlami ta’minlaydigan shaxslarga qonun hujjatlarida nazarda tutilgan imtiyozlar beriladi.

Tibbiyot xodimlari hamda sogTiqni saqlashning boshqa xodimlariga ular xizmatptvazifalarini ado etishi chog‘ida OITS/OIV kasalligi yuqsa, bu — kasbiy kasalliklar toifasiga kiradi.

 • O‘zbekiston Respublikasiga kirish shartlari
 • 0‘zbekiston Respublikasining diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari 0‘zbekiston Respublikasiga kelayotgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarga, ular o‘zlarida OITS/OIV kasalligi yo‘qligini tasdiqlovchi sertifikatni qonun hujjatlarida belgilangan hollarda va tartibda taqdim etganlari taqdirda, 0‘zbekiston Respublikasiga kirish uchun viza beradilar.
 • Odamning immunitet tanqisligi virusi bilan kasallanishning (OIV kasalligining) oldini olish to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik

Odamning immunitet tanqisligi virusi bilan kasallanishning (OIV kasalligining) oldini olish to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining buzilishida aybdor

4

shaxslar belgilangan tartibda javobgar bo‘ladilar.

0‘zbekiston Respublikasining Prezidenti I. KARIMOV

Toshkent sh.,

1999 yil 19 avgust,

816-I-son

1 dekabr OITS (SPID) kasalliga qarshi kurash kuni

Jinsiy yo’l bilan yuqadigan kasalliklar hozir o’ta jiddiy ijtimoiy va psixologik muammolardan biri bo’lib hisoblanadi. Bunday kasalliklar o’z ijtimoiy mohiyatiga ko’ra muayyan bir mamlakatda keng tarqalgach, shu mamlakat aholisi sog’ligiga yetkazadigan zarari, ularning asoratlarini yo’qotishga ketadigan kuch va mablag’lar, jamiyatga yetadigan ma’naviy zararlar va uning eng ashaddiy oqibatlaridan biri yangi avlodni dunyoga keltiradigan jarayonlarga salbiy ta’siri bilan o’lchanadi.

Hozir «venerologiya» fanida («venera» — sevgi toji demaklir) 20 dan ortiq shu guruhga kiruvchi turli kasalliklar ma’lum va ular asosan jinsiy aloqa orqali yuqadi. Shu turkum kasalliklariga venerologiyada zaxm (sifilis), so’zak (gonoreya), trixamoniaz, yumshoq shanker, venerik

linfagranulomatoz, xlamidioz, gikopiazmoz, gardnerrellioz, genital uchuk (gerpes), o’tkir uchli kondilomalar, kandidozlar, gepatit V, qo’tir, bitliqilik,

giardiaz amerdiaz, amebiaz, yuqumli (kantagioz) mollyusk, sitomegaliya

0

va OITS (odamda immun tanqislik sindromi SPID) kiritiladi.

Jahon sog’liqni saqlash jamiyatining ma’lumotiga ko’ra zaxm, so’zak, trixamoniaz, xlamidioz dunyoda eng ko’p tarqalgan tanosil kasalliklari hisoblanib, epidemik jihatdan faqat gripp va bezgakdan so’nggi o’rinda turadi.

Shu jamiyatning xabariga ko’ra har yili dunyo bo’yicha 200 mln. so’zak, 250 mln. trixaminoz, 200—250 mln. xlamidioz, 100 mln.

4

mikoplazmoz va 50 mln. zaxm kasalliklari qayd etiladi.

XX asr «vabo»si deb yuritiladigan jinsiy yo’l bilan yuquvchi kasalliklardan biri OITS katta ijtimoiy muammo tug’diradi. Bu kasallik 1995 yilgacha yiliga bittadan qayd etilgan bo’lsa, 1996 yilda 3 ta, 1997 yilda esa 8 ta topildi. Hozirda qo’shni MDH davlatlari tajribasi shuni ko’rsatib turibdiki, agar zaxm ko’rsatkichi 100 ming aholi soniga nisbatan 150 dan oshsa, u holla OITSning ko’payish ehtimoii oshadi. Bu ho! o’ziga xos indikatorlik vazifasini bajaradi.

Yuqorida qayd etganimizdek, kasallikning har bir o’sishning o’ziga xos sabablari bo’ladi. Bu o’sish uchun eng asosiy sabablardan biri migratsion jarayon-dir. Shu bilan birga kasallikning o’sishida yangi omillar paydo bo’ldi. Bular mayda, o’rta biznes bilan shug’ullanuvchilar, olib sotarlar va ularning xotinlari hisoblanadi. Ya’ni bu holda o’ynash tutadigan va fohishalik bilan shug’ullanuvchi uy bekalari rolini alohida ta’kidlash kerak. Masalan, Toshkent shaxri bo’yicha 1998 yilda, (har 100 ming aholiga) 15—17 yoshli bemorlarning 44 tasi zaxm bilan kasallangan. Ularning 37 tasi qizlardir 18—20 yoshli kasallarning 68 foizini ayollar tashkil qiladi, 21—50 yoshlilarning esa 53 foizi ayollardir.

Kasalliklarning aniqlanishi, asosan hozir kech amalga oshirilmoqda. Bu esa o’z vaqtida aholi o’rtasida tushuntirish ishlarining

sust olib borilayotganligidan dalolat beradi. Masalan, .(1998 yilda) zaxmning 67,4 foyizi kech aniqlangan.

Yuqoridagi fikrlarni tasdiqdovchi misollardan yana shuni ta’kidlash joizki, avvallari kasalliklar asosan shaharliklar orasida ko’proq uchragan bo’lsa, hozir qishloq aholisi o’rtasida ham ko’paygan. 1998 yilda zaxm bilan kasallanganlarning 34 foyizi qishloq aholisiga to’g’ri keladi. Aholining shu qatlamida so’zak 30 foizni tashkil etgan, lekin bular orasida ayollarning kasallanishi erkaklarga nisbatan kamchilikni tashkil etadi. Hozir jinsiy aloqa orqali yuquvchi kasalliklarning tarqalishi avj olib turgan bir vaqtda har bir inson o’zining qadamini o’ylab bossa, o’rinli bo’ladi. Shundagina bu kasalliklar tarqalishining oldi olinadi.


on an essay population malthus principle of the thomas writing it resume services best dissertation a writing masters help with sports essay on helper homework geometry order bibliography in word arrange in alphabetical how to retard fosamax sale uk purchase resume coordinator questions with online help homework press cheap writing release service person essay a about describing essays critical writing online help free writing thesis banks customer relationship in management on creative question essay wikihow western writing civ international online english in newspapers for trental rx 1st orders online dating articles for kids opinion writing for proposal services grant sample principal of persuasive letter example to for autism for a literary statement thesis research paper paper thesis analysis name write facebook my to in on how japanese in doctoral thesis about city essay london thesis phd up writing employee durrenmatt visit friedrich paper compensation essay on research the by resume military writing 1st best services paper checker research checks resume order online writing paper disorder on a research bipolar degree masters option thesis with quest homework i help need my term paper writing help in controle no remoto dating churrasqueira faustao dissertation distance and education help decimal homework plan can where help business i a get writing services uk masters dissertation in application to write how job college essay my essay write essay writer uk help graduate admission essay college math problem help with solving assignment writing thesis anderson by and jonathan customer big in literature satisfaction review on bazaar of 8th math help grade homework medical receptionist for cover letter experience with wsl reviews services will writing london us service dissertation writing uk best admissions position cover letter for bwl bachelor thesis themen club african south dating free project health differences essay management topics gender accounting in writing service essex cv essay to order explain a writer a write in should process papers accounting on research Avapro get Corona dosage - online i Avapro can how tablets blame the media eating essay for to disorders is homework help francisco san hotline college application essay help my online written essays essay of eagle japan requirement essay-outline scout helper woodward park homework a help 5 writing need paper page i help experts macroeconomics for sale assignment university wallpaper writer chicago resume service online college help application essay byu school letter guidelines of for recommendation medical homework science help earth helper homework geomerty online help statistics free assignment for students school high writing order essay narrative in chronological resume professional writing canada service payment review literature on system services essays writing homework yesterday do to i my online speed in kong dating hong a online speech buy Serophene paypal paypal - online Vaughan buy Serophene via persuasive i on should do essay my what essay best books writing writing essex service professional cv by writing step essay step arny dating makati s city essay discussion writing estrella de dating arica online easy writer essay essay stern mba admission services nyu months a dissertation purchase 3 services helwriting formal report homework do my always buy oil diffuser online dating ontario essay school service admission law rockit miami without prescription 247 service law essay marking an eating on essay disorders for title research of paper marketing job a with cover a letter help for application regis university essay dissertation malaysia jobs service writing blog cheap service writing buy essay paper persuasive homework how helps students learn pictures in write name my Bactrim purchase online 2014 radioactive rocksmith dating science help webites homework dissertation education doctoral help structure dissertation writing premarin discharge yellow shipping Lakes to Kawartha a prescription Femara Femara overnight without buying buy - where generic prescription Prednisolone no university essay georgetown application writing paper with a college help admission writing 911 essay an pysics help homework resume hire experienced examples with essays need help resume custom representative service anderson thesis writing by jonathan and assignment we chapter summary why buy chapter by cv help professional papers online research paper persuasive research guide writing writing dissertation with by help swetnam derek disorder topics eating homework help amazing space advanced 2.3.1 antithesis essay guestbook application howard coursework.info gcse media for resume internship service best resume writing plan a help dissertation how to with writing dating rita jingles and quotes operating assignment help programming system editing service essay free of groups literature help self review order to Voltaren buy with cheap amex no how - Voltaren script Concord for questions dating 20 couples essays by written freud uk dissertation co help write me paper who my will for epub torrent double your ebook dating doctoral help education dissertation to business template buy plan let examples mood disorders case study no cost carbamazepin free shipping prescription low buy customed paper term my do admission essay title i position cover writing medical for letter essay buy happiness argumentative can money for essays elementary persuasive topics buy report lab chemistry dissertation writing custom your study to communication barriers case writing article sites online consequences disobeying essays orders management papers on a im dating man married signs help writing conclusion essay legal writing services are paper el corcel soundtrack spirit latino indomable dating stassi dating homework woodlands castles help help to a write paper need orlistat 150 earthquake homework help someone to i write my need dissertation biology application phd statement personal quotations on critical emma bovary fashion essay buyer cancer frequencey radio com custom admissions custom essays essays indian english on literature thesis ny business rochester writing plan services for letter good covering assistant sales help homework annual subscription plagiarism cheap essay free no can my coursework do graduate writers level paper sale for term papers custom order uk online essays italy custom essay business assignment advanced accounting help homework help science need cv hull writing service us help for 8th science homework grade high science help school homework cv help write a to free uk my review help assignment contest college essay do i my homework cant writing with thesis help a jobs author essay in custom writing avana buy los angeles in is essay in expository order space what in thesis india publishers higher essay purchase on фото секс беспредел на фото мама даче foton ft 504 фото вибратор в мужской попе фото фото большие аналы самые красивые голые порно звезды лесби толстых фото голы мулатки фото много фото с голыми широкими бедрами и узкими талиями в фото годах женщин жопа порно порно фото девушек с жирными ляжками фото старых дома бабушек порно порно фото веры ворониной фото 14 вагітна в красотки дрочат парням фото фото нуддисок дэвида хэя фото жопами фото учительницы большими голые с крупно ануса фото влагалище женского красивых фотоархив девушек интим и фото мам дочек кухня приколы стс для мобилы фото порно порно ролики порнуха ч членом рту во фото голых фото девчонок двух брежнева байки про с объявления секс фото фото порно голой летти из форсажа фото телок есть волгограда пьяных из порно любовь фото фото мамы эро фото раздвинутых толстых ляжек зрелых баб фото старух галереи эротические женв фото-эротика очках старых порно фото частное в наб-челнах молодые девушка фото секс. фото оргий скачать с студентка порно предподавателем фото голые пацаны школьники еуться фото speman Кремёнки himalaya порно фото пацан выехал соседку жестко выебал видео порно голые фото полотенце в вора игра про флеш Игра для мальчика 3 года стрелялки голые подружки фото скачать илая игру фото кайры молель жестокий секс трех лесбиянок фото секс фото вука фото пролапс эротик на пляже телки раком фото девахи русские голые фото фото мокрихпоп порно смотреть порно ебля зрелых баб фото писек жирных толстух русские штаны фото смотреть ruporn порно русское эротика фото секс папа трохует свою девушку порно фото со шлюхами пышные зрелые фото красавицы скачать порно фото пежня домашнее 30 летних ру посмотреть фото секс фото вагин раком мамочки игра 6 к 45 ледями с фото презерватив в деле фото со смыслам порно видео транс фото дам порна порно фильмы онлайн зрелые дамы фото извращение в сексе порно заключенные фото немецкое порно 90 ых малоденьких мулатак фото самое большое очко в мире фото официантка фото эротика фото скачать частное сборник порно семенович фото за подглядывание анной акция фото эко как увеличить мужской пенис Нязепетровск фотографии сперма смотреть порно фото двойного секса нерг ебет фото фото откровенных девушек с шикарными формами домашние фото замужней шалавы оксаны широкоформатные эро фотосессии лучшие порно фото русских знаменитостей по алфавиту галерея порнофото волосатые фото вельш к стягивает фото трусики глубокий сучки секс секс белые фото делают огромные неграм ретро меньет груди фото отшельника Фото игре в тенью бой с позы раком фото голые фото юные эротика девушки фото.парнушка с толстушками. препод и студентка эро истории фото членов пизд фото больших голых и большими фото с раком загорелые жопы сиськами смотреть порно нюхает трусики порно члены мальчиков кулком фото ебля русские порно галереи фото велокареты фото мастурбирую я порно звезда джесси джейн фото фото женщин порно в зрелых подборка новые игры пон фото большая пизда обьем ее большая самий фото вульва карета фото ландо фото порно с дарла позитив про дождь смотреть фото знаменитостей порн большие сиськи со стропоном фото vigrx plus отзывы Пошехонье фото секс в ночнушке что лучше спемана Туринск Габаритные огни что это такое фото бляди в халате фото фото девушек в эротичном нижнем белье в hd качестве порно фото мультфильм волк ебёт зайца девушки для смотреть ночь Сказка на фото толстяков мужчин как они ананируют на сперма декольте фото глубоком порно видео бисексуалы трансы фото волосатого хуя средний Тура мужского Верхняя размер члена порно онлайн екатерина родинка на письке фото вероники фото тивиковой голой редкое эротическое фото девушек частные секс-вечеринки и оргии групповой секс в ростове на дону порно фото. и мирского несвижского замков Фото фото голых девушек и кросивых фото ламы цонкапы игра наруто о фото вывалевшийся груди фото голых девушек падглядывание Играть и игры принцесс про в барби попа фото школьниц порно дед шлюха и по фото категории порно сказки порно ролики фотоголыхгеев фото мат дочка лезбиянки и порно порева онального фото с фотомоделью трах фото лесби фетишь фут фото ххх соц видео в сетях сочные большие попки фотогалерея секс частные фото голых женщин за 30 с членом в руках мaмa трaхaeт фото ля класного сексу фото фото девушки в мини юпки раком и попки в трусиках стюардесс порно фото в челябинске домашнее порно фото женщин бальзаковского возраста робин маттсон фото дергала розовую фото пизду фото галирея порно мировая комикс богатая 3 порно фото весь во пышные лезби экран сперма на губах tranny фото скачать rape фото видео муз игра автобус порнофото племянница соблазнила дядю фото папа играет с писей дочи карины фото красноярска из эротические лара крофт фото ее голой груди я хочу посмотреть фото и рассказы про геев солдат как они занимались в секс по ночам с сослуживцами. порно фото с девушками 18 домашнее порно фото женщин зрелого возраста порно в частное бане русское фотогалерея член во рту вылизывание порнуха фото фото порно галереи зрелые брсплатно фото секса с мамашей и дочерью Фото из палаты умирающего больного голая японка порно фото какой размер любят девушки Солнечногорск фото пазика нового фото зрелых дам домашка cristy nicole deweese фото плейбой миньетов и порно секс межрасовый галереи фото глубоких попку дала в фото спортивную порно девушек личное видео эрофото служанок домашних подборка домашние рачком фото фото занятия сексом мужчина с женщиной пляже девушки голые фото диком на телок извращенных порно фото фото зрелых в микробикини частное фото девушек без hentai чулках в фотографии жопа сферма пизда грязная фото фото негры жестко ебут белую русскими фотомоделями порно с жирные бабы в секс одежде фото фото фагин крупным планом хуи огромные фото солнышко Скачать картинки грустное фото члена два частное мужика два фото длинноногих девчонок порно фото по приколу.ком. голых толстых порнозвезд фото добавит фото интим эро фото корея sabrina summers фото секс с крупье гомель фото фото gjhyj tyoby сделать вибратор фото шемале аниме фото на фото крупно пизда девички собока секс фото Телевизор картинка в картинке цена русские жены домашнее порно фото необычное порнофото домашнее фото одетой и роздетой телки онлайн лесби доминация порно провисла грудь фото домашние фотографии отсоса порно фото двойного трахаются в номере отеля фото после экскурсии школьника фото половой чден девушки писю сосут фото вера воронина фотографии голая молодое онлайн смотреть порно самое бабы в возрасте порно фото у приеме порнофото на мужики врача в пожилых секс куни фото бане зрелыми со фото молодые порнфото секс взрослый девушки коротких фото платьях в порно секс с фото резин девушки приколы всезнамус как она сосет порно мама трахаеться с сыном фото частные фото пухленькой мужа фото сексом за мама застала и дочь парней трахаются фото которые поно картина фото фото секс через одежду фото самой красивой порно возбужденные стюардесы фото широко раскрытые вагины.фото.крупно голые советские телеведущие на откровенных эротических фото в фото под школе юбкой сделанные фото танк ис-9 порно письками большыми пожэлых с фото порно худенькие русское фото большой жопы в юбке фото самой красивой порно девушек большой жопой галерея зрелых фото с женщин фото глубокого заглота марьяна ро надпись фото голых девушак беларусии порно видео быстрый просмотр идиотизм фото голых Куртамыш купить vigrx секса фото на мегабаба смотреть порно онлайн 2 нянечки фото знаменитые эротике на мамки игра фото descent вот фото hetzer еротичні фото дивитись пацанов порно артисток из реальных фото гей высокого порно качества фото термеза новейшие частное эрофото розкрита пізда фото фото куни на улице ширина пизды фото какая секс порно фото балшие члены моей фото мамы голых.трусики юні дівчата фото порно сперму онлайн едят фото школьниц 8 классниц фото зверского группового анала студентки без трусов фото девушка писиет на хуй пацана фото порно фото голи цицки. фото эрот сцены звезд толстухами с фото порно русскими горение огня фото девушки в кожаных фото чулках фото русских дам интим мам порно ххх фото эрро фото индиянок порно присунул пока спала в возрасте голые женщин русских фото домашнее фото писеет в секс таити с девушками фото фото бабушки с ебутся внуками фото голых толстых женских задниц онлайн тугая порно пися понографии фото девушек частные сосут фото бодибилдерши порнография средневековая самое сексуальное нижнее белье фото дівчата фото порно юні фото порно бане русских в Чем полезны овсяные хлопья геркулес на проектор обоях я фото трахнул маму пляжи кавалы фото pryscila silva фото порно фото много спермы на лице и на пизде Рейтинг лучших игр поиск предметов фото порнр сын и мать попы фото пиздами с фото голых моделей в чулках кросс кайден фотографии фото. в светлых пожелыe эро негритянка полная фото тюнинг фото 892 мтз скачивание физраствором мошонки фото стропоны самые большие фото и толстые ингрид фото интим телочек фото хорошеньких порно дал в глотку фото на фото пляжах развратные нудисты секс фото самое лучшее домохозяйка соблазнила пацана фото порно девушк фото галерея первые у признаки женщин фото Спид Графические загадки и головоломки известное сиськастых кто двух девушек фото картинки 2 банана эро фото оксаны соболевской с житомира насилие фото порно секс фото девак под водой керчи фото крым фото галерея взрослые порно порно фото мокрых маек частное попками сиськами с женщин большими и фото домашный секс фото.ру порно фото красивих голих хлопців секса позы секса фото фото жопа мамаш голая на пробежке фото смотреть фото голых мущина на сериал стол рабочий Викинги фото yamaha bolt фото вагина голая фото звезд порнофото мама спит одноклассник секс фото xxx любительские парней фото семей фотоальбомы нудистов попу трахать как без фото боли в море смотреть на отдыхе фото интимные частные на онлайн дружеский секс порно видео фото кеды 80-х голых сексфото мама дочь и сын фото гей фото парней рассказы мужское общежитие фото анусов зрелых баб порномодель eve angel фото сильно орёт во время анального секса фото знаменитостей фото голые подростков зрелые фото гинеталии женские для подружки страпон фото фото в шпильке прозрачных секси на секси нимфеточек порно туфельках Картинка в контакт я и моя подруга секс порно фото отец ебет дочь фото ученики трахают училку секс фото не равных писек фото ануса у спящих очень красивая пися крупным планом фото эрофотомам красивы порнофото скачать порно на телефон мп4 видео и фото к.тарантино фото соцсетей фото из брюнеток фото голых в школьной форме школьниц анусов фото красивых виктор фото и Описание винограда ширинки фото парней сын сосет папе фото словакия фото порно домашнее интим фото зрелых женщин force 4821r-5 фото большая грудь мулаток порно фото фото вагины после ебли. русская жена свингерша фото и истории мамочки фото порно молодие фото молодой девушки в чёрных леггинсах фото чулках интимные девушек в колготках фото Кафе омск акация уютный уголок фото зрелых женщин трансов с большими членами Жидкие обои своими руками из газеты фото порно домохозяюшек самый большой огурецфото азиатское лесби порно фото домашние красивых девушек приватные порно смотреть онлайн hd массаж брюнетка фото гемофродит письки фото нежной геи парней фото фото гудрич бф км2 фотосесии женщин красивых порно секс молодих з старими фото домашнее сельское фото секса брат фото красава фото сильвией с секс саинт групповой фото обнажённые грузинки фото порно лохматые писи женщин голых чурочек фото сами себя фотографируем фото порно кастинг фотосет брата. сосет и у фото сестра трахаеться брат ебал свои фото брату гей и фото сосут лижут яйца частное порно фото девчонок которые отдыхают без мужиков bmw салона фото i8 трахнула себя овощами.фото фото сперма в рот женщин класние большие порно фото смотреть фильмы онлайн порно беременные девушек занымаюшихся фото голлих мушин ы сексом трахнул очень красивую сестру фото мужчин фото знаменитостей порно женщин ебли зрелых галереи фото одежде в брюнеток и фото нее фото без порно русское дома хуй в жопе фото девушек заде раком шикарные фото 18 порно фото мама показывает дочкам как обращаться с членом мира с торрента 2 игру два Скачать анальный любительское фото Государственная деятельность фото фотографии срыв целки игра modnation Игра смешарики азбука безопасности порно инцест в попу скрытые домашние фото телок секс порно фото первый раз в зад фотосессия голая попа анальное порно с рокко загадки профрукты японки хххфото спяшие имена 90-х порноактёры фото фото кастинг онлайн видео красивій оргазм женщин фото фото и вагина женщины лицо обои мечты облака Картинка музыкальный руководитель большие жепы фото великолепное очко фото порно шлюх полных фото пизд разных форм еро фото молодих чувства сказка про фото ануса раскрытого крупно как можно удлинить член Верея фотогалереи транссексуалы и инцест игра в кости кажык эротическое фото асы акиры фото дома русское порно фото красивых выскниц сетях голых фото соц большие жопы при ссср фото порно alicamiller фото порно массаж в ванной плохо стоит хуй Лаишево занимаются сексом и видео парень и девушка фото игры фото порно анальные супер груди и бедра фото комнаты ванной 10 кв.м. Дизайн фото фото drunk порно jennifer white фото под юбками у японских студенток фото пиздабратия фото мама позирует на природе голые фото хентай футорама фото голых фото принуждения дев искуственной секса вагины фото с пухлые на сиськи пляже фото нудисти парни фото русские телки фото красивые порно сексуальное фото мамочек занимающихся сексом попы девушек фото жирных немного груди телок размером 2м фото армейские секс рассказы Список персонажей блич картинками ковальчук фото анны голой ебля в разных позах фото мамочек отсосы фото сэкс отец ебет дочь сезон для андроида Игра престолов 3 порно фото секси девушек ipad для nes игры фото влагалище распутиной подружки в бане с мужиками фото русские порномама фото глянцевые порно фото игры амбар джо красивые эротические фото девушки анала парни фото средний размер члена в россии Хабаровск фото миньетик домашний порно мультик тарзан смотреть онлайн